Kauhava
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Kauhava: Turismen i ett nötskal

ikon: star 15 700
18 %
ikon: finland 15 700
22 %
ikon: foreign 74
85 %
Topp 3:
Sverige
18
92 %
Tyskland
10
900 %
Norge
9,0
84 %
ikon: star 8 100
17 %
ikon: finland 8 100
19 %
ikon: foreign 46
63 %
Topp 3:
Sverige
11
74 %
Tyskland
6,0
500 %
Norge
5,0
76 %
Genomsnittliga priser:
Natt
34,40 €
0,50 €
Rum
72,90 €
2,40 €
RevPAR
41,50 €
8,10 €
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 380
2 %
ikon: bed 1 000
0 %
ikon: room 57 %
20 %
ikon: bed 39 %
8 %
ikon: temperatur 13,8 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 78 mm
34 mm

Registrerade gästnätter ökade med 18 procent

Under augusti 2021 upptecknades 15 700 registrerade gästnätter i Kauhava (+18,2 %), var av 15 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 74 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 22 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 85 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 18 procent i jämförelse med augusti förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Sverige (18 nights).

14 600 nights (+17,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 100 nights (+35,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 87 600 registrerade gästnätter (+28,6 %) för inhemska besökare och 430 (-71,6 %) för utländska besökare i Kauhava, de vill säga sammanlagt 88 100 (+26,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade gästnätter (+22,9 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+17,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 262 000 nätter (+75,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kauhava av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,8 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,9 % och utländska gästnätter 0,0 %.

8 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 17 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 99,4 procent inhemska och 0,6 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kauhava i genomsnitt 1,9 nätter (+0,06) och utländska besökare 1,6 nätter (-2,4).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 541 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 541 000 euro (+90 500).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 2,7 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 319 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 73 € 3,4 % 69 € -13,6 %
Revpar (Registrerade) 42 € 24,1 % 32 € -6,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 34 € 1,6 % 30 € -10,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
380 rum (+8)
1 000 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 56,9 % (+9,5)
Osålda rum 164
Bädd beläggning 38,7 % (+2,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa