Karlsborg
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Karlsborg: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 3 500
78 %
ikon: sweden 3 500
83 %
ikon: foreign 48
42 %
Topp 3:
Norge
19
41 %
Danmark
6,0
100 %
Tyskland
5,0
400 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 700
76 %
ikon: sweden 1 700
84 %
ikon: foreign 18
64 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 mn SEK
80 %
Genomsnittliga priser:
Natt
385,00 SEK
4,60 SEK
Rum
1 186,10 SEK
78,20 SEK
RevPAR
259,20 SEK
120,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
6 %
ikon: room 185
14 %
ikon: bed 420
10 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 22 %
75 %
ikon: bed 30 %
85 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,8 °C
2,5 °C
ikon: nederbörd 21 mm
11 mm

Registrerade gästnätter ökade med 78 procent

Under april 2021 upptecknades 3 500 registrerade gästnätter i Karlsborg (+78,2 %), var av 3 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 48 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 83 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 42 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 78 procent i jämförelse med april förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (19 nights).

240 rum (+170,0 %) bokades av fritidsresenärer och 890 rum (+52,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april upptecknades 10 100 registrerade gästnätter (+68,1 %) för inhemska besökare och 155 (-88,2 %) för utländska besökare i Karlsborg, de vill säga sammanlagt 10 300 (+40,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,6 miljoner registrerade gästnätter (+102,2 %) registrerades i hela landet, var av 2,3 miljoner nätter (+103,3 %) utnyttjades av nationella besökare och 218 000 nätter (+90,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlsborg av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

1 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 76 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 99,0 procent inhemska och 1,0 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlsborg i genomsnitt 2,0 nätter (0,0) och utländska besökare 2,7 nätter (+1,0).

Visitor days

Visitor days by region

Visitor days by city

Visitor days by postal code

Visitor nights

Visitor nights by region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under april var 1,3 miljoner SEK (+601 000).

Den registrerade försäljningen för januari-april var 4,5 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 109 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2021
Antal
Förändring jan-april 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 7,1 % 1 000 SEK -15,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 380 SEK 1,2 % 440 SEK -26,9 %
Revpar (Registrerade) 260 SEK 87,2 % 270 SEK 16,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (-1)
185 rum (-30)
420 bäddar (-46)

Rumsbeläggning 21,9 % (+9,4)
Osålda rum 145
Bädd beläggning 29,7 % (+14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Tillväxtverket

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa