Karlskoga
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Karlskoga: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 800
13 %
ikon: sweden 2 400
4 %
ikon: foreign 370
48 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 800
24 %
ikon: sweden 1 600
31 %
ikon: foreign 137
24 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,1 milj. SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
744,20 SEK
113,10 SEK
Rum
1 051,80 SEK
179,80 SEK
RevPAR
267,40 SEK
57,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 280
22 %
ikon: bed 640
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 95 mm
52 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 800 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 2 800 bäddnätter i Karlskoga (-13,5 %), av vilka 2 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 370 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fyra procent och utländska bäddnätter minskade med 48 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 13 procent jämfört med förra årets december.

640 rooms (+17,0 %) bokades av fritidsresenärer och 1 300 rooms (+20,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 58 100 bäddnätter (+14,0 %) för inhemska besökare och 12 100 (-9,2 %) för utlänningar i Karlskoga, sammanlagt 70 200 (+9,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlskoga av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 24 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,2 procent inhemska och 7,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlskoga i genomsnitt 1,5 nätter (-0,53) och utländska besökare 2,7 nätter (-1,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,1 miljoner SEK (+40 500).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 40,2 miljoner SEK och den ökade med 5,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -14,6 %  1 100 SEK -15,7 % 
Bäddnatt (Registrerade) 740 SEK 17,9 %  570 SEK 5,6 %
Revpar (Registrerade) 270 SEK -17,6 %  410 SEK -11,6 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
280 rum (+50)
640 bäddar (+14)

Rumsbeläggning 25,4 % (-0,92)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 15,3 % (-3,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "karlskoga + nyckelord"

Google söker efter "karlskoga" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa