Kajanaland
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2021

Kajanaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 91 000
9 %
ikon: finland 88 300
7 %
ikon: foreign 2 700
86 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 29 300
17 %
ikon: finland 28 800
16 %
ikon: foreign 540
130 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,0 milj. €
23 %
Genomsnittliga priser:
Natt
44,00 €
5,00 €
Rum
96,10 €
11,60 €
RevPAR
53,40 €
11,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 34
0 %
ikon: room 2 000
1 %
ikon: bed 7 300
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 56 %
11 %
ikon: bed 40 %
8 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,0 °C
1,2 °C
ikon: nederbörd 89 mm
9 mm

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under Oktober 2021 upptecknades 91 000 registrerade bäddnätter i Kajanaland (+8,7 %), av vilka 88 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 700 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med sju procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 86 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets Oktober.

79 500 nights (+7,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 11 500 nights (+15,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober upptecknades 811 000 registrerade bäddnätter (+14,8 %) för inhemska besökare och 28 200 (-26,5 %) för utlänningar i Kajanaland, sammanlagt 839 000 (+12,7 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,5 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade bäddnätter (+46,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (+39,0 %) nyttjades av nationella besökare och 200 000 nätter (+149,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kajanaland av det totala antalet registrerade bäddnätter var 5,5 % (-1,9 procentandelar), av inhemska bäddnätter 6,1 % och utländska bäddnätter 1,4 %.

Registrerade inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

29 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 17 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 98,1 procent inhemska och 1,9 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kajanaland i genomsnitt 3,1 nätter (-0,24) och utländska besökare 5,0 nätter (-1,2).

1 500 flygresenärer (Kajaani)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 500 passagerare.

Av lokala passagerare anlände 0,1 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,9 %.

Dessutom registrerades 1 500 passagerare som avreste från flygplatsen , därmed var totalt antal resor via flygplatsen 3 000.

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kajaani)

Ankommande passagerare från (Kajaani)

Passagerare på transfers från (Kajaani)

Avresande passagerare från (Kajaani)

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 53 procent

Totalt 39 300 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 11 800 (+63,5 %)
  • Nuijamaa: 12 400 (+88,1 %)
  • Imatra: 3 000 (-12,5 %)
  • Niirala: 8 100 (+53,9 %)
  • Vartius: 2 700 (+36,6 %)
  • Kuusamo: 52 (-11,9 %)
  • Salla: 210 (+383,7 %)
  • Raja-Jooseppi: 79 (+119,4 %)

Ryska visumansökningar ökade med 1 000 procent

Det gjordes totalt 10 100 visumansökningar till Finland av ryssar. 77,3 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 4,0 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 4,0 miljoner euro (+743 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 36,4 miljoner euro och den ökade med 5,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 96 € 13,8 % 91 € 2,1 %
Revpar (Registrerade) 53 € 26,5 % 48 € 9,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 44 € 12,9 % 43 € 4,4 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

34 inkvarteringsanläggningar (+0)
2 000 rum (+11)
7 300 bäddar (+360)

Rumsbeläggning 55,6 % (+5,6)
Osålda rum 900
Bädd beläggning 40,2 % (+2,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kainuu + nyckelord"

Google söker efter "kainuu" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

kainuu logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa