Egentliga Tavastland
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Egentliga Tavastland: Turismen i ett nötskal

ikon: star 12 900
16 %
ikon: finland 12 300
14 %
ikon: foreign 570
73 %
Topp 3:
Tyskland
118
27 %
Danmark
82
925 %
Ukraina
29
ikon: star 6 700
2 %
ikon: finland 6 500
4 %
ikon: foreign 200
228 %
Topp 3:
Tyskland
35
250 %
Danmark
23
1 050 %
Estland
14
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
48,30 €
4,40 €
Rum
86,70 €
9,90 €
RevPAR
15,40 €
4,10 €
ikon: establishment 21
12 %
ikon: room 1 200
10 %
ikon: bed 2 800
11 %
ikon: room 18 %
21 %
ikon: bed 14 %
27 %
ikon: temperatur -4,6 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 72 mm
10 mm

Registrerade gästnätter ökade med 16 procent

Under januari 2022 upptecknades 12 900 registrerade gästnätter i Egentliga Tavastland (+16,2 %), var av 12 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 570 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 14 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 73 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 16 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (118 nights).

8 500 nights (+20,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 400 nights (+9,2 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 1,0 miljoner registrerade gästnätter (+50,7 %) registrerades i hela landet, var av 690 000 nätter (+9,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 342 000 nätter (+558,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Egentliga Tavastland av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,2 % (-0,4 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,8 % och utländska gästnätter 0,2 %.

6 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,0 procent inhemska och 3,0 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Egentliga Tavastland i genomsnitt 1,9 nätter (+0,31) och utländska besökare 2,8 nätter (-2,5).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 622 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 622 000 euro (+135 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 87 € 12,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 48 € 9,9 %
Revpar (Registrerade) 15 € 36,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (-3)
1 200 rum (-136)
2 800 bäddar (-360)

Rumsbeläggning 17,7 % (+3,1)
Osålda rum 1 000
Bädd beläggning 14,3 % (+3,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa