Karlstad
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Karlstad: Turismen i ett nötskal

ikon: star 25 500
61 %
ikon: sweden 23 100
59 %
ikon: foreign 2 400
87 %
Topp 3:
Danmark
730
1 767 %
Norge
640
226 %
Tyskland
300
504 %
ikon: star 16 600
69 %
ikon: sweden 15 200
60 %
ikon: foreign 1 500
287 %
Genomsnittliga priser:
Natt
468,90 SEK
50,00 SEK
Rum
883,40 SEK
75,70 SEK
RevPAR
277,20 SEK
109,00 SEK
ikon: establishment 17
0 %
ikon: room 1 400
0 %
ikon: bed 2 800
0 %
ikon: room 31 %
51 %
ikon: bed 30 %
46 %
ikon: temperatur 0,3 °C
4,3 °C
ikon: nederbörd 55 mm
42 mm

Registrerade gästnätter ökade med 61 procent

Under januari 2022 upptecknades 25 500 registrerade gästnätter i Karlstad (+61,4 %), var av 23 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 59 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 87 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 61 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (730 nights).

4 900 rum (+68,9 %) bokades av fritidsresenärer och 8 600 rum (+63,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,1 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlstad av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,1 % (+0,4 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,2 % och utländska gästnätter 0,6 %.

16 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 69 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,2 procent inhemska och 8,8 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlstad i genomsnitt 1,5 nätter (-0,01) och utländska besökare 1,6 nätter (-1,7).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 12,0 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 12,0 miljoner SEK (+5,3 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 880 SEK 9,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK 11,9 %
Revpar (Registrerade) 280 SEK 64,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 400 rum (+3)
2 800 bäddar (-2)

Rumsbeläggning 31,4 % (+11)
Osålda rum 990
Bädd beläggning 29,9 % (+9,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa