Kalajoki
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Kalajoki: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober)
ikon: star 9 000
7 %
ikon: finland 8 700
8 %
ikon: foreign 270
2 %
Topp 3:
Portugal
109
Irland
31
Storbritannien
30
27 %
Besökare ikon
Besökare (Oktober)
ikon: star 5 800
14 %
ikon: finland 5 500
10 %
ikon: foreign 260
408 %
Topp 3:
Portugal
109
Irland
31
Tyskland
27
93 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober)
ikon: star 392 000 €
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
43,50 €
4,90 €
Rum
85,50 €
0,50 €
RevPAR
22,70 €
0,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (Oktober)
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 530
5 %
ikon: bed 1 800
6 %
Väder ikon
Väder (september)
ikon: temperatur 4,5 °C
4,2 °C
ikon: nederbörd 121 mm
56 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

9 000 registrerade bäddnätter (Oktober)

Under Oktober 2020 registrerades 9 000 bäddnätter i Kalajoki (-7,4 %), av vilka 8 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 270 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med åtta procent och utländska bäddnätter ökade med två procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med sju procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Portugal (109 nights).

8 100 nights (+21,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 900 nights (-70,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 215 000 bäddnätter (-0,5 %) för inhemska besökare och 7 900 (+76,0 %) för utlänningar i Kalajoki, sammanlagt 223 000 (+1,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent (Oktober)

Sammanlagt 1,1 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-14,8 %) nyttjades av nationella besökare och 79 700 nätter (-81,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kalajoki av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

5 800 turister som ankommit till inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,5 procent inhemska och 4,5 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kalajoki i genomsnitt 1,6 nätter (-0,3) och utländska besökare 1,0 nätter (-4,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 445 000 euro (Oktober)

Total försäljning av inkvartering under Oktober var 445 000 euro (+37 800). Andelen från Airbnb och Vrbo var 12,0 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 392 000 euro (+16 600) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 53 500 euro (+21 200).

Totalt Försäljningen för januari-Oktober var 6,9 miljoner euro och den ökade med 475 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 122 € 29,2 %  116 € 12,3 % 
Adr (Registrerade) 85 € -0,6 % 108 € 1,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 51 € 42,4 %  51 € 6,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 44 € 12,7 %  28 € 3,5 %
Revpar (Registrerade) 23 € -2,8 % 34 € -2,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Oktober)

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
530 rum (+27)
1 800 bäddar (+98)

Rumsbeläggning 26,6 % (-0,6)
Osålda rum 390
Bädd beläggning 15,2 % (-2,6)

Airbnb och Vrbo

48 inkvarteringsanläggningar (+10)
44 lägenheter (+7)
80 rum (+14)

Lägenhetsbeläggning 41,6 % (+3,9)
Osålda lägenheter 26

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kalajoki + nyckelord"

Google söker efter "kalajoki" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,39/10 (-0,11).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Visit Kalajoki / Kalajoki Matkailuyhdistys ry

kalajoki logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående