Karlsborg
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2021

Karlsborg: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 10 700
30 %
ikon: sweden 10 600
31 %
ikon: foreign 115
11 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 700
37 %
ikon: sweden 4 600
37 %
ikon: foreign 46
44 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,5 mn SEK
59 %
Genomsnittliga priser:
Natt
234,40 SEK
42,60 SEK
Rum
1 325,60 SEK
203,00 SEK
RevPAR
412,10 SEK
114,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
6 %
ikon: room 196
14 %
ikon: bed 470
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 31 %
60 %
ikon: bed 72 %
18 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 9,8 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 115 mm
69 mm

Registrerade gästnätter ökade med 30 procent

Under maj 2021 upptecknades 10 700 registrerade gästnätter i Karlsborg (+30,4 %), var av 10 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 115 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 31 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 11 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 30 procent i jämförelse med maj förra året.

710 rum (+157,5 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rum (+56,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 20 700 registrerade gästnätter (+46,6 %) för inhemska besökare och 270 (-80,9 %) för utländska besökare i Karlsborg, de vill säga sammanlagt 21 000 (+35,0 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 3,3 miljoner registrerade gästnätter (+46,4 %) registrerades i hela landet, var av 3,0 miljoner nätter (+44,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 291 000 nätter (+65,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlsborg av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,0 %.

4 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 37 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 99,0 procent inhemska och 1,0 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlsborg i genomsnitt 2,3 nätter (-0,11) och utländska besökare 2,5 nätter (-0,75).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under maj var 2,5 miljoner SEK (+934 000).

Den registrerade försäljningen för januari-maj var 7,0 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 1,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2021
Antal
Förändring jan-Maj 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -13,3 % 1 100 SEK -12,4 %
Revpar (Registrerade) 410 SEK 38,3 % 300 SEK 24,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 230 SEK 22,2 % 340 SEK -13,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+1)
196 rum (+24)
470 bäddar (+36)

Rumsbeläggning 31,1 % (+12)
Osålda rum 135
Bädd beläggning 72,3 % (+11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa