Karlskrona
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Karlskrona: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 22 400
9 %
ikon: sweden 18 000
9 %
ikon: foreign 4 300
11 %
Topp 3:
Tyskland
1 400
2 %
Polen
770
226 %
Danmark
620
89 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 11 900
3 %
ikon: sweden 9 900
2 %
ikon: foreign 2 000
11 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 13,5 milj.
15 %
Genomsnittliga priser:
Natt
604,90 SEK
32,20 SEK
Rum
998,90 SEK
51,80 SEK
RevPAR
539,60 SEK
9,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 27
0 %
ikon: room 880
23 %
ikon: bed 1 800
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under september 2019 registrerades 22 400 bäddnätter i Karlskrona (+9,0 %), av vilka 18 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med nio procent och utländska bäddnätter ökade med 11 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (1 400 nights).

4 200 rooms (+88,9 %) bokades av fritidsresenärer och 9 300 rooms (+4,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 282 000 bäddnätter (+8,9 %) för inhemska besökare och 67 300 (+8,9 %) för utlänningar i Karlskrona, sammanlagt 349 000 (+8,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlskrona av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

11 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,1 procent inhemska och 16,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlskrona i genomsnitt 1,8 nätter (+0,12) och utländska besökare 2,1 nätter (0,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 13,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 13,5 miljoner SEK (+1,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 134,0 miljoner SEK och den ökade med 23,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -4,9 % 1 100 SEK 3,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 600 SEK 5,6 % 380 SEK 11,0 % 
Revpar (Registrerade) 540 SEK -1,7 % 600 SEK 3,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

27 inkvarteringsanläggningar (+0)
880 rum (+164)
1 800 bäddar (+19)

Rumsbeläggning 54,0 % (+1,8)
Osålda rum 400
Bädd beläggning 45,9 % (+4,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,33/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa