Karlstad
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2020

Karlstad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 39 800
47 %
ikon: sweden 38 400
18 %
ikon: foreign 1 400
95 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 18 500
59 %
ikon: sweden 17 900
32 %
ikon: foreign 600
97 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 12,2 milj. SEK
60 %
Genomsnittliga priser:
Natt
307,40 SEK
95,50 SEK
Rum
1 069,70 SEK
73,20 SEK
RevPAR
308,50 SEK
430,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
5 %
ikon: room 1 400
0 %
ikon: bed 2 700
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 29 %
61 %
ikon: bed 51 %
46 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 17,8 °C
1,9 °C
ikon: nederbörd 90 mm

39 800 registrerade bäddnätter

Under juni 2020 upptecknades 39 800 registrerade bäddnätter i Karlstad (-47,1 %), av vilka 38 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 400 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 18 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 95 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 47 procent jämfört med förra årets juni.

4 200 rooms (-71,9 %) bokades av fritidsresenärer och 7 300 rooms (-53,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 161 000 registrerade bäddnätter (-28,2 %) för inhemska besökare och 20 900 (-76,4 %) för utlänningar i Karlstad, sammanlagt 182 000 (-41,8 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,1 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade bäddnätter (-48,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (-32,3 %) nyttjades av nationella besökare och 257 000 nätter (-87,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karlstad av det totala antalet registrerade bäddnätter var 1,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,1 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

18 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 59 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 96,8 procent inhemska och 3,2 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karlstad i genomsnitt 2,1 nätter (+0,37) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,88).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 12,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under juni var 12,2 miljoner SEK (-18,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-juni var 85,0 miljoner SEK och den minskade med 74,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2020
Antal
Förändring jan-juni 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 7,3 % 980 SEK 0,6 %
Revpar (Registrerade) 310 SEK -58,2 % 340 SEK -46,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 310 SEK -23,7 % 470 SEK -8,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 400 rum (+0)
2 700 bäddar (+17)

Rumsbeläggning 28,8 % (-45)
Osålda rum 1 000
Bädd beläggning 50,9 % (-43)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "karlstad + nyckelord"

Google söker efter "karlstad" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,55/10 (-0,84).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa