Kajana
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2023

Kajaani: Turismen i ett nötskal

ikon: star 6 400
5 %
ikon: finland 5 900
6 %
ikon: foreign 470
58 %
ikon: star 4 100
1 %
ikon: finland 4 000
3 %
ikon: foreign 117
33 %
Genomsnittliga priser:
Natt
70,40 €
6,60 €
Rum
103,30 €
13,70 €
RevPAR
42,40 €
6,30 €
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 410
0 %
ikon: bed 790
0 %
ikon: temperatur -4,2 °C
4,5 °C
ikon: nederbörd 2 mm
23 mm
ikon: Instagram följare 53
ikon: Facebook följare 8,0
ikon: Twitter följare 4,0

6 400 registrerade gästnätter (december 2022)

Under december 2022 upptecknades 6 400 registrerade gästnätter i Kajaani (-5,0 %), var av 5 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 470 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med sex procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 58 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med fem procent i jämförelse med december förra året.

3 900 nights (-7,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 500 nights (-1,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 89 000 registrerade gästnätter (-0,6 %) för inhemska besökare och 11 000 (-9,8 %) för utländska besökare i Kajaani, de vill säga sammanlagt 100 000 (-1,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent (december 2022)

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+11,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (+5,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (+23,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kajaani av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,6 % och utländska gästnätter 0,1 %.

4 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering (december 2022)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med en procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,1 procent inhemska och 2,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kajaani i genomsnitt 1,5 nätter (+0,04) och utländska besökare 4,0 nätter (-2,4).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

1 200 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 200 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 62 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,0 % från utlandet, vilket betyder att 100,0 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 1 400 passagerare som avreste från flygplatsen (+65,1 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 2 500 (+63,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 451 000 euro (december 2022)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under december var 451 000 euro (+20 700).

Den registrerade försäljningen för januari-december var 6,9 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 573 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2022
Antal
Förändring jan-december 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 103 € 15,2 % 99 € 12,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 70 € 10,3 % 69 € 11,0 %
Revpar (Registrerade) 42 € 17,5 % 46 € 9,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (december 2022)

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
410 rum (+1)
790 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 41,1 % (+0,8)
Osålda rum 240
Bädd beläggning 31,2 % (+1,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland

kajaani logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående