Karlshamn
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2020

Karlshamn: Turismen i ett nötskal

ikon: star 40 800
5 %
ikon: sweden 38 500
32 %
ikon: foreign 2 300
83 %
ikon: star 20 700
16 %
ikon: sweden 20 000
47 %
ikon: foreign 720
83 %
Genomsnittliga priser:
Natt
355,30 SEK
38,40 SEK
Rum
1 373,90 SEK
40,60 SEK
RevPAR
967,70 SEK
60,10 SEK
ikon: establishment 15
0 %
ikon: room 480
0 %
ikon: bed 1 100
0 %
ikon: room 70 %
3 %
ikon: bed 119 %
5 %
ikon: temperatur 15,9 °C
1,6 °C
ikon: nederbörd 45 mm
4 mm

40 800 registrerade gästnätter

Under juli 2020 upptecknades 40 800 registrerade gästnätter i Karlshamn (-5,3 %), var av 38 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 32 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 83 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med fem procent i jämförelse med juli förra året.

8 700 rum (+20,2 %) bokades av fritidsresenärer och 1 900 rum (-37,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 77 500 registrerade gästnätter (+4,0 %) för inhemska besökare och 4 400 (-81,7 %) för utländska besökare i Karlshamn, de vill säga sammanlagt 81 900 (-16,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 9,4 miljoner registrerade gästnätter (-30,9 %) registrerades i hela landet, var av 8,8 miljoner nätter (-5,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 551 000 nätter (-86,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlshamn av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,4 %.

20 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 16 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 96,5 procent inhemska och 3,5 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlshamn i genomsnitt 1,9 nätter (-0,22) och utländska besökare 3,3 nätter (+0,02).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 14,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 14,5 miljoner SEK (+849 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 34,8 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 10,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 3,0 % 1 200 SEK 4,2 %
Revpar (Registrerade) 970 SEK 6,6 % 380 SEK -25,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 360 SEK 12,1 % 420 SEK -6,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+0)
480 rum (+0)
1 100 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 70,4 % (+2,4)
Osålda rum 143
Bädd beläggning 118,6 % (-6,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 7,52/10 (-1,2).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa