Karlskrona
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Karlskrona: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 10 300
22 %
ikon: sweden 9 700
18 %
ikon: foreign 610
57 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 100
26 %
ikon: sweden 5 700
23 %
ikon: foreign 360
52 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,7 milj. SEK
21 %
Genomsnittliga priser:
Natt
648,30 SEK
10,90 SEK
Rum
924,80 SEK
48,40 SEK
RevPAR
293,20 SEK
61,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
6 %
ikon: room 830
1 %
ikon: bed 1 700
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,32
22 %
ikon: bed 0,24
19 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

10 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 10 300 bäddnätter i Karlskrona (-22,3 %), av vilka 9 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 610 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 18 procent och utländska bäddnätter minskade med 57 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 22 procent jämfört med förra årets mars.

1 700 rooms (-37,1 %) bokades av fritidsresenärer och 5 500 rooms (-20,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 32 800 bäddnätter (+2,0 %) för inhemska besökare och 2 800 (-24,8 %) för utlänningar i Karlskrona, sammanlagt 35 700 (-0,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlskrona av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

6 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 26 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,1 procent inhemska och 5,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlskrona i genomsnitt 1,7 nätter (+0,1) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,18).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 6,7 miljoner SEK (-1,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 24,0 miljoner SEK och den ökade med 132 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 920 SEK 5,5 % 920 SEK 4,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 650 SEK 1,7 % 670 SEK 1,4 %
Revpar (Registrerade) 290 SEK -17,3 % 350 SEK -0,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (-1)
830 rum (+10)
1 700 bäddar (+25)

Rumsbeläggning 31,7 % (-8,7)
Osålda rum 570
Bädd beläggning 23,7 % (-5,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "karlskrona + nyckelord"

Google söker efter "karlskrona" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 7,79/10 (-1,1).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa