Kajana-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kajaani Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 67 600
13 %
ikon: finland 59 400
15 %
ikon: foreign 8 200
3 %
Topp 3:
Ryssland
3 900
19 %
Tyskland
650
9 %
Nederländerna
500
206 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 24 800
18 %
ikon: finland 22 500
19 %
ikon: foreign 2 300
6 %
Topp 3:
Ryssland
780
27 %
Tyskland
290
18 %
Spanien
178
141 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,2 milj.
49 %
Genomsnittliga priser:
Natt
47,50 €
11,70 €
Rum
90,30 €
12,70 €
RevPAR
47,80 €
8,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
4 %
ikon: room 1 800
1 %
ikon: bed 6 100
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,7 °C
1,9 °C
ikon: nederbörd 70 mm
11 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 13 procent

Under augusti 2019 registrerades 67 600 bäddnätter i Kajaani Region (+12,5 %), av vilka 59 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 8 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 15 procent och utländska bäddnätter minskade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 13 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (3 900 nights).

60 300 nights (+11,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 300 nights (+18,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 554 000 bed nights (+8,0 %) för inhemska besökare och 56 300 (+15,0 %) för utlänningar i Kajaani Region, sammanlagt 610 000 (+8,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,8 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kajaani Region av det totala antalet bäddnätter var 2,8 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,7 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

24 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,8 procent inhemska och 9,2 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kajaani Region i genomsnitt 2,6 nätter (-0,1) och utländska besökare 3,6 nätter (-0,34).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,2 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 3,2 miljoner euro (+1,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 28,7 miljoner euro och den ökade med 12,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 90 € 16,4 %  94 € 33,5 % 
Revpar (Registrerade) 48 € 22,9 %  52 € 42,3 % 
Bäddnatt (Registrerade) 48 € 32,9 %  47 € 67,8 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 800 rum (+13)
6 100 bäddar (-16)

Rumsbeläggning 52,9 % (+2,8)
Osålda rum 830
Bädd beläggning 34,3 % (+3,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa