Karlsborg
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Karlsborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 100
14 %
ikon: sweden 3 500
18 %
ikon: foreign 630
16 %
Topp 3:
Norge
230
29 %
Tyskland
152
20 %
Storbritannien
68
518 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 400
4 %
ikon: sweden 2 100
7 %
ikon: foreign 320
27 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,4 milj. SEK
19 %
Genomsnittliga priser:
Natt
583,40 SEK
160,50 SEK
Rum
1 245,20 SEK
79,40 SEK
RevPAR
352,30 SEK
140,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
0 %
ikon: room 220
50 %
ikon: bed 490
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 12,1 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 80 mm
28 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 100 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 4 100 bäddnätter i Karlsborg (-14,1 %), av vilka 3 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 630 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 18 procent och utländska bäddnätter ökade med 16 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 14 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (230 nights).

540 rooms (-5,6 %) bokades av fritidsresenärer och 1 400 rooms (+19,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 75 800 bäddnätter (-7,7 %) för inhemska besökare och 16 000 (+11,4 %) för utlänningar i Karlsborg, sammanlagt 91 800 (-4,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlsborg av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,4 procent inhemska och 13,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlsborg i genomsnitt 1,7 nätter (-0,22) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,17).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,4 miljoner SEK (+372 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 24,0 miljoner SEK och den ökade med 8,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 6,8 % 1 400 SEK 21,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 580 SEK 38,0 %  260 SEK 58,6 % 
Revpar (Registrerade) 350 SEK -28,5 %  420 SEK -11,8 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+0)
220 rum (+72)
490 bäddar (-17)

Rumsbeläggning 28,3 % (-14)
Osålda rum 154
Bädd beläggning 27,5 % (-5,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "karlsborg + nyckelord"

Google söker efter "karlsborg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i juli var 7,54/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa