Egentliga Tavastland
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Egentliga Tavastland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 29 200
3 %
ikon: finland 27 000
2 %
ikon: foreign 2 300
10 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 19 100
2 %
ikon: finland 18 200
0 %
ikon: foreign 890
30 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,7 milj. €
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,20 €
8,10 €
Rum
95,20 €
6,40 €
RevPAR
34,20 €
1,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 26
0 %
ikon: room 1 500
5 %
ikon: bed 3 500
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,1 °C
2,9 °C
ikon: nederbörd 73 mm
37 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

29 200 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2019 registrerades 29 200 bäddnätter i Egentliga Tavastland (-2,6 %), av vilka 27 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 10 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets Oktober.

16 200 nights (-16,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 13 000 nights (+22,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 303 000 bäddnätter (+2,8 %) för inhemska besökare och 27 500 (-11,9 %) för utlänningar i Egentliga Tavastland, sammanlagt 331 000 (+1,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,8 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+7,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+5,3 %) nyttjades av nationella besökare och 436 000 nätter (+12,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Egentliga Tavastland av det totala antalet bäddnätter var 1,8 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,2 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

19 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,3 procent inhemska och 4,7 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Egentliga Tavastland i genomsnitt 1,5 nätter (-0,03) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,56).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 1,7 miljoner euro (+198 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 17,4 miljoner euro och den ökade med 2,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 95 € 7,2 % 92 € 7,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 57 € 16,5 %  52 € 14,3 % 
Revpar (Registrerade) 34 € 4,6 % 36 € 13,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 500 rum (+76)
3 500 bäddar (+98)

Rumsbeläggning 35,9 % (-0,9)
Osålda rum 990
Bädd beläggning 26,5 % (-1,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kanta-häme + nyckelord"

Google söker efter "kanta-häme" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa