Karlskoga
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Karlskoga: Turismen i ett nötskal

ikon: star 4 800
11 %
ikon: sweden 4 000
19 %
ikon: foreign 850
82 %
Topp 3:
Tyskland
158
1 %
Förenta Staterna
77
285 %
Nederländerna
49
28 %
ikon: star 1 600
22 %
ikon: sweden 1 500
26 %
ikon: foreign 148
66 %
Genomsnittliga priser:
Natt
614,50 SEK
94,80 SEK
Rum
1 255,20 SEK
330,60 SEK
RevPAR
416,10 SEK
22,00 SEK
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 240
0 %
ikon: bed 440
0 %
ikon: room 33 %
22 %
ikon: bed 22 %
22 %

4 800 registrerade gästnätter

Under september 2022 upptecknades 4 800 registrerade gästnätter i Karlskoga (-10,7 %), var av 4 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 850 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 19 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 82 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 11 procent i jämförelse med september förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (158 nights).

1 000 rum (+2,5 %) bokades av fritidsresenärer och 1 300 rum (-34,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 45 900 registrerade gästnätter (+11,5 %) för inhemska besökare och 9 600 (+137,3 %) för utländska besökare i Karlskoga, de vill säga sammanlagt 55 500 (+22,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,6 miljoner registrerade gästnätter (+13,3 %) registrerades i hela landet, var av 3,6 miljoner nätter (+8,5 %) utnyttjades av nationella besökare och 980 000 nätter (+35,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlskoga av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

1 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 22 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,8 procent inhemska och 9,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlskoga i genomsnitt 2,7 nätter (+0,22) och utländska besökare 5,7 nätter (+0,48).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,0 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 3,0 miljoner kronor (+157 000).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 22,8 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 7,2 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2022
Antal
Förändring jan-september 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 35,7 % 1 100 SEK 23,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 610 SEK 18,2 % 410 SEK 18,8 %
Revpar (Registrerade) 420 SEK 5,6 % 470 SEK 89,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
240 rum (+0)
440 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 33,1 % (-9,5)
Osålda rum 160
Bädd beläggning 22,3 % (-6,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa