Karlsborg
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Karlsborg: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 2 000
42 %
ikon: sweden 1 900
36 %
ikon: foreign 83
82 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 980
41 %
ikon: sweden 930
37 %
ikon: foreign 50
73 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 748 000 SEK
52 %
Genomsnittliga priser:
Natt
380,40 SEK
72,40 SEK
Rum
1 107,90 SEK
5,50 SEK
RevPAR
138,50 SEK
88,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
0 %
ikon: room 220
0 %
ikon: bed 460
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 13 %
39 %
ikon: bed 16 %
28 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 7,3 °C
0,3 °C
ikon: nederbörd 32 mm
25 mm

2 000 registrerade gästnätter

Under april 2020 upptecknades 2 000 registrerade gästnätter i Karlsborg (-42,4 %), var av 1 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 83 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 36 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 82 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 42 procent i jämförelse med april förra året.

90 rum (-72,0 %) bokades av fritidsresenärer och 580 rum (-45,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april upptecknades 6 000 registrerade gästnätter (-8,2 %) för inhemska besökare och 1 300 (-20,9 %) för utländska besökare i Karlsborg, de vill säga sammanlagt 7 300 (-10,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner registrerade gästnätter (-70,4 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (-65,3 %) utnyttjades av nationella besökare och 114 000 nätter (-88,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlsborg av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,1 %.

980 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 41 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,9 procent inhemska och 5,1 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlsborg i genomsnitt 2,0 nätter (+0,03) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,81).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 748 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under april var 748 000 SEK (-799 000).

Den registrerade försäljningen för januari-april var 4,4 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 23 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 0,5 % 1 200 SEK 22,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 380 SEK -16,0 % 600 SEK 11,5 %
Revpar (Registrerade) 139 SEK -39,0 % 230 SEK 17,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+0)
220 rum (+0)
460 bäddar (-22)

Rumsbeläggning 12,5 % (-8,1)
Osålda rum 188
Bädd beläggning 16,1 % (-6,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa