Karlshamn
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Karlshamn: Turismen i ett nötskal

ikon: star 3 800
50 %
ikon: sweden 3 300
37 %
ikon: foreign 480
336 %
Topp 3:
Nederländerna
194
9 600 %
Danmark
120
606 %
Tyskland
58
222 %
ikon: star 1 800
50 %
ikon: sweden 1 600
44 %
ikon: foreign 140
198 %
Genomsnittliga priser:
Natt
936,30 SEK
233,20 SEK
Rum
1 264,20 SEK
265,60 SEK
RevPAR
291,20 SEK
148,70 SEK
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 410
2 %
ikon: bed 960
2 %
ikon: room 23 %
61 %
ikon: bed 14 %
56 %
ikon: temperatur 2,5 °C
2,6 °C
ikon: nederbörd 33 mm
26 mm

Registrerade gästnätter ökade med 50 procent

Under januari 2022 upptecknades 3 800 registrerade gästnätter i Karlshamn (+49,8 %), var av 3 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 480 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 37 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 340 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 50 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Nederländerna (194 nights).

1 100 rum (+73,6 %) bokades av fritidsresenärer och 1 700 rum (+48,5 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlshamn av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,1 %.

1 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 50 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,1 procent inhemska och 7,9 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlshamn i genomsnitt 2,0 nätter (-0,11) och utländska besökare 3,4 nätter (+1,1).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,6 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 3,6 miljoner SEK (+1,8 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 26,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 940 SEK 33,2 %
Revpar (Registrerade) 290 SEK 104,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
410 rum (+7)
960 bäddar (+17)

Rumsbeläggning 23,0 % (+8,8)
Osålda rum 320
Bädd beläggning 13,8 % (+4,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa