Kajanaland
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Kajanaland: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 57 300
1 %
ikon: finland 52 700
2 %
ikon: foreign 4 700
2 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 19 300
19 %
ikon: finland 18 100
13 %
ikon: foreign 1 200
358 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,1 mn €
12 %
Genomsnittliga priser:
Natt
54,70 €
6,40 €
Rum
95,60 €
4,20 €
RevPAR
40,60 €
2,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 34
0 %
ikon: room 2 000
3 %
ikon: bed 7 300
10 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 42 %
1 %
ikon: bed 26 %
10 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -3,6 °C
4,6 °C
ikon: nederbörd 67 mm
13 mm

57 300 registrerade gästnätter

Under november 2021 upptecknades 57 300 registrerade gästnätter i Kajanaland (-1,4 %), var av 52 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 4 700 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med två procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med två procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med en procent i jämförelse med november förra året.

48 400 nights (-0,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 8 900 nights (-5,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 863 000 registrerade gästnätter (+13,6 %) för inhemska besökare och 33 000 (-23,4 %) för utländska besökare i Kajanaland, de vill säga sammanlagt 896 000 (+11,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 4,1 procent

Sammanlagt 1,4 miljoner registrerade gästnätter (+70,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (+53,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 278 000 nätter (+220,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kajanaland av det totala antalet registrerade gästnätter var 4,1 % (-3,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 4,7 % och utländska gästnätter 1,7 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

19 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 19 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,8 procent inhemska och 6,2 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kajanaland i genomsnitt 2,9 nätter (-0,44) och utländska besökare 3,9 nätter (-14).

Visitor days

Visitor days by region

Visitor days by city

Visitor days by postal code

Visitor nights

Visitor nights by region

1 500 flygresenärer (Kajaani)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 500 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 990 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,0 % från utlandet, vilket betyder att 100,0 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 1 500 passagerare som avreste från flygplatsen (+1 035,7 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 2 900 (+1 012,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kajaani)

Ankommande passagerare från (Kajaani)

Passagerare på transfers från (Kajaani)

Avresande passagerare från (Kajaani)

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 48 procent

Totalt 35 100 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 70,7 procent.

  • Vaalimaa: 10 000 (+56,0 %)
  • Nuijamaa: 11 900 (+88,9 %)
  • Imatra: 2 900 (-16,8 %)
  • Vainikkala (tåg): 21
  • Niirala: 6 900 (+43,0 %)
  • Vartius: 2 600 (+48,5 %)
  • Kuusamo: 66 (+153,8 %)
  • Salla: 121 (+266,7 %)
  • Raja-Jooseppi: 60 (+160,9 %)

Ryska visumansökningar ökade med 1 400 procent

Det gjordes totalt 10 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 79,7 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 3,1 miljoner euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 3,1 miljoner euro (+327 000).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 39,7 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 6,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 96 € 4,5 % 92 € 2,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 55 € 13,2 % 44 € 5,4 %
Revpar (Registrerade) 41 € 5,3 % 47 € 9,2 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

34 inkvarteringsanläggningar (+0)
2 000 rum (+60)
7 300 bäddar (+670)

Rumsbeläggning 42,5 % (+0,3)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 25,7 % (-3,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Visitor count by attraction

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

kainuu logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa