Kauhava
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kauhava: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 100
11 %
ikon: finland 15 700
5 %
ikon: foreign 1 400
219 %
Topp 3:
Sverige
450
154 %
Italien
270
8 767 %
Estland
102
59 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 700
14 %
ikon: finland 7 300
10 %
ikon: foreign 420
162 %
Topp 3:
Sverige
132
113 %
Italien
52
1 633 %
Norge
42
100 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 584 000
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
34,20 €
0,40 €
Rum
75,50 €
0,10 €
RevPAR
42,20 €
3,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 370
9 %
ikon: bed 970
14 %
Tax Free ikon
Tax Free
ikon: star 1 641 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,1 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 33 mm
39 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 11 procent

Under augusti 2019 registrerades 17 100 bäddnätter i Kauhava (+11,4 %), av vilka 15 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med 220 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 11 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (450 nights).

12 700 nights (-9,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 400 nights (+243,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 105 000 bed nights (+7,9 %) för inhemska besökare och 4 300 (+107,5 %) för utlänningar i Kauhava, sammanlagt 109 000 (+10,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kauhava av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

7 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,6 procent inhemska och 5,4 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kauhava i genomsnitt 2,1 nätter (-0,1) och utländska besökare 3,4 nätter (+0,61).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 584 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 584 000 euro (+65 500).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 3,3 miljoner euro och den ökade med 148 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 76 € 0,1 % 73 € -1,1 %
Revpar (Registrerade) 42 € 8,7 % 38 € 12,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 34 € 1,1 % 31 € -4,9 %

Taxfree-försäljning +1 641,4 %

Taxfree-försäljning ökade med 1 600 procent från föregående år.

(Ryssar -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
370 rum (+30)
970 bäddar (+118)

Rumsbeläggning 55,9 % (+4,4)
Osålda rum 163
Bädd beläggning 44,7 % (-3,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,16/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa