Kalajoki
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Kalajoki: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 48 300
30 %
ikon: finland 47 200
29 %
ikon: foreign 1 100
73 %
Topp 3:
Tyskland
770
457 %
Norge
152
85 %
Polen
54
12 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 29 600
14 %
ikon: finland 29 400
15 %
ikon: foreign 162
43 %
Topp 3:
Tyskland
75
32 %
Norge
45
18 %
Schweiz
8,0
53 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,2 milj.
28 %
Genomsnittliga priser:
Natt
23,80 €
0,30 €
Rum
112,50 €
10,20 €
RevPAR
49,50 €
7,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 650
3 %
ikon: bed 2 200
5 %
Väder ikon
Väder (juli)
ikon: temperatur 16,1 °C
2,8 °C
ikon: nederbörd 133 mm
130 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 30 procent

Under augusti 2020 registrerades 48 300 bäddnätter i Kalajoki (+30,3 %), av vilka 47 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 29 procent och utländska bäddnätter ökade med 73 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 30 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (770 nights).

44 800 nights (+31,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 600 nights (+16,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 197 000 bed nights (+0,4 %) för inhemska besökare och 7 000 (+79,1 %) för utlänningar i Kalajoki, sammanlagt 204 000 (+1,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,9 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (-31,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,9 %) nyttjades av nationella besökare och 144 000 nätter (-81,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kalajoki av det totala antalet bäddnätter var 2,9 % (+1,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,1 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

29 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,5 procent inhemska och 0,5 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kalajoki i genomsnitt 1,6 nätter (+0,18) och utländska besökare 6,9 nätter (+4,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 1,2 miljoner euro (+255 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 5,5 miljoner euro och den ökade med 273 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 112 € 10,0 % 112 € 2,4 %
Revpar (Registrerade) 49 € 17,1 %  37 € -2,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 24 € -1,4 % 27 € 3,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
650 rum (+19)
2 200 bäddar (+100)

Rumsbeläggning 44,0 % (+2,7)
Osålda rum 370
Bädd beläggning 29,8 % (+1,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 7,68/10 (-0,36).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Visit Kalajoki / Kalajoki Matkailuyhdistys ry

kalajoki logo

Navigera

föregående