Karlsborg
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Karlsborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 15 500
0 %
ikon: sweden 15 300
16 %
ikon: foreign 210
91 %
Topp 3:
Tyskland
99
89 %
Norge
35
96 %
Schweiz
23
71 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 300
4 %
ikon: sweden 7 200
26 %
ikon: foreign 83
93 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,2 milj. SEK
15 %
Genomsnittliga priser:
Natt
204,30 SEK
36,00 SEK
Rum
1 595,70 SEK
193,10 SEK
RevPAR
612,90 SEK
39,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
0 %
ikon: room 172
20 %
ikon: bed 440
11 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 38 %
20 %
ikon: bed 115 %
11 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,9 °C
0,6 °C
ikon: nederbörd 87 mm
40 mm

15 500 registrerade bäddnätter

Under juni 2020 upptecknades 15 500 registrerade bäddnätter i Karlsborg (+0,5 %), av vilka 15 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 210 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 16 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 91 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med mindre än en procent jämfört med förra årets juni.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (99 nights).

950 rooms (-11,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 000 rooms (+3,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 29 400 registrerade bäddnätter (+5,7 %) för inhemska besökare och 1 600 (-65,9 %) för utlänningar i Karlsborg, sammanlagt 31 000 (-4,8 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade bäddnätter (-48,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (-32,3 %) nyttjades av nationella besökare och 257 000 nätter (-87,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlsborg av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,4 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

7 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 98,9 procent inhemska och 1,1 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlsborg i genomsnitt 2,1 nätter (-0,17) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,72).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under juni var 3,2 miljoner SEK (-538 000).

Registrerade Försäljningen för januari-juni var 9,2 miljoner SEK och den minskade med 1,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2020
Antal
Förändring jan-juni 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK -10,8 % 1 300 SEK 9,3 %
Revpar (Registrerade) 610 SEK 6,8 % 300 SEK 3,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 200 SEK -15,0 % 300 SEK -9,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+0)
172 rum (-43)
440 bäddar (-52)

Rumsbeläggning 38,4 % (+6,3)
Osålda rum 106
Bädd beläggning 115,2 % (+11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "karlsborg + nyckelord"

Google söker efter "karlsborg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa