Kalajoki
Inkvarterings- och resestatistik

November 2022

Kalajoki: Turismen i ett nötskal

ikon: star 10 800
21 %
ikon: finland 8 800
35 %
ikon: foreign 2 000
845 %
ikon: star 3 800
57 %
ikon: finland 3 600
58 %
ikon: foreign 171
211 %
Genomsnittliga priser:
Natt
44,80 €
7,60 €
Rum
80,30 €
11,10 €
RevPAR
23,30 €
8,10 €
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 650
27 %
ikon: bed 2 000
38 %
ikon: room 29 %
16 %
ikon: bed 17 %
43 %
ikon: temperatur 1,2 °C
0,7 °C
ikon: nederbörd 61 mm

10 800 registrerade gästnätter (Oktober)

Under oktober 2022 upptecknades 10 800 registrerade gästnätter i Kalajoki (-21,4 %), var av 8 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 35 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 840 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 21 procent i jämförelse med oktober förra året.

6 500 nights (-27,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 300 nights (-10,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 231 000 registrerade gästnätter (-7,2 %) för inhemska besökare och 15 200 (+798,7 %) för utländska besökare i Kalajoki, de vill säga sammanlagt 246 000 (-1,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent (Oktober)

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+0,7 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (-6,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 305 000 nätter (+52,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kalajoki av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,6 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,6 % och utländska gästnätter 0,7 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

3 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 57 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,5 procent inhemska och 4,5 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kalajoki i genomsnitt 2,4 nätter (+0,86) och utländska besökare 12 nätter (+8,0).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 556 000 euro (Oktober)

Total försäljning av inkvartering under oktober var 556 000 euro (-6 800). Andelen från Airbnb och Vrbo var 12,9 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 485 000 euro (-27 700) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 71 800 euro (+20 900).

Totalt försäljningen för januari-oktober var 9,7 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 1,7 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2022
Antal
Förändring jan-Oktober 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 119 € 8,4 % 141 € 14,4 %
Adr (Registrerade) 80 € -12,1 % 112 € -3,1 %
Revpar (Icke-Registrerade) 56 € 3,6 % 70 € 7,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 45 € 20,3 % 36 € 23,9 %
Revpar (Registrerade) 23 € -25,9 % 45 € 15,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Oktober)

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
650 rum (+140)
2 000 bäddar (+550)

Rumsbeläggning 29,0 % (-5,4)
Osålda rum 460
Bädd beläggning 16,7 % (-12)

Airbnb och Vrbo

61 inkvarteringsanläggningar (+16)
55 lägenheter (+16)
100 rum (+24)

Lägenhetsbeläggning 47,2 % (-2,2)
Osålda lägenheter 29

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Visit Kalajoki / Kalajoki Matkailuyhdistys ry

kalajoki logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående