Kalmar
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kalmar: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 13 400
38 %
ikon: sweden 12 500
39 %
ikon: foreign 940
27 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 000
43 %
ikon: sweden 7 400
44 %
ikon: foreign 520
28 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 9,5 milj. SEK
34 %
Genomsnittliga priser:
Natt
704,50 SEK
46,80 SEK
Rum
957,90 SEK
30,90 SEK
RevPAR
360,80 SEK
134,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
0 %
ikon: room 920
3 %
ikon: bed 1 900
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,38
29 %
ikon: bed 0,25
35 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,7 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 29 mm
4 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

13 400 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 13 400 bäddnätter i Kalmar (-38,2 %), av vilka 12 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 940 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 39 procent och utländska bäddnätter minskade med 27 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 38 procent jämfört med förra årets mars.

3 800 rooms (-36,4 %) bokades av fritidsresenärer och 6 100 rooms (-35,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 42 700 bäddnätter (-17,4 %) för inhemska besökare och 3 400 (+0,7 %) för utlänningar i Kalmar, sammanlagt 46 100 (-16,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kalmar av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

8 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 43 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,4 procent inhemska och 6,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kalmar i genomsnitt 1,7 nätter (+0,14) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,04).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 9,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 9,5 miljoner SEK (-4,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 31,4 miljoner SEK och den minskade med 5,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 SEK 3,3 % 940 SEK 0,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 700 SEK 7,1 % 680 SEK 1,5 %
Revpar (Registrerade) 360 SEK -27,1 % 390 SEK -10,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+0)
920 rum (-24)
1 900 bäddar (-42)

Rumsbeläggning 37,7 % (-16)
Osålda rum 570
Bädd beläggning 24,9 % (-13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kalmar + nyckelord"

Google söker efter "kalmar" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,05/10 (-0,39).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa