Kalix
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kalix: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 100
51 %
ikon: sweden 1 700
52 %
ikon: foreign 410
42 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 860
51 %
ikon: sweden 660
54 %
ikon: foreign 200
41 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 847 000 SEK
60 %
Genomsnittliga priser:
Natt
410,30 SEK
90,80 SEK
Rum
1 027,70 SEK
125,70 SEK
RevPAR
184,60 SEK
348,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 148
12 %
ikon: bed 330
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,18
61 %
ikon: bed 0,2
56 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 23 mm
55 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 100 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 2 100 bäddnätter i Kalix (-50,7 %), av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 410 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 52 procent och utländska bäddnätter minskade med 42 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 51 procent jämfört med förra årets mars.

210 rooms (-73,0 %) bokades av fritidsresenärer och 610 rooms (-40,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 5 500 bäddnätter (-28,1 %) för inhemska besökare och 1 200 (-24,5 %) för utlänningar i Kalix, sammanlagt 6 700 (-27,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kalix av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

860 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 51 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 76,6 procent inhemska och 23,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kalix i genomsnitt 2,5 nätter (+0,08) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,03).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 847 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 847 000 SEK (-1,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 3,1 miljoner SEK och den minskade med 1,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -10,9 % 1 000 SEK -2,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 410 SEK -18,1 % 460 SEK -10,4 %
Revpar (Registrerade) 185 SEK -65,4 % 230 SEK -45,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
148 rum (+16)
330 bäddar (+26)

Rumsbeläggning 18,0 % (-28)
Osålda rum 121
Bädd beläggning 20,1 % (-25)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kalix + nyckelord"

Google söker efter "kalix" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa