Karlshamn
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Karlshamn: Turismen i ett nötskal

ikon: star 29 400
20 %
ikon: sweden 20 600
6 %
ikon: foreign 8 800
254 %
ikon: star 12 400
20 %
ikon: sweden 10 000
4 %
ikon: foreign 2 300
233 %
Genomsnittliga priser:
Natt
411,80 SEK
39,10 SEK
Rum
1 327,90 SEK
65,90 SEK
RevPAR
842,60 SEK
232,90 SEK
ikon: establishment 14
7 %
ikon: room 470
4 %
ikon: bed 1 100
2 %
ikon: room 63 %
31 %
ikon: bed 88 %
23 %
ikon: temperatur 16,0 °C
1,9 °C
ikon: nederbörd 84 mm
23 mm

Registrerade gästnätter ökade med 20 procent

Under augusti 2021 upptecknades 29 400 registrerade gästnätter i Karlshamn (+20,3 %), var av 20 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 8 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med sex procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 250 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 20 procent i jämförelse med augusti förra året.

6 700 rum (+50,3 %) bokades av fritidsresenärer och 2 500 rum (-11,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 93 000 registrerade gästnätter (-6,5 %) för inhemska besökare och 17 900 (+158,9 %) för utländska besökare i Karlshamn, de vill säga sammanlagt 111 000 (+4,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 8,4 miljoner registrerade gästnätter (+39,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,8 miljoner nätter (+25,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,6 miljoner nätter (+160,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlshamn av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,6 %.

12 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 20 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 81,1 procent inhemska och 18,9 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlshamn i genomsnitt 2,0 nätter (-0,23) och utländska besökare 3,8 nätter (+0,23).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 12,1 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 12,1 miljoner SEK (+3,0 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 52,6 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 8,8 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 5,2 % 1 300 SEK 7,1 %
Revpar (Registrerade) 840 SEK 38,2 % 490 SEK 19,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 410 SEK 10,5 % 470 SEK 15,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (-1)
470 rum (-18)
1 100 bäddar (-22)

Rumsbeläggning 63,5 % (+15)
Osålda rum 170
Bädd beläggning 87,9 % (+17)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,35/10 (+0,12).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa