Karlsborg
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Karlsborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 200
2 %
ikon: sweden 1 000
13 %
ikon: foreign 210
135 %
Topp 3:
Norge
132
181 %
Tyskland
39
680 %
Finland
12
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 720
18 %
ikon: sweden 620
11 %
ikon: foreign 95
107 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 694 000 SEK
36 %
Genomsnittliga priser:
Natt
573,00 SEK
160,30 SEK
Rum
1 025,80 SEK
56,50 SEK
RevPAR
146,10 SEK
47,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
9 %
ikon: room 179
48 %
ikon: bed 370
8 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,0 °C
2,0 °C
ikon: nederbörd 78 mm
24 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 200 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 200 bäddnätter i Karlsborg (-2,1 %), av vilka 1 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 210 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 13 procent och utländska bäddnätter ökade med 135 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med två procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (132 nights).

210 rooms (+28,2 %) bokades av fritidsresenärer och 470 rooms (+51,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 80 600 bäddnätter (-7,6 %) för inhemska besökare och 16 800 (+11,7 %) för utlänningar i Karlsborg, sammanlagt 97 500 (-4,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlsborg av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

720 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,8 procent inhemska och 13,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlsborg i genomsnitt 1,6 nätter (-0,44) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,27).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 694 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 694 000 SEK (+184 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 28,0 miljoner SEK och den ökade med 8,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -5,2 % 1 300 SEK 17,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 570 SEK 38,9 %  290 SEK 53,6 % 
Revpar (Registrerade) 146 SEK -24,5 %  380 SEK -14,0 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (-1)
179 rum (+58)
370 bäddar (-33)

Rumsbeläggning 14,2 % (-3,6)
Osålda rum 153
Bädd beläggning 12,2 % (-0,72)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "karlsborg + nyckelord"

Google söker efter "karlsborg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i juli var 7,54/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa