Kajana-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kajaani Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 72 800
3 %
ikon: finland 63 700
1 %
ikon: foreign 9 100
27 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 21 200
3 %
ikon: finland 18 600
4 %
ikon: foreign 2 600
0 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,4 milj. €
65 %
Genomsnittliga priser:
Natt
46,30 €
19,10 €
Rum
105,50 €
33,00 €
RevPAR
55,50 €
18,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 23
0 %
ikon: room 1 700
0 %
ikon: bed 6 000
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -2,6 °C
3,4 °C
ikon: nederbörd 46 mm
25 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

72 800 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 72 800 bäddnätter i Kajaani Region (-3,3 %), av vilka 63 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 9 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter minskade med 27 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets december.

65 500 nights (+18,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 300 nights (-63,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 802 000 bäddnätter (+7,7 %) för inhemska besökare och 75 800 (-1,8 %) för utlänningar i Kajaani Region, sammanlagt 878 000 (+6,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 4,1 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kajaani Region av det totala antalet bäddnätter var 4,1 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 6,4 % och utländska bäddnätter 1,2 %.

21 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,7 procent inhemska och 12,3 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kajaani Region i genomsnitt 3,4 nätter (-0,09) och utländska besökare 3,5 nätter (-1,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,4 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 3,4 miljoner euro (+1,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 40,6 miljoner euro och den ökade med 18,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 105 € 45,6 %  93 € 41,5 % 
Revpar (Registrerade) 55 € 48,7 %  51 € 49,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 46 € 70,2 %  46 € 73,9 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

23 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 700 rum (-8)
6 000 bäddar (-25)

Rumsbeläggning 52,6 % (+1,1)
Osålda rum 800
Bädd beläggning 39,1 % (-0,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kajaani region + nyckelord"

Google söker efter "kajaani region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa