Kauhava
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Kauhava: Turismen i ett nötskal

ikon: star 2 400
10 %
ikon: finland 2 400
13 %
ikon: foreign 87
8 600 %
ikon: star 1 000
32 %
ikon: finland 1 000
33 %
ikon: foreign 16
1 500 %
Genomsnittliga priser:
Natt
29,50 €
5,40 €
Rum
39,80 €
8,80 €
RevPAR
9,30 €
3,10 €
ikon: establishment 5,0
17 %
ikon: room 250
3 %
ikon: bed 600
2 %
ikon: room 23 %
9 %
ikon: bed 14 %
7 %
ikon: temperatur -5,2 °C
1,5 °C
ikon: nederbörd 20 mm
4 mm

2 400 registrerade gästnätter

Under januari 2022 upptecknades 2 400 registrerade gästnätter i Kauhava (-9,6 %), var av 2 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 87 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 13 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 8 600 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 10 procent i jämförelse med januari förra året.

2 200 nights (-12,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 220 nights (+45,9 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 1,0 miljoner registrerade gästnätter (+50,7 %) registrerades i hela landet, var av 690 000 nätter (+9,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 342 000 nätter (+558,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kauhava av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,0 %.

1 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 32 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,5 procent inhemska och 1,5 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kauhava i genomsnitt 2,3 nätter (+0,54) och utländska besökare 5,4 nätter (+4,4).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 72 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 72 000 euro (-22 300).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 40 € -18,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 29 € -15,6 %
Revpar (Registrerade) 9,3 € -25,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
250 rum (+7)
600 bäddar (+10)

Rumsbeläggning 23,4 % (-2,2)
Osålda rum 195
Bädd beläggning 14,3 % (-1,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa