Katrineholm
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Katrineholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 300
24 %
ikon: sweden 3 200
24 %
ikon: foreign 147
33 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 800
33 %
ikon: sweden 1 700
31 %
ikon: foreign 34
74 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,1 milj. SEK
22 %
Genomsnittliga priser:
Natt
644,40 SEK
22,90 SEK
Rum
897,60 SEK
176,60 SEK
RevPAR
253,40 SEK
14,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
0 %
ikon: room 300
13 %
ikon: bed 580
16 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,28
13 %
ikon: bed 0,21
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 3 300 bäddnätter i Katrineholm (-24,4 %), av vilka 3 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 147 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 24 procent och utländska bäddnätter minskade med 33 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 24 procent jämfört med förra årets mars.

660 rooms (-31,4 %) bokades av fritidsresenärer och 1 700 rooms (+9,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 9 900 bäddnätter (-8,3 %) för inhemska besökare och 530 (-21,1 %) för utlänningar i Katrineholm, sammanlagt 10 500 (-9,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Katrineholm av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 33 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,1 procent inhemska och 1,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Katrineholm i genomsnitt 1,8 nätter (+0,17) och utländska besökare 4,3 nätter (+2,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,1 miljoner SEK (-589 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 6,3 miljoner SEK och den minskade med 685 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 900 SEK -16,4 % 850 SEK -18,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 640 SEK 3,7 % 610 SEK -0,8 %
Revpar (Registrerade) 250 SEK -5,4 % 240 SEK -8,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+0)
300 rum (-43)
580 bäddar (-111)

Rumsbeläggning 28,2 % (+3,3)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 20,5 % (-0,62)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "katrineholm + nyckelord"

Google söker efter "katrineholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa