Kalajoki
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Kalajoki: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (mars)
ikon: star 5 900
4 %
ikon: finland 5 900
17 %
ikon: foreign 11
98 %
Topp 3:
Irland
7,0
77 %
Sverige
4,0
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 2 500
7 %
ikon: finland 2 500
8 %
ikon: foreign 1,0
95 %
Topp 3:
Sverige
1,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 209 000 €
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
35,40 €
1,80 €
Rum
74,00 €
1,30 €
RevPAR
13,80 €
0,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 480
5 %
ikon: bed 1 500
12 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (mars)
ikon: room 0,19
2 %
ikon: bed 0,12
18 %
Väder ikon
Väder (mars)
ikon: temperatur 0,8 °C
ikon: nederbörd 26 mm
2 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent (mars)

Under mars 2021 registrerades 5 900 bäddnätter i Kalajoki (+4,2 %), av vilka 5 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 11 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 17 procent och utländska bäddnätter minskade med 98 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Irland (7,0 nights).

4 000 nights (+37,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 900 nights (-31,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 13 800 bäddnätter (-16,7 %) för inhemska besökare och 189 (-90,4 %) för utlänningar i Kalajoki, sammanlagt 14 000 (-24,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent (mars)

Sammanlagt 863 000 bäddnätter (-13,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 816 000 nätter (+11,7 %) nyttjades av nationella besökare och 47 500 nätter (-82,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kalajoki av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

2 500 turister som ankommit till inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 100,0 procent inhemska och 0,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kalajoki i genomsnitt 2,4 nätter (+0,19) och utländska besökare 11 nätter (-19).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 249 000 euro (mars)

Total försäljning av inkvartering under mars var 249 000 euro (+18 200). Andelen från Airbnb och Vrbo var 16,3 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 209 000 euro (-1 900) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 40 700 euro (+20 100).

Totalt Försäljningen för januari-mars var 693 000 euro och den minskade med 85 800 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 116 € 15,7 % 114 € 19,3 %
Adr (Registrerade) 74 € 1,8 % 73 € -6,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 53 € 125,9 % 44 € 72,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 35 € -4,9 % 41 € 8,4 %
Revpar (Registrerade) 14 € 4,0 % 13 € -16,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (mars)

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
480 rum (-24)
1 500 bäddar (-200)

Rumsbeläggning 18,6 % (+0,4)
Osålda rum 390
Bädd beläggning 12,4 % (+1,9)

Airbnb och Vrbo

41 inkvarteringsanläggningar (+3)
37 lägenheter (+0)
70 rum (+5)

Lägenhetsbeläggning 46,1 % (+22)
Osålda lägenheter 20

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kalajoki + nyckelord"

Google söker efter "kalajoki" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (mars)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,41/10 (-0,15).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Visit Kalajoki / Kalajoki Matkailuyhdistys ry

kalajoki logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående