Karlstad
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Karlstad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 52 400
6 %
ikon: sweden 39 700
1 %
ikon: foreign 12 600
20 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 28 800
15 %
ikon: sweden 20 700
15 %
ikon: foreign 8 100
17 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 34,6 milj.
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
660,20 SEK
96,60 SEK
Rum
1 079,90 SEK
72,80 SEK
RevPAR
826,30 SEK
23,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 19
6 %
ikon: room 1 400
7 %
ikon: bed 2 700
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 11,2 °C
1,2 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

52 400 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 52 400 bäddnätter i Karlstad (-6,5 %), av vilka 39 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 12 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter minskade med 20 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med sex procent jämfört med förra årets september.

11 700 rooms (-8,7 %) bokades av fritidsresenärer och 20 300 rooms (+9,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 412 000 bäddnätter (+0,9 %) för inhemska besökare och 187 000 (+7,6 %) för utlänningar i Karlstad, sammanlagt 598 000 (+2,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlstad av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,2 % och utländska bäddnätter 1,1 %.

28 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 15 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 71,9 procent inhemska och 28,1 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlstad i genomsnitt 1,9 nätter (+0,26) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,05).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 34,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 34,6 miljoner SEK (+3,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 277,2 miljoner SEK och den ökade med 29,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 7,2 % 1 000 SEK 6,8 %
Revpar (Registrerade) 830 SEK 2,9 % 730 SEK 3,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 660 SEK 17,1 %  460 SEK 8,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 400 rum (+87)
2 700 bäddar (+115)

Rumsbeläggning 76,5 % (-3,2)
Osålda rum 330
Bädd beläggning 64,3 % (-7,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,29/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa