Karlsborg
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Karlsborg: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 1 400
13 %
ikon: sweden 1 400
2 %
ikon: foreign 55
78 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 550
29 %
ikon: sweden 540
22 %
ikon: foreign 13
84 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,0 mn SEK
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
718,30 SEK
4,50 SEK
Rum
1 217,50 SEK
159,30 SEK
RevPAR
274,90 SEK
57,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
20 %
ikon: room 125
30 %
ikon: bed 280
24 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 23 %
10 %
ikon: bed 17 %
16 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 6,9 °C
3,0 °C
ikon: nederbörd 42 mm
52 mm

1 400 registrerade gästnätter

Under november 2020 upptecknades 1 400 registrerade gästnätter i Karlsborg (-13,4 %), var av 1 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 55 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med två procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 78 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 13 procent i jämförelse med november förra året.

93 rum (-43,3 %) bokades av fritidsresenärer och 740 rum (-22,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 92 500 registrerade gästnätter (+16,2 %) för inhemska besökare och 3 400 (-79,3 %) för utländska besökare i Karlsborg, de vill säga sammanlagt 96 000 (-0,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade gästnätter (-56,6 %) registrerades i hela landet, var av 1,3 miljoner nätter (-53,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 234 000 nätter (-68,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlsborg av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

550 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 29 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,6 procent inhemska och 2,4 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlsborg i genomsnitt 2,5 nätter (+0,53) och utländska besökare 4,2 nätter (+1,2).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,0 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 1,0 miljoner SEK (-165 000).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 26,1 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 1,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 15,1 % 1 400 SEK 2,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 720 SEK -0,6 % 270 SEK -3,9 %
Revpar (Registrerade) 270 SEK 26,1 % 470 SEK 18,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (-2)
125 rum (-54)
280 bäddar (-88)

Rumsbeläggning 22,6 % (+2,0)
Osålda rum 97
Bädd beläggning 16,6 % (+2,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (september)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 7,28/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa