Karlstad
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2019

Karlstad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 49 700
3 %
ikon: sweden 38 300
1 %
ikon: foreign 11 400
8 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 29 000
1 %
ikon: sweden 23 800
0 %
ikon: foreign 5 200
4 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 28,4 milj. SEK
22 %
Genomsnittliga priser:
Natt
572,10 SEK
90,50 SEK
Rum
959,80 SEK
53,10 SEK
RevPAR
663,60 SEK
57,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
6 %
ikon: room 1 400
7 %
ikon: bed 2 700
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,69
4 %
ikon: bed 0,59
6 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,9 °C
4,9 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under mars 2019 registrerades 49 700 bäddnätter i Karlstad (+2,6 %), av vilka 38 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 11 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter ökade med åtta procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets mars.

10 200 rooms (+7,6 %) bokades av fritidsresenärer och 19 500 rooms (+19,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 97 400 bäddnätter (-4,6 %) för inhemska besökare och 30 700 (+17,6 %) för utlänningar i Karlstad, sammanlagt 128 000 (-0,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (-3,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,6 miljoner nätter (-1,2 %) nyttjades av nationella besökare och 888 000 nätter (-12,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlstad av det totala antalet bäddnätter var 1,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,1 % och utländska bäddnätter 1,3 %.

29 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 82,1 procent inhemska och 17,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlstad i genomsnitt 1,6 nätter (+0,02) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,26).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 28,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 28,4 miljoner SEK (+5,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 71,2 miljoner SEK och den ökade med 1,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2019
Antal
Förändring jan-mars 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 SEK 5,9 % 950 SEK -1,5 %
Revpar (Registrerade) 660 SEK 9,6 % 570 SEK -8,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 570 SEK 18,8 % 560 SEK 2,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 400 rum (+87)
2 700 bäddar (+115)

Rumsbeläggning 69,1 % (+2,3)
Osålda rum 430
Bädd beläggning 59,1 % (-4,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "karlstad + nyckelord"

Google söker efter "karlstad" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,43/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa