Kajana
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2023

Kajaani: Turismen i ett nötskal

ikon: star 5 100
27 %
ikon: finland 4 800
26 %
ikon: foreign 320
45 %
ikon: star 3 300
26 %
ikon: finland 3 200
23 %
ikon: foreign 85
72 %
Genomsnittliga priser:
Natt
82,30 €
16,60 €
Rum
108,40 €
10,50 €
RevPAR
35,80 €
5,50 €
ikon: establishment 6,0
14 %
ikon: room 380
2 %
ikon: bed 730
3 %
ikon: room 33 %
22 %
ikon: bed 24 %
28 %

5 100 registrerade gästnätter (april)

Under april 2023 upptecknades 5 100 registrerade gästnätter i Kajaani (-27,4 %), var av 4 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 320 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 26 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 45 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 27 procent i jämförelse med april förra året.

3 000 nights (-20,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 100 nights (-35,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april upptecknades 24 000 registrerade gästnätter (-6,6 %) för inhemska besökare och 2 100 (-56,7 %) för utländska besökare i Kajaani, de vill säga sammanlagt 26 100 (-14,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent (april)

Sammanlagt 1,5 miljoner registrerade gästnätter (-3,9 %) registrerades i hela landet, var av 1,3 miljoner nätter (-7,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 261 000 nätter (+20,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kajaani av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,1 %.

3 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering (april)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 26 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,4 procent inhemska och 2,6 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kajaani i genomsnitt 1,5 nätter (-0,06) och utländska besökare 3,7 nätter (+1,8).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

1 500 flygresenärer (april)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 500 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 13 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,0 % från utlandet, vilket betyder att 100,0 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 1 500 passagerare som avreste från flygplatsen (+8,1 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 3 000 (+10,5 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 423 000 euro (april)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under april var 423 000 euro (-42 600).

Den registrerade försäljningen för januari-april var 2,1 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 76 400 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2023
Antal
Förändring jan-april 2023
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 108 € 10,7 % 110 € 13,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 82 € 25,2 % 79 € 21,7 %
Revpar (Registrerade) 36 € -13,4 % 44 € 4,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (april)

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
380 rum (-8)
730 bäddar (-24)

Rumsbeläggning 33,0 % (-9,2)
Osålda rum 250
Bädd beläggning 23,5 % (-9,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finavia, Statistik Finland

kajaani logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående