Kalmar Län
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kalmar Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 33 600
58 %
ikon: sweden 31 700
55 %
ikon: foreign 1 900
78 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 10,6 milj. SEK
68 %
Genomsnittliga priser:
Natt
316,20 SEK
101,20 SEK
Rum
751,00 SEK
133,00 SEK
RevPAR
140,20 SEK
247,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 115
0 %
ikon: room 2 200
11 %
ikon: bed 7 500
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,19
57 %
ikon: bed 0,1
58 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

33 600 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 33 600 bäddnätter i Kalmar Län (-57,6 %), av vilka 31 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 55 procent och utländska bäddnätter minskade med 78 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 58 procent jämfört med förra årets april.

Mellan januari och april registrerades 152 000 bäddnätter (-24,3 %) för inhemska besökare och 18 100 (-14,1 %) för utlänningar i Kalmar Län, sammanlagt 171 000 (-23,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,6 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kalmar Län av det totala antalet bäddnätter var 2,6 % (+0,7 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,7 % och utländska bäddnätter 1,6 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 10,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 10,6 miljoner SEK (-22,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 73,1 miljoner SEK och den minskade med 28,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 750 SEK -15,0 % 850 SEK -2,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 320 SEK -24,2 % 430 SEK -5,8 %
Revpar (Registrerade) 140 SEK -63,8 % 250 SEK -25,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

115 inkvarteringsanläggningar (+0)
2 200 rum (-270)
7 500 bäddar (-670)

Rumsbeläggning 18,7 % (-25)
Osålda rum 1 800
Bädd beläggning 10,3 % (-14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kalmar county + nyckelord"

Google söker efter "kalmar county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa