Kalix
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Kalix: Turismen i ett nötskal

ikon: star 10 900
69 %
ikon: sweden 9 800
72 %
ikon: foreign 1 100
43 %
Topp 3:
Tyskland
380
280 %
Norge
193
1 106 %
Finland
108
209 %
ikon: star 4 400
68 %
ikon: sweden 3 800
62 %
ikon: foreign 560
117 %
Genomsnittliga priser:
Natt
266,00 SEK
6,10 SEK
Rum
1 624,50 SEK
42,40 SEK
RevPAR
605,20 SEK
238,50 SEK
ikon: establishment 15
0 %
ikon: room 154
0 %
ikon: bed 340
0 %
ikon: room 37 %
69 %
ikon: bed 102 %
69 %
ikon: nederbörd 24 mm
137 mm

Registrerade gästnätter ökade med 69 procent

Under juli 2021 upptecknades 10 900 registrerade gästnätter i Kalix (+68,8 %), var av 9 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 72 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 43 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 69 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (380 nights).

770 rum (+133,1 %) bokades av fritidsresenärer och 1 000 rum (+40,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 19 100 registrerade gästnätter (+12,8 %) för inhemska besökare och 1 500 (-46,4 %) för utländska besökare i Kalix, de vill säga sammanlagt 20 600 (+4,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kalix av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

4 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 68 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 87,2 procent inhemska och 12,8 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kalix i genomsnitt 2,6 nätter (+0,15) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,98).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,9 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 2,9 miljoner SEK (+1,1 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 7,0 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 13 200 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK -2,5 % 1 100 SEK -3,8 %
Revpar (Registrerade) 610 SEK 65,1 % 220 SEK -0,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 270 SEK -2,2 % 340 SEK -4,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+0)
154 rum (+0)
340 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 37,3 % (+15)
Osålda rum 97
Bädd beläggning 101,8 % (+42)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa