Katrineholm
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Katrineholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 900
25 %
ikon: sweden 5 600
26 %
ikon: foreign 290
0 %
Topp 3:
Storbritannien
45
800 %
Danmark
44
267 %
Tyskland
36
56 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 700
11 %
ikon: sweden 3 500
13 %
ikon: foreign 200
28 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,6 milj.
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
619,60 SEK
201,40 SEK
Rum
1 015,30 SEK
28,90 SEK
RevPAR
348,10 SEK
65,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
12 %
ikon: room 360
33 %
ikon: bed 720
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 900 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 5 900 bäddnätter i Katrineholm (-25,5 %), av vilka 5 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 290 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 26 procent och utländska bäddnätter ökade med mindre än en procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 25 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (45 nights).

1 300 rooms (+36,7 %) bokades av fritidsresenärer och 2 300 rooms (+3,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 80 100 bäddnätter (-1,2 %) för inhemska besökare och 5 800 (-4,7 %) för utlänningar i Katrineholm, sammanlagt 85 800 (-1,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Katrineholm av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

3 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,5 procent inhemska och 5,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Katrineholm i genomsnitt 1,6 nätter (-0,3) och utländska besökare 1,4 nätter (-0,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 3,6 miljoner SEK (+342 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 31,8 miljoner SEK och den ökade med 3,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -2,8 % 1 100 SEK 6,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 620 SEK 48,2 %  370 SEK 13,1 % 
Revpar (Registrerade) 350 SEK -15,8 %  350 SEK -13,7 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+2)
360 rum (+89)
720 bäddar (+34)

Rumsbeläggning 34,3 % (-5,3)
Osålda rum 230
Bädd beläggning 27,6 % (-12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,45/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa