Kalmar
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Kalmar: Turismen i ett nötskal

ikon: star 80 500
39 %
ikon: sweden 69 000
27 %
ikon: foreign 11 600
196 %
ikon: star 42 800
47 %
ikon: sweden 36 500
35 %
ikon: foreign 6 300
217 %
Genomsnittliga priser:
Natt
440,40 SEK
31,20 SEK
Rum
1 510,90 SEK
251,80 SEK
RevPAR
1 230,50 SEK
370,10 SEK
ikon: establishment 23
10 %
ikon: room 940
2 %
ikon: bed 1 900
3 %
ikon: room 81 %
19 %
ikon: bed 134 %
32 %
ikon: temperatur 15,7 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 166 mm
99 mm

Registrerade gästnätter ökade med 39 procent

Under augusti 2021 upptecknades 80 500 registrerade gästnätter i Kalmar (+38,7 %), var av 69 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 11 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 27 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 196 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 39 procent i jämförelse med augusti förra året.

18 000 rum (+34,6 %) bokades av fritidsresenärer och 5 400 rum (-0,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 298 000 registrerade gästnätter (+23,5 %) för inhemska besökare och 36 000 (+141,8 %) för utländska besökare i Kalmar, de vill säga sammanlagt 334 000 (+30,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 8,4 miljoner registrerade gästnätter (+39,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,8 miljoner nätter (+25,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,6 miljoner nätter (+160,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kalmar av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,0 % och utländska gästnätter 0,7 %.

42 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 47 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 85,2 procent inhemska och 14,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kalmar i genomsnitt 1,9 nätter (-0,11) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,13).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 35,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 35,5 miljoner SEK (+11,7 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 147,1 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 32,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 20,0 % 1 200 SEK 10,1 %
Revpar (Registrerade) 1 200 SEK 43,0 % 670 SEK 23,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 440 SEK 7,6 % 440 SEK -1,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

23 inkvarteringsanläggningar (+2)
940 rum (+19)
1 900 bäddar (+53)

Rumsbeläggning 81,4 % (+13)
Osålda rum 174
Bädd beläggning 134,2 % (+32)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juli)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 7,58/10 (+0,14).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa