Egentliga Tavastland
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Egentliga Tavastland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 43 900
2 %
ikon: finland 40 100
4 %
ikon: foreign 3 800
19 %
Topp 3:
Tyskland
950
126 %
Sverige
420
19 %
Schweiz
280
345 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 26 800
6 %
ikon: finland 25 000
11 %
ikon: foreign 1 800
32 %
Topp 3:
Tyskland
340
46 %
Sverige
250
4 %
Schweiz
157
214 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,2 milj.
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
51,00 €
2,60 €
Rum
93,20 €
3,70 €
RevPAR
40,80 €
2,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 30
7 %
ikon: room 1 600
1 %
ikon: bed 3 800
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,2 °C
3,2 °C
ikon: nederbörd 96 mm
57 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under augusti 2019 registrerades 43 900 bäddnätter i Egentliga Tavastland (+1,9 %), av vilka 40 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fyra procent och utländska bäddnätter minskade med 19 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (950 nights).

29 300 nights (-4,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 14 700 nights (+19,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 246 000 bed nights (+3,3 %) för inhemska besökare och 22 500 (-11,4 %) för utlänningar i Egentliga Tavastland, sammanlagt 269 000 (+1,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,8 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Egentliga Tavastland av det totala antalet bäddnätter var 1,8 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,5 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

26 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,3 procent inhemska och 6,7 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Egentliga Tavastland i genomsnitt 1,6 nätter (-0,1) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,35).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 2,2 miljoner euro (+154 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 13,8 miljoner euro och den ökade med 1,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 93 € 4,2 % 92 € 8,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 51 € 5,4 % 51 € 13,6 % 
Revpar (Registrerade) 41 € 5,6 % 36 € 14,6 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

30 inkvarteringsanläggningar (+2)
1 600 rum (-10)
3 800 bäddar (+20)

Rumsbeläggning 43,8 % (+0,6)
Osålda rum 910
Bädd beläggning 35,3 % (+0,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa