Egentliga Tavastland
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Egentliga Tavastland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 900
88 %
ikon: finland 3 800
87 %
ikon: foreign 72
98 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 700
92 %
ikon: finland 1 700
91 %
ikon: foreign 38
98 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 246 000 €
86 %
Genomsnittliga priser:
Natt
63,20 €
10,90 €
Rum
83,70 €
4,00 €
RevPAR
13,60 €
20,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
46 %
ikon: room 460
70 %
ikon: bed 1 300
65 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 16 %
58 %
ikon: bed 8 %
72 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 9,1 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 28 mm
47 mm

3 900 registrerade bäddnätter

Under Maj 2020 registrerades 3 900 bäddnätter i Egentliga Tavastland (-88,1 %), av vilka 3 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 72 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 87 procent och utländska bäddnätter minskade med 98 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 88 procent jämfört med förra årets Maj.

1 700 nights (-90,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 200 nights (-85,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Maj registrerades 60 800 bäddnätter (-50,5 %) för inhemska besökare och 4 000 (-68,7 %) för utlänningar i Egentliga Tavastland, sammanlagt 64 800 (-52,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,3 procent

Sammanlagt 300 000 bäddnätter (-81,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 280 000 nätter (-74,7 %) nyttjades av nationella besökare och 19 500 nätter (-95,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Egentliga Tavastland av det totala antalet bäddnätter var 1,3 % (-0,8 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,4 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

1 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 92 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,8 procent inhemska och 2,2 procent från utlandet.

Under Maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Egentliga Tavastland i genomsnitt 2,3 nätter (+0,72) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,04).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 246 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 246 000 euro (-1,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-Maj var 3,6 miljoner euro och den minskade med 3,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 84 € -4,6 % 92 € 4,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 63 € 20,8 % 55 € 5,7 %
Revpar (Registrerade) 14 € -60,0 % 24 € -23,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (-13)
460 rum (-1 100)
1 300 bäddar (-2 400)

Rumsbeläggning 16,3 % (-23)
Osålda rum 390
Bädd beläggning 8,0 % (-21)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kanta-häme + nyckelord"

Google söker efter "kanta-häme" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa