Kalmar
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kalmar: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 30 900
3 %
ikon: sweden 26 900
2 %
ikon: foreign 4 000
6 %
Topp 3:
Tyskland
970
3 %
Danmark
580
25 %
Förenta Staterna
360
9 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 18 700
11 %
ikon: sweden 16 800
14 %
ikon: foreign 2 000
8 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 20,2 milj.
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
652,30 SEK
0,80 SEK
Rum
1 043,20 SEK
6,80 SEK
RevPAR
746,40 SEK
21,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 19
6 %
ikon: room 910
0 %
ikon: bed 1 900
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,6 °C
0,4 °C
ikon: nederbörd 31 mm
12 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under september 2019 registrerades 30 900 bäddnätter i Kalmar (+3,0 %), av vilka 26 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter ökade med sex procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (970 nights).

8 700 rooms (+7,5 %) bokades av fritidsresenärer och 10 600 rooms (-1,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 293 000 bäddnätter (+5,0 %) för inhemska besökare och 58 400 (+8,6 %) för utlänningar i Kalmar, sammanlagt 351 000 (+5,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kalmar av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

18 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,5 procent inhemska och 10,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kalmar i genomsnitt 1,6 nätter (-0,18) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,28).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 20,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 20,2 miljoner SEK (+554 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 186,3 miljoner SEK och den ökade med 22,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 0,7 % 1 100 SEK 5,6 %
Revpar (Registrerade) 750 SEK 3,0 % 740 SEK 9,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 650 SEK -0,1 % 530 SEK 7,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (+1)
910 rum (+0)
1 900 bäddar (+14)

Rumsbeläggning 71,5 % (+1,6)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 56,0 % (+0,78)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,33/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa