Karlsborg
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Karlsborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 600
17 %
ikon: sweden 1 300
5 %
ikon: foreign 280
49 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 790
13 %
ikon: sweden 700
7 %
ikon: foreign 85
44 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. SEK
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
680,70 SEK
30,00 SEK
Rum
1 202,40 SEK
234,70 SEK
RevPAR
222,50 SEK
1,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
10 %
ikon: room 180
5 %
ikon: bed 380
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,19
20 %
ikon: bed 0,15
7 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,1 °C
0,2 °C
ikon: nederbörd 54 mm
30 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 600 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 600 bäddnätter i Karlsborg (-17,4 %), av vilka 1 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 280 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter minskade med 49 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 17 procent jämfört med förra årets mars.

114 rooms (-19,7 %) bokades av fritidsresenärer och 780 rooms (-31,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 4 100 bäddnätter (+14,7 %) för inhemska besökare och 1 200 (+2,7 %) för utlänningar i Karlsborg, sammanlagt 5 400 (+11,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlsborg av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

790 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,2 procent inhemska och 10,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlsborg i genomsnitt 1,9 nätter (+0,05) och utländska besökare 3,3 nätter (-0,33).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,1 miljoner SEK (-170 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 3,7 miljoner SEK och den ökade med 776 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 24,3 % 1 200 SEK 31,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 680 SEK 4,6 % 680 SEK 13,5 %
Revpar (Registrerade) 220 SEK -0,6 % 270 SEK 45,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+1)
180 rum (+9)
380 bäddar (+18)

Rumsbeläggning 18,5 % (-4,6)
Osålda rum 147
Bädd beläggning 15,1 % (-1,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "karlsborg + nyckelord"

Google söker efter "karlsborg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa