Karlsborg
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2019

Karlsborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 15 400
2 %
ikon: sweden 13 100
0 %
ikon: foreign 2 300
14 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 000
5 %
ikon: sweden 5 700
8 %
ikon: foreign 1 200
17 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,7 milj. SEK
88 %
Genomsnittliga priser:
Natt
240,30 SEK
110,40 SEK
Rum
1 788,80 SEK
515,60 SEK
RevPAR
573,80 SEK
20,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
0 %
ikon: room 220
50 %
ikon: bed 490
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 32 %
26 %
ikon: bed 104 %
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,3 °C
0,0 °C
ikon: nederbörd 47 mm
14 mm

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under juni 2019 upptecknades 15 400 registrerade bäddnätter i Karlsborg (+1,8 %), av vilka 13 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 300 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med mindre än en procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 14 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets juni.

1 100 rooms (+36,8 %) bokades av fritidsresenärer och 1 000 rooms (+31,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 27 800 registrerade bäddnätter (-8,5 %) för inhemska besökare och 4 800 (+3,5 %) för utlänningar i Karlsborg, sammanlagt 32 600 (-6,9 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 7,1 miljoner registrerade bäddnätter (+7,5 %) registrerades i hela landet, av vilka 5,0 miljoner nätter (+8,2 %) nyttjades av nationella besökare och 2,1 miljoner nätter (+5,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlsborg av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

7 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 82,1 procent inhemska och 17,9 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlsborg i genomsnitt 2,3 nätter (+0,19) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,05).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under juni var 3,7 miljoner SEK (+1,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-juni var 10,6 miljoner SEK och den ökade med 2,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2019
Antal
Förändring jan-juni 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 800 SEK 40,5 % 1 200 SEK 12,0 %
Revpar (Registrerade) 570 SEK 3,7 % 290 SEK -23,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 240 SEK 85,0 % 320 SEK 41,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+0)
220 rum (+72)
490 bäddar (-17)

Rumsbeläggning 32,1 % (-11)
Osålda rum 146
Bädd beläggning 103,7 % (-5,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "karlsborg + nyckelord"

Google söker efter "karlsborg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa