Kauhava
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kauhava: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 10 200
1 %
ikon: finland 10 000
0 %
ikon: foreign 148
160 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 900
2 %
ikon: finland 3 900
2 %
ikon: foreign 59
40 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 310 000 €
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
30,50 €
1,50 €
Rum
65,90 €
3,10 €
RevPAR
31,10 €
13,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 320
40 %
ikon: bed 820
49 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,9 °C
1,5 °C
ikon: nederbörd 78 mm
36 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under Oktober 2019 registrerades 10 200 bäddnätter i Kauhava (+1,0 %), av vilka 10 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 148 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med mindre än en procent och utländska bäddnätter ökade med 160 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets Oktober.

9 400 nights (+1,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 800 nights (-2,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 125 000 bäddnätter (+7,8 %) för inhemska besökare och 5 900 (+160,7 %) för utlänningar i Kauhava, sammanlagt 131 000 (+10,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+7,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+5,3 %) nyttjades av nationella besökare och 436 000 nätter (+12,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kauhava av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

3 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,5 procent inhemska och 1,5 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kauhava i genomsnitt 2,6 nätter (+0,06) och utländska besökare 2,5 nätter (+1,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 310 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 310 000 euro (+17 700).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 4,0 miljoner euro och den ökade med 264 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 66 € 4,9 % 71 € 0,4 %
Revpar (Registrerade) 31 € 76,2 %  37 € 21,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 30 € 5,0 % 31 € -3,4 %

Taxfree-försäljning +1 641,4 % (augusti)

Taxfree-försäljning ökade med 1 600 procent från föregående år.

(Ryssar -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
320 rum (-220)
820 bäddar (-780)

Rumsbeläggning 47,2 % (+19)
Osålda rum 171
Bädd beläggning 40,1 % (+20)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kauhava + nyckelord"

Google söker efter "kauhava" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,07/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa