Karlsborg
Inkvarterings- och resestatistik

September 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Karlsborg: Turismen i ett nötskal

ikon: star 7 400
22 %
ikon: sweden 6 800
17 %
ikon: foreign 660
126 %
Topp 3:
Tyskland
210
40 %
Norge
138
962 %
Storbritannien
69
2 200 %
ikon: star 4 000
24 %
ikon: sweden 3 600
19 %
ikon: foreign 340
116 %
Genomsnittliga priser:
Natt
472,70 SEK
18,10 SEK
Rum
1 187,50 SEK
68,40 SEK
RevPAR
604,10 SEK
69,40 SEK
ikon: establishment 16
7 %
ikon: room 196
14 %
ikon: bed 470
8 %
ikon: room 51 %
6 %
ikon: bed 53 %
13 %
ikon: temperatur 12,5 °C
0,4 °C
ikon: nederbörd 101 mm
59 mm

Registrerade gästnätter ökade med 22 procent

Under september 2021 upptecknades 7 400 registrerade gästnätter i Karlsborg (+22,3 %), var av 6 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 660 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 17 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 126 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 22 procent i jämförelse med september förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (210 nights).

1 200 rum (+43,1 %) bokades av fritidsresenärer och 1 800 rum (+8,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 107 000 registrerade gästnätter (+21,2 %) för inhemska besökare och 6 900 (+116,3 %) för utländska besökare i Karlsborg, de vill säga sammanlagt 114 000 (+24,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,1 miljoner registrerade gästnätter (+30,6 %) registrerades i hela landet, var av 3,4 miljoner nätter (+24,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 723 000 nätter (+65,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlsborg av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,1 %.

4 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 24 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,3 procent inhemska och 8,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlsborg i genomsnitt 1,9 nätter (-0,03) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,09).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 3,5 miljoner SEK (+748 000).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 28,9 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 5,5 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 6,1 % 1 400 SEK -3,5 %
Revpar (Registrerade) 600 SEK 13,0 % 600 SEK 22,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK 4,0 % 250 SEK -0,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+1)
196 rum (+24)
470 bäddar (+36)

Rumsbeläggning 50,9 % (+3,1)
Osålda rum 96
Bädd beläggning 52,7 % (+6,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 7,38/10 (+0,1).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa