Katrineholm
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Katrineholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 300
19 %
ikon: sweden 3 100
23 %
ikon: foreign 260
75 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 100
11 %
ikon: sweden 1 900
15 %
ikon: foreign 142
106 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,1 milj. SEK
19 %
Genomsnittliga priser:
Natt
635,60 SEK
3,00 SEK
Rum
979,00 SEK
103,30 SEK
RevPAR
207,60 SEK
138,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
7 %
ikon: room 350
31 %
ikon: bed 710
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 300 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 3 300 bäddnätter i Katrineholm (-19,1 %), av vilka 3 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 260 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 23 procent och utländska bäddnätter ökade med 75 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 19 procent jämfört med förra årets december.

950 rooms (+2,4 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rooms (-19,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 91 900 bäddnätter (-2,8 %) för inhemska besökare och 6 600 (-7,3 %) för utlänningar i Katrineholm, sammanlagt 98 500 (-3,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Katrineholm av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,1 procent inhemska och 6,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Katrineholm i genomsnitt 1,6 nätter (-0,16) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,31).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,1 miljoner SEK (-511 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 40,3 miljoner SEK och den ökade med 3,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 980 SEK -9,5 % 1 100 SEK 3,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 640 SEK -0,5 % 410 SEK 11,4 %
Revpar (Registrerade) 210 SEK -40,0 % 340 SEK -15,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+1)
350 rum (+82)
710 bäddar (+20)

Rumsbeläggning 21,2 % (-11)
Osålda rum 280
Bädd beläggning 16,2 % (-5,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "katrineholm + nyckelord"

Google söker efter "katrineholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,45/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa