Karlshamn
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Karlshamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 700
5 %
ikon: sweden 7 700
1 %
ikon: foreign 2 000
38 %
Topp 3:
Tyskland
740
15 %
Danmark
490
54 %
Nederländerna
260
137 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 100
9 %
ikon: sweden 5 300
7 %
ikon: foreign 760
26 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,0 milj.
9 %
Genomsnittliga priser:
Natt
615,80 SEK
21,50 SEK
Rum
1 000,20 SEK
147,40 SEK
RevPAR
412,90 SEK
66,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
15 %
ikon: room 480
26 %
ikon: bed 1 100
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,7 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 55 mm
41 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under september 2019 registrerades 9 700 bäddnätter i Karlshamn (+5,1 %), av vilka 7 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter ökade med 38 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (740 nights).

2 300 rooms (+50,9 %) bokades av fritidsresenärer och 3 700 rooms (+13,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 100 000 bäddnätter (-1,0 %) för inhemska besökare och 34 700 (+11,3 %) för utlänningar i Karlshamn, sammanlagt 135 000 (+1,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlshamn av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

6 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,5 procent inhemska och 12,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlshamn i genomsnitt 1,5 nätter (-0,12) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,22).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 6,0 miljoner SEK (+485 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 60,6 miljoner SEK och den ökade med 11,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -12,8 %  1 200 SEK 6,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 620 SEK 3,6 % 450 SEK 21,9 % 
Revpar (Registrerade) 410 SEK -13,9 %  510 SEK 3,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+2)
480 rum (+100)
1 100 bäddar (+55)

Rumsbeläggning 41,3 % (-0,53)
Osålda rum 280
Bädd beläggning 29,2 % (-0,11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,96/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa