Egentliga Tavastland
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Egentliga Tavastland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 25 500
15 %
ikon: finland 23 800
18 %
ikon: foreign 1 700
16 %
Topp 3:
Tyskland
230
59 %
Storbritannien
163
72 %
Lettland
147
1 370 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 17 100
11 %
ikon: finland 16 400
16 %
ikon: foreign 720
43 %
Topp 3:
Tyskland
89
9 %
Frankrike
87
56 %
Sverige
76
45 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,4 milj. €
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
54,10 €
2,30 €
Rum
95,10 €
6,90 €
RevPAR
31,50 €
3,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 26
0 %
ikon: room 1 500
3 %
ikon: bed 3 400
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,33
2 %
ikon: bed 0,26
8 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,8 °C
0,6 °C
ikon: nederbörd 59 mm
15 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 15 procent

Under februari 2020 registrerades 25 500 bäddnätter i Egentliga Tavastland (+14,7 %), av vilka 23 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 18 procent och utländska bäddnätter minskade med 16 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 15 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (230 nights).

14 600 nights (+16,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 10 900 nights (+12,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 45 100 bäddnätter (+7,7 %) för inhemska besökare och 3 400 (-29,3 %) för utlänningar i Egentliga Tavastland, sammanlagt 48 500 (+3,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,4 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner bäddnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+10,2 %) nyttjades av nationella besökare och 611 000 nätter (+1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Egentliga Tavastland av det totala antalet bäddnätter var 1,4 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,9 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

17 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,8 procent inhemska och 4,2 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Egentliga Tavastland i genomsnitt 1,5 nätter (+0,02) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,74).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 1,4 miljoner euro (+228 000).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 2,5 miljoner euro och den ökade med 147 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 95 € 7,9 % 92 € 5,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 54 € 4,4 % 53 € 2,1 %
Revpar (Registrerade) 31 € 10,5 % 29 € 6,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 500 rum (+47)
3 400 bäddar (+81)

Rumsbeläggning 33,1 % (+0,8)
Osålda rum 1 000
Bädd beläggning 26,1 % (+1,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kanta-häme + nyckelord"

Google söker efter "kanta-häme" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa