Karlstad
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Karlstad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 34 300
9 %
ikon: sweden 28 400
1 %
ikon: foreign 5 900
34 %
Topp 3:
Norge
1 800
23 %
Kina
1 500
45 %
Förenta Staterna
470
9 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 20 200
16 %
ikon: sweden 16 800
12 %
ikon: foreign 3 400
32 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 16,1 milj. SEK
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
470,40 SEK
1,50 SEK
Rum
820,30 SEK
17,90 SEK
RevPAR
394,20 SEK
35,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
0 %
ikon: room 1 400
4 %
ikon: bed 2 700
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,5 °C
2,8 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

34 300 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 34 300 bäddnätter i Karlstad (-8,7 %), av vilka 28 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter minskade med 34 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med nio procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (1 800 nights).

6 300 rooms (-22,7 %) bokades av fritidsresenärer och 13 300 rooms (+4,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 518 000 bäddnätter (+1,0 %) för inhemska besökare och 212 000 (+3,2 %) för utlänningar i Karlstad, sammanlagt 730 000 (+1,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlstad av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,1 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

20 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,2 procent inhemska och 16,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlstad i genomsnitt 1,7 nätter (+0,19) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,06).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 16,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 16,1 miljoner SEK (-1,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 354,8 miljoner SEK och den ökade med 29,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 820 SEK -2,1 % 1 000 SEK 4,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK 0,3 % 490 SEK 7,2 %
Revpar (Registrerade) 390 SEK -8,3 % 700 SEK 1,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 400 rum (+48)
2 700 bäddar (+37)

Rumsbeläggning 48,1 % (-3,2)
Osålda rum 730
Bädd beläggning 42,9 % (-3,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "karlstad + nyckelord"

Google söker efter "karlstad" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,05/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa