Kalmar Län
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kalmar Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 43 900
11 %
ikon: sweden 37 800
4 %
ikon: foreign 6 100
79 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 19,6 milj. SEK
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
447,50 SEK
43,20 SEK
Rum
848,00 SEK
19,00 SEK
RevPAR
258,50 SEK
4,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 100
10 %
ikon: room 2 300
5 %
ikon: bed 6 800
7 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,3
1 %
ikon: bed 0,17
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 11 procent

Under januari 2020 registrerades 43 900 bäddnätter i Kalmar Län (+10,5 %), av vilka 37 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 6 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fyra procent och utländska bäddnätter ökade med 79 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 11 procent jämfört med förra årets januari.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,1 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner bäddnätter (+2,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+2,9 %) nyttjades av nationella besökare och 798 000 nätter (-0,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kalmar Län av det totala antalet bäddnätter var 1,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,2 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 19,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 19,6 miljoner SEK (+152 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 850 SEK -2,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 450 SEK -8,8 %
Revpar (Registrerade) 260 SEK -1,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

100 inkvarteringsanläggningar (+9)
2 300 rum (+99)
6 800 bäddar (+450)

Rumsbeläggning 30,5 % (+0,18)
Osålda rum 1 600
Bädd beläggning 17,2 % (+0,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kalmar county + nyckelord"

Google söker efter "kalmar county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa