Kalmar Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Region Kalmar: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 577 000
1 %
ikon: sweden 434 000
1 %
ikon: foreign 143 000
1 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 100,4 milj.
9 %
Genomsnittliga priser:
Natt
174,10 SEK
16,10 SEK
Rum
1 134,00 SEK
36,00 SEK
RevPAR
795,50 SEK
66,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 150
1 %
ikon: room 2 800
1 %
ikon: bed 10 900
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

577 000 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 577 000 bäddnätter i Region Kalmar (-0,7 %), av vilka 434 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 143 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter ökade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets augusti.

Mellan januari och augusti registrerades 2,1 miljoner bed nights (+0,8 %) för inhemska besökare och 496 000 (+10,2 %) för utlänningar i Region Kalmar, sammanlagt 2,6 miljoner (+2,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 6,5 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Region Kalmar av det totala antalet bäddnätter var 6,5 % (-0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 7,1 % och utländska bäddnätter 5,1 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 100,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 100,4 miljoner SEK (+8,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 478,1 miljoner SEK och den ökade med 48,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 3,3 % 1 000 SEK 3,5 %
Revpar (Registrerade) 800 SEK 9,1 % 560 SEK 7,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 174 SEK 10,2 %  181 SEK 8,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

150 inkvarteringsanläggningar (+2)
2 800 rum (+40)
10 900 bäddar (+310)

Rumsbeläggning 70,1 % (+3,8)
Osålda rum 850
Bädd beläggning 52,3 % (+2,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa