Kalmar Län
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kalmar Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 62 100
2 %
ikon: sweden 55 500
2 %
ikon: foreign 6 500
2 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 33,1 milj. SEK
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
533,20 SEK
6,40 SEK
Rum
949,00 SEK
9,00 SEK
RevPAR
429,00 SEK
2,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 104
7 %
ikon: room 2 300
1 %
ikon: bed 7 500
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under november 2019 registrerades 62 100 bäddnätter i Kalmar Län (+2,4 %), av vilka 55 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 6 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter ökade med två procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets november.

Mellan januari och november registrerades 2,4 miljoner bäddnätter (+1,2 %) för inhemska besökare och 541 000 (+8,9 %) för utlänningar i Kalmar Län, sammanlagt 2,9 miljoner (+2,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,7 procent

Sammanlagt 3,6 miljoner bäddnätter (+3,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,9 miljoner nätter (+5,9 %) nyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (-6,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kalmar Län av det totala antalet bäddnätter var 1,7 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,9 % och utländska bäddnätter 0,9 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 33,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 33,1 miljoner SEK (+378 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 601,7 miljoner SEK och den ökade med 49,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK 1,0 % 1 000 SEK 2,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 530 SEK -1,2 % 210 SEK 6,2 %
Revpar (Registrerade) 430 SEK 0,6 % 540 SEK 5,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

104 inkvarteringsanläggningar (+7)
2 300 rum (-13)
7 500 bäddar (+103)

Rumsbeläggning 45,2 % (-0,17)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 24,0 % (+0,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kalmar county + nyckelord"

Google söker efter "kalmar county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa