Karlshamn
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Karlshamn: Turismen i ett nötskal

ikon: star 38 000
7 %
ikon: sweden 31 700
18 %
ikon: foreign 6 300
167 %
Topp 3:
Tyskland
2 100
251 %
Danmark
1 600
67 %
Nederländerna
1 300
1 619 %
ikon: star 16 000
23 %
ikon: sweden 13 900
30 %
ikon: foreign 2 100
193 %
Genomsnittliga priser:
Natt
394,50 SEK
39,20 SEK
Rum
1 482,60 SEK
108,70 SEK
RevPAR
1 038,30 SEK
70,60 SEK
ikon: establishment 14
7 %
ikon: room 470
4 %
ikon: bed 1 100
2 %
ikon: room 70 %
1 %
ikon: bed 113 %
5 %
ikon: temperatur 20,2 °C
4,3 °C
ikon: nederbörd 59 mm
14 mm

38 000 registrerade gästnätter

Under juli 2021 upptecknades 38 000 registrerade gästnätter i Karlshamn (-7,0 %), var av 31 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 6 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 18 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 167 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med sju procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (2 100 nights).

8 500 rum (-2,0 %) bokades av fritidsresenärer och 1 600 rum (-14,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 72 400 registrerade gästnätter (-6,6 %) för inhemska besökare och 9 000 (+105,0 %) för utländska besökare i Karlshamn, de vill säga sammanlagt 81 400 (-0,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlshamn av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,4 %.

16 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 23 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 86,8 procent inhemska och 13,2 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlshamn i genomsnitt 2,3 nätter (+0,36) och utländska besökare 3,0 nätter (-0,3).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 15,0 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 15,0 miljoner SEK (+474 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 40,5 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 5,8 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 7,9 % 1 300 SEK 7,6 %
Revpar (Registrerade) 1 000 SEK 7,3 % 440 SEK 14,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 390 SEK 11,0 % 500 SEK 17,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (-1)
470 rum (-18)
1 100 bäddar (-22)

Rumsbeläggning 70,0 % (-0,4)
Osålda rum 140
Bädd beläggning 113,1 % (-5,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,35/10 (+0,12).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa