Karlshamn
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Karlshamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 100
0 %
ikon: sweden 3 800
3 %
ikon: foreign 360
24 %
Topp 3:
Rumänien
90
Danmark
56
37 %
Tyskland
39
74 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 100
5 %
ikon: sweden 2 900
5 %
ikon: foreign 182
3 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,3 milj. SEK
62 %
Genomsnittliga priser:
Natt
1 269,10 SEK
482,50 SEK
Rum
1 774,10 SEK
602,80 SEK
RevPAR
438,10 SEK
68,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
62 %
ikon: room 430
49 %
ikon: bed 970
57 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,9 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 57 mm
4 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 100 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 4 100 bäddnätter i Karlshamn (+0,2 %), av vilka 3 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 360 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med 24 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med mindre än en procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Rumänien (90 nights).

1 100 rooms (-1,1 %) bokades av fritidsresenärer och 1 900 rooms (+11,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 117 000 bäddnätter (+0,1 %) för inhemska besökare och 36 500 (+8,6 %) för utlänningar i Karlshamn, sammanlagt 153 000 (+2,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlshamn av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

3 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,1 procent inhemska och 5,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlshamn i genomsnitt 1,3 nätter (-0,02) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,55).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 5,3 miljoner SEK (+2,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 76,4 miljoner SEK och den ökade med 13,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 800 SEK 51,5 %  1 200 SEK 6,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 1 300 SEK 61,3 %  500 SEK 18,4 % 
Revpar (Registrerade) 440 SEK 18,4 %  490 SEK -1,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+5)
430 rum (+143)
970 bäddar (+350)

Rumsbeläggning 24,7 % (-6,9)
Osålda rum 330
Bädd beläggning 14,9 % (-7,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "karlshamn + nyckelord"

Google söker efter "karlshamn" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,96/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa