Karlshamn
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Karlshamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 300
38 %
ikon: sweden 3 000
37 %
ikon: foreign 230
54 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 900
52 %
ikon: sweden 1 800
51 %
ikon: foreign 106
61 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,7 milj. SEK
34 %
Genomsnittliga priser:
Natt
818,70 SEK
57,70 SEK
Rum
1 066,20 SEK
53,70 SEK
RevPAR
211,80 SEK
114,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 410
1 %
ikon: bed 940
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,2
38 %
ikon: bed 0,11
39 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,0 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 27 mm
39 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 3 300 bäddnätter i Karlshamn (-38,3 %), av vilka 3 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 230 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 37 procent och utländska bäddnätter minskade med 54 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 38 procent jämfört med förra årets mars.

700 rooms (-49,2 %) bokades av fritidsresenärer och 1 800 rooms (-30,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 10 300 bäddnätter (-9,4 %) för inhemska besökare och 880 (-36,3 %) för utlänningar i Karlshamn, sammanlagt 11 200 (-12,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlshamn av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 52 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,5 procent inhemska och 5,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlshamn i genomsnitt 1,7 nätter (+0,38) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,35).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,7 miljoner SEK (-1,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 8,8 miljoner SEK och den minskade med 1,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 5,3 % 1 100 SEK 3,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 820 SEK 7,6 % 790 SEK -1,9 %
Revpar (Registrerade) 210 SEK -35,0 % 280 SEK -16,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
410 rum (+6)
940 bäddar (+6)

Rumsbeläggning 19,9 % (-12)
Osålda rum 330
Bädd beläggning 11,4 % (-7,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "karlshamn + nyckelord"

Google söker efter "karlshamn" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (september 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,96/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa