Kalix
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kalix: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 000
25 %
ikon: sweden 2 500
28 %
ikon: foreign 490
9 %
Topp 3:
Tyskland
118
16 %
Finland
93
22 %
Norge
80
54 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 500
19 %
ikon: sweden 1 200
23 %
ikon: foreign 270
5 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj. SEK
44 %
Genomsnittliga priser:
Natt
496,60 SEK
239,10 SEK
Rum
932,40 SEK
20,10 SEK
RevPAR
336,00 SEK
3,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 148
44 %
ikon: bed 330
8 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 78 mm
28 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 000 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 3 000 bäddnätter i Kalix (-25,4 %), av vilka 2 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 490 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 28 procent och utländska bäddnätter minskade med nio procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 25 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (118 nights).

430 rooms (+34,4 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rooms (+52,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 38 900 bäddnätter (-16,4 %) för inhemska besökare och 21 900 (-18,2 %) för utlänningar i Kalix, sammanlagt 60 800 (-17,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kalix av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 19 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 82,1 procent inhemska och 17,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kalix i genomsnitt 2,0 nätter (-0,13) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,29).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,5 miljoner SEK (+455 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 20,8 miljoner SEK och den ökade med 11,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 930 SEK -2,1 % 1 300 SEK 49,2 % 
Bäddnatt (Registrerade) 500 SEK 92,9 %  340 SEK 170,0 % 
Revpar (Registrerade) 340 SEK -1,0 % 550 SEK 64,9 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
148 rum (+45)
330 bäddar (+26)

Rumsbeläggning 36,0 % (+0,4)
Osålda rum 95
Bädd beläggning 30,2 % (-14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kalix + nyckelord"

Google söker efter "kalix" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 7,97/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa