Karlskoga
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Karlskoga: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 700
5 %
ikon: sweden 4 700
5 %
ikon: foreign 940
4 %
Topp 3:
Frankrike
240
356 %
Förenta Staterna
116
427 %
Norge
96
13 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 100
2 %
ikon: sweden 2 700
2 %
ikon: foreign 350
43 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,2 milj.
15 %
Genomsnittliga priser:
Natt
734,60 SEK
66,90 SEK
Rum
1 059,00 SEK
173,60 SEK
RevPAR
512,20 SEK
11,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 280
22 %
ikon: bed 640
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 105 mm
16 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under september 2019 registrerades 5 700 bäddnätter i Karlskoga (+4,9 %), av vilka 4 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 940 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med fyra procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Frankrike (240 nights).

1 200 rooms (+26,5 %) bokades av fritidsresenärer och 2 800 rooms (+38,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 48 200 bäddnätter (+17,6 %) för inhemska besökare och 10 700 (-3,4 %) för utlänningar i Karlskoga, sammanlagt 58 900 (+13,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlskoga av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,7 procent inhemska och 11,3 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlskoga i genomsnitt 1,7 nätter (+0,11) och utländska besökare 2,7 nätter (-1,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 4,2 miljoner SEK (+557 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 31,3 miljoner SEK och den ökade med 5,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -14,1 %  1 100 SEK -15,5 % 
Bäddnatt (Registrerade) 730 SEK 10,0 %  530 SEK 6,9 %
Revpar (Registrerade) 510 SEK -2,1 % 420 SEK -9,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
280 rum (+50)
640 bäddar (+14)

Rumsbeläggning 48,4 % (+5,9)
Osålda rum 145
Bädd beläggning 30,6 % (+1,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa