Kajana
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2021

Kajaani: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (februari)
ikon: star 7 600
23 %
ikon: finland 7 100
23 %
ikon: foreign 500
12 %
Topp 3:
Portugal
250
Danmark
94
1 780 %
Sydafrika
56
Besökare ikon
Besökare (februari)
ikon: star 4 400
37 %
ikon: finland 4 300
35 %
ikon: foreign 116
61 %
Topp 3:
Danmark
91
2 933 %
Tjeckien
5,0
400 %
Tyskland
4,0
88 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (februari)
ikon: star 425 000 €
25 %
Genomsnittliga priser:
Natt
55,90 €
1,60 €
Rum
84,20 €
6,30 €
RevPAR
34,40 €
10,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (februari)
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 430
1 %
ikon: bed 840
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (februari)
ikon: room 0,41
17 %
ikon: bed 0,32
20 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -4,1 °C
1,6 °C
ikon: nederbörd 29 mm
4 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

7 600 registrerade bäddnätter (februari)

Under februari 2021 registrerades 7 600 bäddnätter i Kajaani (-22,7 %), av vilka 7 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 23 procent och utländska bäddnätter minskade med 12 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 23 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Portugal (250 nights).

4 300 nights (-30,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 300 nights (-10,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 11 500 bäddnätter (-28,9 %) för inhemska besökare och 1 100 (-37,8 %) för utlänningar i Kajaani, sammanlagt 12 700 (-29,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent (februari)

Sammanlagt 902 000 bäddnätter (-51,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 842 000 nätter (-32,1 %) nyttjades av nationella besökare och 59 500 nätter (-90,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kajaani av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

4 400 turister som ankommit till inkvartering (februari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 37 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,4 procent inhemska och 2,6 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kajaani i genomsnitt 1,7 nätter (+0,26) och utländska besökare 4,3 nätter (+2,4).

230 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 230 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 87 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 166 passagerare som avreste från flygplatsen (-89,2 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 390 (-88,1 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 425 000 euro (februari)

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 425 000 euro (-141 000).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 749 000 euro och den minskade med 320 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2021
Antal
Förändring jan-februari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 84 € -7,0 % 84 € -6,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 56 € -2,8 % 59 € -0,2 %
Revpar (Registrerade) 34 € -22,5 % 32 € -21,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (februari)

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
430 rum (-4)
840 bäddar (-2)

Rumsbeläggning 40,8 % (-8,2)
Osålda rum 250
Bädd beläggning 32,4 % (-7,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kajaani + nyckelord"

Google söker efter "kajaani" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 7,59/10 (-0,18).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

kajaani logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående