Karlskrona
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Karlskrona: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 500
5 %
ikon: sweden 10 400
4 %
ikon: foreign 1 100
12 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 900
5 %
ikon: sweden 6 400
6 %
ikon: foreign 540
8 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,3 milj. SEK
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
631,50 SEK
9,00 SEK
Rum
877,30 SEK
85,50 SEK
RevPAR
308,70 SEK
89,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 19
19 %
ikon: room 850
20 %
ikon: bed 1 700
14 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

11 500 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 11 500 bäddnätter i Karlskrona (-4,9 %), av vilka 10 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fyra procent och utländska bäddnätter minskade med 12 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets december.

1 900 rooms (-17,4 %) bokades av fritidsresenärer och 6 400 rooms (+11,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 323 000 bäddnätter (+8,0 %) för inhemska besökare och 73 200 (+7,6 %) för utlänningar i Karlskrona, sammanlagt 396 000 (+8,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlskrona av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

6 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,2 procent inhemska och 7,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlskrona i genomsnitt 1,6 nätter (-0,17) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 7,3 miljoner SEK (-487 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 165,8 miljoner SEK och den ökade med 24,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 880 SEK -8,9 % 1 100 SEK 2,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK -1,4 % 420 SEK 8,3 %
Revpar (Registrerade) 310 SEK -22,4 % 550 SEK -0,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (+3)
850 rum (+143)
1 700 bäddar (+210)

Rumsbeläggning 35,2 % (-6,1)
Osålda rum 550
Bädd beläggning 25,5 % (-4,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "karlskrona + nyckelord"

Google söker efter "karlskrona" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,12/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa