Karlstad
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Karlstad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 44 000
5 %
ikon: sweden 35 800
15 %
ikon: foreign 8 200
24 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 27 600
10 %
ikon: sweden 22 900
16 %
ikon: foreign 4 700
11 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 25,6 milj. SEK
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
580,90 SEK
0,60 SEK
Rum
1 024,40 SEK
7,00 SEK
RevPAR
632,60 SEK
2,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
0 %
ikon: room 1 400
0 %
ikon: bed 2 700
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,62
0 %
ikon: bed 0,56
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,8 °C
1,0 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under februari 2020 registrerades 44 000 bäddnätter i Karlstad (+4,8 %), av vilka 35 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 8 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 15 procent och utländska bäddnätter minskade med 24 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets februari.

9 000 rooms (+12,1 %) bokades av fritidsresenärer och 15 900 rooms (+0,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 68 000 bäddnätter (+15,2 %) för inhemska besökare och 14 000 (-27,5 %) för utlänningar i Karlstad, sammanlagt 82 000 (+4,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner bäddnätter (+2,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,5 miljoner nätter (+3,9 %) nyttjades av nationella besökare och 928 000 nätter (-2,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlstad av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 0,9 %.

27 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 82,8 procent inhemska och 17,2 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlstad i genomsnitt 1,6 nätter (-0,01) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,31).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 25,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 25,6 miljoner SEK (+1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 45,2 miljoner SEK och den ökade med 2,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 0,7 % 960 SEK 1,6 %
Revpar (Registrerade) 630 SEK 0,4 % 540 SEK 2,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 580 SEK 0,1 % 550 SEK 1,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 400 rum (+0)
2 700 bäddar (+17)

Rumsbeläggning 61,8 % (-0,2)
Osålda rum 540
Bädd beläggning 55,6 % (+0,15)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "karlstad + nyckelord"

Google söker efter "karlstad" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 8,06/10 (-0,43).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa