Kalix
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kalix: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 500
5 %
ikon: sweden 2 000
5 %
ikon: foreign 540
6 %
Topp 3:
Storbritannien
100
113 %
Tyskland
77
38 %
Frankrike
54
14 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 100
2 %
ikon: sweden 910
1 %
ikon: foreign 230
10 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. SEK
57 %
Genomsnittliga priser:
Natt
447,50 SEK
176,90 SEK
Rum
1 065,50 SEK
166,40 SEK
RevPAR
242,70 SEK
11,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 148
44 %
ikon: bed 330
8 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 55 mm
16 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 500 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 2 500 bäddnätter i Kalix (-4,9 %), av vilka 2 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 540 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter minskade med sex procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (100 nights).

490 rooms (+111,9 %) bokades av fritidsresenärer och 560 rooms (+0,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 47 200 bäddnätter (-12,1 %) för inhemska besökare och 23 100 (-17,4 %) för utlänningar i Kalix, sammanlagt 70 300 (-13,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kalix av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 80,0 procent inhemska och 20,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kalix i genomsnitt 2,1 nätter (-0,12) och utländska besökare 2,3 nätter (-0,38).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,1 miljoner SEK (+406 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 25,5 miljoner SEK och den ökade med 13,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 18,5 %  1 300 SEK 42,3 % 
Bäddnatt (Registrerade) 450 SEK 65,4 %  360 SEK 151,0 % 
Revpar (Registrerade) 240 SEK 4,8 % 500 SEK 55,8 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
148 rum (+45)
330 bäddar (+26)

Rumsbeläggning 22,8 % (-3,0)
Osålda rum 114
Bädd beläggning 24,2 % (-6,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kalix + nyckelord"

Google söker efter "kalix" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 7,97/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa