Karlskoga
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Karlskoga: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 100
41 %
ikon: sweden 1 900
41 %
ikon: foreign 240
42 %
Topp 3:
Frankrike
63
9 %
Japan
36
800 %
Norge
32
36 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 990
55 %
ikon: sweden 910
56 %
ikon: foreign 82
38 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,4 milj. SEK
42 %
Genomsnittliga priser:
Natt
642,40 SEK
8,80 SEK
Rum
1 029,60 SEK
6,60 SEK
RevPAR
158,00 SEK
121,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 280
0 %
ikon: bed 640
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,15
44 %
ikon: bed 0,11
42 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 43 mm
23 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 100 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 2 100 bäddnätter i Karlskoga (-41,0 %), av vilka 1 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 240 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 41 procent och utländska bäddnätter minskade med 42 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 41 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Frankrike (63 nights).

550 rooms (-36,3 %) bokades av fritidsresenärer och 780 rooms (-45,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 7 800 bäddnätter (-12,9 %) för inhemska besökare och 930 (-29,2 %) för utlänningar i Karlskoga, sammanlagt 8 700 (-15,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlskoga av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

990 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 55 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,7 procent inhemska och 8,3 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlskoga i genomsnitt 2,1 nätter (+0,54) och utländska besökare 2,9 nätter (-0,18).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,4 miljoner SEK (-987 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 5,8 miljoner SEK och den minskade med 1,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 0,6 % 1 000 SEK 2,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 640 SEK -1,4 % 670 SEK -0,9 %
Revpar (Registrerade) 158 SEK -43,5 % 230 SEK -18,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
280 rum (+0)
640 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 15,3 % (-12)
Osålda rum 240
Bädd beläggning 10,9 % (-8,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "karlskoga + nyckelord"

Google söker efter "karlskoga" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa