Kajana
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2021

Kajaani: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 200
72 %
ikon: finland 7 700
72 %
ikon: foreign 500
63 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 400
107 %
ikon: finland 5 300
106 %
ikon: foreign 115
167 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 522 000 €
96 %
Genomsnittliga priser:
Natt
63,70 €
7,70 €
Rum
89,30 €
12,90 €
RevPAR
40,40 €
1,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 430
10 %
ikon: bed 840
12 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 45 %
17 %
ikon: bed 33 %
17 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 17,6 °C
0,2 °C
ikon: nederbörd 65 mm
4 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 72 procent

Under juni 2021 upptecknades 8 200 registrerade bäddnätter i Kajaani (+71,9 %), av vilka 7 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 500 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 72 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 63 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 72 procent jämfört med förra årets juni.

4 500 nights (+34,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 700 nights (+161,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 36 100 registrerade bäddnätter (+29,2 %) för inhemska besökare och 2 900 (+10,0 %) för utlänningar i Kajaani, sammanlagt 39 100 (+27,6 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade bäddnätter (+51,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+52,0 %) nyttjades av nationella besökare och 76 300 nätter (+49,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kajaani av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,5 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

5 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 107 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 97,9 procent inhemska och 2,1 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kajaani i genomsnitt 1,4 nätter (-0,28) och utländska besökare 4,4 nätter (-2,8).

690 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 690 passagerare.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 660 passagerare som avreste från flygplatsen , därmed var totalt antal resor via flygplatsen 1 400.

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 522 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under juni var 522 000 euro (+255 000).

Registrerade Försäljningen för januari-juni var 2,4 miljoner euro och den ökade med 642 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2021
Antal
Förändring jan-juni 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 89 € 16,9 % 86 € 0,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 64 € 13,8 % 63 € 6,3 %
Revpar (Registrerade) 40 € -3,4 % 35 € -2,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
430 rum (+38)
840 bäddar (+90)

Rumsbeläggning 45,2 % (-9,5)
Osålda rum 240
Bädd beläggning 32,6 % (-6,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kajaani + nyckelord"

Google söker efter "kajaani" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,41/10 (-0,32).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

kajaani logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående