Kalajoki
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2023

Kalajoki: Turismen i ett nötskal

ikon: star 8 400
34 %
ikon: finland 7 600
34 %
ikon: foreign 760
28 %
ikon: star 2 800
25 %
ikon: finland 2 700
24 %
ikon: foreign 90
48 %
Genomsnittliga priser:
Natt
53,80 €
15,40 €
Rum
91,70 €
7,90 €
RevPAR
22,60 €
9,00 €
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 620
25 %
ikon: bed 1 900
17 %
ikon: room 25 %
35 %
ikon: bed 14 %
45 %

8 400 registrerade gästnätter (april)

Under april 2023 upptecknades 8 400 registrerade gästnätter i Kalajoki (-33,8 %), var av 7 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 760 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 34 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 28 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 34 procent i jämförelse med april förra året.

5 000 nights (-28,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 400 nights (-40,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april upptecknades 28 600 registrerade gästnätter (-14,0 %) för inhemska besökare och 3 500 (+23,6 %) för utländska besökare i Kalajoki, de vill säga sammanlagt 32 100 (-11,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent (april)

Sammanlagt 1,5 miljoner registrerade gästnätter (-3,9 %) registrerades i hela landet, var av 1,3 miljoner nätter (-7,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 261 000 nätter (+20,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kalajoki av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,5 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,6 % och utländska gästnätter 0,3 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

2 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering (april)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 25 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 96,8 procent inhemska och 3,2 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kalajoki i genomsnitt 2,8 nätter (-0,45) och utländska besökare 8,5 nätter (+2,3).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 512 000 euro (april)

Total försäljning av inkvartering under april var 512 000 euro (-14 900). Andelen från Airbnb och Vrbo var 11,9 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 451 000 euro (-35 400) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 60 700 euro (+20 500).

Totalt försäljningen för januari-april var 1,8 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 351 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2023
Antal
Förändring jan-april 2023
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 139 € 3,0 % 134 € 1,2 %
Adr (Registrerade) 92 € 9,4 % 86 € 13,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 54 € 40,1 % 50 € 38,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 48 € -9,5 % 43 € -2,3 %
Revpar (Registrerade) 23 € -28,4 % 21 € -2,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (april)

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
620 rum (+125)
1 900 bäddar (+260)

Rumsbeläggning 24,6 % (-13)
Osålda rum 470
Bädd beläggning 14,0 % (-11)

Airbnb och Vrbo

71 inkvarteringsanläggningar (+25)
64 lägenheter (+25)
122 rum (+45)

Lägenhetsbeläggning 34,9 % (-4,8)
Osålda lägenheter 42

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Statistik Finland, Tak Research

Visit Kalajoki / Kalajoki Matkailuyhdistys ry

kalajoki logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående