Kalajoki
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2021

Kalajoki: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 400
21 %
ikon: finland 3 300
14 %
ikon: foreign 116
76 %
Topp 3:
Portugal
54
440 %
Tyskland
23
93 %
Polen
20
400 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 700
25 %
ikon: finland 1 700
24 %
ikon: foreign 9,0
79 %
Topp 3:
Tyskland
4,0
75 %
Polen
2,0
33 %
Portugal
2,0
0 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 170 000 €
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
50,00 €
13,50 €
Rum
66,10 €
0,60 €
RevPAR
11,60 €
0,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 460
3 %
ikon: bed 1 500
10 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,18
9 %
ikon: bed 0,07
14 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -4,8 °C
ikon: nederbörd 39 mm
29 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 400 registrerade bäddnätter

Under januari 2021 registrerades 3 400 bäddnätter i Kalajoki (-20,8 %), av vilka 3 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 116 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 14 procent och utländska bäddnätter minskade med 76 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 21 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Portugal (54 nights).

1 900 nights (-28,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 500 nights (-9,5 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kalajoki av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

1 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 25 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,5 procent inhemska och 0,5 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kalajoki i genomsnitt 1,9 nätter (+0,23) och utländska besökare 13 nätter (+1,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 212 000 euro

Total försäljning av inkvartering under januari var 212 000 euro (+29 200). Andelen från Airbnb och Vrbo var 20,0 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 170 000 euro (+13 300) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 42 400 euro (+19 900).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 117 € 29,2 %
Adr (Registrerade) 66 € -0,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 50 € 37,0 %
Revpar (Icke-Registrerade) 40 € 88,5 %
Revpar (Registrerade) 12 € 7,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
460 rum (-12)
1 500 bäddar (-160)

Rumsbeläggning 17,5 % (+1,4)
Osålda rum 380
Bädd beläggning 7,2 % (-1,2)

Airbnb och Vrbo

46 inkvarteringsanläggningar (+3)
43 lägenheter (+1)
74 rum (-1)

Lägenhetsbeläggning 34,3 % (+11)
Osålda lägenheter 28

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kalajoki + nyckelord"

Google söker efter "kalajoki" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i januari var 8,81/10 (-0,07).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Visit Kalajoki / Kalajoki Matkailuyhdistys ry

kalajoki logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående