Kajana-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Kajaani Region: Turismen i ett nötskal

ikon: star 55 500
2 %
ikon: finland 50 800
2 %
ikon: foreign 4 700
2 %
ikon: star 18 300
18 %
ikon: finland 17 100
12 %
ikon: foreign 1 200
360 %
Genomsnittliga priser:
Natt
54,70 €
6,60 €
Rum
97,30 €
5,60 €
RevPAR
45,60 €
2,50 €
ikon: establishment 23
0 %
ikon: room 1 700
3 %
ikon: bed 6 500
11 %
ikon: room 47 %
0 %
ikon: bed 28 %
11 %
ikon: temperatur -3,1 °C
4,0 °C
ikon: nederbörd 63 mm
16 mm

55 500 registrerade gästnätter

Under november 2021 upptecknades 55 500 registrerade gästnätter i Kajaani Region (-2,1 %), var av 50 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 4 700 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med två procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med två procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med två procent i jämförelse med november förra året.

47 200 nights (-1,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 8 300 nights (-7,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 770 000 registrerade gästnätter (+11,7 %) för inhemska besökare och 29 400 (-15,7 %) för utländska besökare i Kajaani Region, de vill säga sammanlagt 799 000 (+10,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 4,0 procent

Sammanlagt 1,4 miljoner registrerade gästnätter (+70,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (+53,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 278 000 nätter (+220,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kajaani Region av det totala antalet registrerade gästnätter var 4,0 % (-3,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 4,6 % och utländska gästnätter 1,7 %.

18 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,5 procent inhemska och 6,5 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kajaani Region i genomsnitt 3,0 nätter (-0,45) och utländska besökare 3,9 nätter (-14).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,0 miljoner euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 3,0 miljoner euro (+310 000).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 36,3 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 5,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 97 € 6,2 % 92 € 1,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 55 € 13,7 % 45 € 6,4 %
Revpar (Registrerade) 46 € 5,7 % 51 € 8,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

23 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 700 rum (+54)
6 500 bäddar (+640)

Rumsbeläggning 46,9 % (-0,2)
Osålda rum 930
Bädd beläggning 27,8 % (-3,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa