Kalmar Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kalmar Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 461 000
20 %
ikon: sweden 426 000
2 %
ikon: foreign 34 800
76 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 66,4 milj. SEK
34 %
Genomsnittliga priser:
Natt
144,20 SEK
29,90 SEK
Rum
1 069,00 SEK
65,00 SEK
RevPAR
615,20 SEK
180,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 145
3 %
ikon: room 2 800
2 %
ikon: bed 9 600
12 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 58 %
18 %
ikon: bed 43 %
18 %

461 000 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 upptecknades 461 000 registrerade bäddnätter i Kalmar Län (-20,1 %), av vilka 426 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 34 800 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med två procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 76 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 20 procent jämfört med förra årets augusti.

Mellan januari och augusti upptecknades 1,9 miljoner registrerade bäddnätter (-10,0 %) för inhemska besökare och 96 600 (-80,5 %) för utlänningar i Kalmar Län, sammanlagt 2,0 miljoner (-23,3 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,6 procent

Sammanlagt 6,0 miljoner registrerade bäddnätter (-31,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 5,4 miljoner nätter (-11,3 %) nyttjades av nationella besökare och 638 000 nätter (-77,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kalmar Län av det totala antalet registrerade bäddnätter var 7,6 % (+1,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 7,9 % och utländska bäddnätter 5,5 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 66,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 66,4 miljoner SEK (-33,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 299,0 miljoner SEK och den minskade med 179,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -5,7 % 1 000 SEK -3,5 %
Revpar (Registrerade) 620 SEK -22,7 % 400 SEK -28,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 144 SEK -17,2 % 148 SEK -18,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

145 inkvarteringsanläggningar (-5)
2 800 rum (-68)
9 600 bäddar (-1 300)

Rumsbeläggning 57,5 % (-13)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 42,8 % (-9,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "kalmar county + nyckelord"

Google söker efter "kalmar county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa