Kalix
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Kalix: Turismen i ett nötskal

ikon: star 2 100
27 %
ikon: sweden 2 000
15 %
ikon: foreign 104
79 %
Topp 3:
Tyskland
38
51 %
Finland
17
325 %
Norge
11
22 %
ikon: star 1 100
2 %
ikon: sweden 1 100
9 %
ikon: foreign 62
54 %
Genomsnittliga priser:
Natt
635,30 SEK
245,60 SEK
Rum
916,90 SEK
98,00 SEK
RevPAR
286,30 SEK
46,70 SEK
ikon: establishment 9,0
10 %
ikon: room 148
0 %
ikon: bed 330
0 %
ikon: room 31 %
32 %
ikon: bed 20 %
27 %
ikon: nederbörd 198 mm
20 mm

2 100 registrerade gästnätter

Under oktober 2021 upptecknades 2 100 registrerade gästnätter i Kalix (-26,7 %), var av 2 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 104 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 15 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 79 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 27 procent i jämförelse med oktober förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (38 nights).

370 rum (+53,7 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rum (+26,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 30 500 registrerade gästnätter (+16,1 %) för inhemska besökare och 2 900 (-32,2 %) för utländska besökare i Kalix, de vill säga sammanlagt 33 400 (+9,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner registrerade gästnätter (+25,2 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (+19,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 708 000 nätter (+57,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kalix av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

1 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med två procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,5 procent inhemska och 5,5 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kalix i genomsnitt 1,8 nätter (-0,53) och utländska besökare 1,7 nätter (-2,1).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under oktober var 1,3 miljoner SEK (+214 000).

Den registrerade försäljningen för januari-oktober var 13,3 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 1,3 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 920 SEK -9,7 % 1 100 SEK -2,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 640 SEK 63,0 % 400 SEK 1,6 %
Revpar (Registrerade) 290 SEK 19,5 % 290 SEK 10,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
148 rum (+0)
330 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 31,2 % (+7,6)
Osålda rum 102
Bädd beläggning 20,1 % (-7,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (september)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 8,22/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa