Kajana
Inkvarterings- och resestatistik

December 2020

Kajaani: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 5 700
19 %
ikon: finland 4 900
26 %
ikon: foreign 830
111 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 3 200
36 %
ikon: finland 3 100
35 %
ikon: foreign 58
69 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 382 000 €
16 %
Genomsnittliga priser:
Natt
67,10 €
1,90 €
Rum
85,00 €
0,30 €
RevPAR
28,90 €
5,80 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -2,9 °C
0,3 °C
ikon: nederbörd 38 mm
11 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 700 registrerade bäddnätter (november)

Under november 2020 registrerades 5 700 bäddnätter i Kajaani (-18,6 %), av vilka 4 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 830 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 26 procent och utländska bäddnätter ökade med 111 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 19 procent jämfört med förra årets november.

2 600 nights (-27,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 100 nights (-9,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 67 300 bäddnätter (-24,4 %) för inhemska besökare och 6 300 (-16,7 %) för utlänningar i Kajaani, sammanlagt 73 600 (-23,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent (november)

Sammanlagt 815 000 bäddnätter (-47,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 728 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 87 200 nätter (-80,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kajaani av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

3 200 turister som ankommit till inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 36 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,2 procent inhemska och 1,8 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kajaani i genomsnitt 1,6 nätter (+0,17) och utländska besökare 14 nätter (+12).

148 gäster på internationella kongresser under 2019

Sammanlagt 1,0 kongresser anordnades under 2019.

190 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 190 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 95 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 146 passagerare som avreste från flygplatsen (-95,3 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 340 (-95,1 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 87 € 86 €
Bäddnatt (Registrerade) 59 € 61 €
Revpar (Registrerade) 32 € 40 €

Taxfree-försäljning +9,5 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med nio procent från föregående år.

(Ryssar +10,3 %, Kineser -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kajaani + nyckelord"

Google söker efter "kajaani" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 7,35/10 (-0,78).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

kajaani logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående