Karlstad
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Karlstad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 22 500
55 %
ikon: sweden 19 300
50 %
ikon: foreign 3 200
72 %
Topp 3:
Norge
1 100
50 %
Förenta Staterna
300
56 %
Kina
240
81 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 500
53 %
ikon: sweden 11 700
51 %
ikon: foreign 1 800
65 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 14,8 milj. SEK
48 %
Genomsnittliga priser:
Natt
658,10 SEK
86,00 SEK
Rum
1 049,30 SEK
89,50 SEK
RevPAR
347,30 SEK
316,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
0 %
ikon: room 1 400
0 %
ikon: bed 2 700
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,33
52 %
ikon: bed 0,27
54 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,4 °C
0,5 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

22 500 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 22 500 bäddnätter i Karlstad (-54,7 %), av vilka 19 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 50 procent och utländska bäddnätter minskade med 72 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 55 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (1 100 nights).

4 400 rooms (-56,5 %) bokades av fritidsresenärer och 9 700 rooms (-50,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 87 300 bäddnätter (-10,3 %) för inhemska besökare och 17 200 (-44,1 %) för utlänningar i Karlstad, sammanlagt 104 000 (-18,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlstad av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (-0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

13 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 53 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,8 procent inhemska och 13,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlstad i genomsnitt 1,6 nätter (+0,04) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,42).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 14,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 14,8 miljoner SEK (-13,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 60,1 miljoner SEK och den minskade med 11,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 9,3 % 980 SEK 3,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 660 SEK 15,0 % 570 SEK 3,3 %
Revpar (Registrerade) 350 SEK -47,7 % 480 SEK -16,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 400 rum (+0)
2 700 bäddar (+17)

Rumsbeläggning 33,1 % (-36)
Osålda rum 940
Bädd beläggning 27,0 % (-32)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "karlstad + nyckelord"

Google söker efter "karlstad" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 7,78/10 (-0,65).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa