Kauhava
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kauhava: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 340
96 %
ikon: finland 340
96 %
ikon: foreign 0,0
100 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 187
95 %
ikon: finland 187
95 %
ikon: foreign 0,0
100 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 12 400 €
96 %
Genomsnittliga priser:
Natt
36,30 €
2,90 €
Rum
55,60 €
7,20 €
RevPAR
5,30 €
23,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 4,0
33 %
ikon: room 81
75 %
ikon: bed 198
75 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 10 %
80 %
ikon: bed 6 %
85 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 7,5 °C
1,4 °C
ikon: nederbörd 33 mm
31 mm

340 registrerade bäddnätter

Under Maj 2020 registrerades 340 bäddnätter i Kauhava (-96,3 %), av vilka 340 nätter nyttjades av inhemska besökare och 0,0 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 96 procent och utländska bäddnätter minskade med 100 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 96 procent jämfört med förra årets Maj.

158 nights (-97,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 183 nights (-88,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Maj registrerades 18 400 bäddnätter (-51,8 %) för inhemska besökare och 540 (-49,3 %) för utlänningar i Kauhava, sammanlagt 18 900 (-51,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 300 000 bäddnätter (-81,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 280 000 nätter (-74,7 %) nyttjades av nationella besökare och 19 500 nätter (-95,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kauhava av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

187 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 95 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 100,0 procent inhemska och 0,0 procent från utlandet.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 12 400 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 12 400 euro (-294 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Maj var 781 000 euro och den minskade med 479 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 56 € -11,5 % 80 € 21,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 36 € 8,6 % 41 € 28,4 %
Revpar (Registrerade) 5,3 € -81,9 % 29 € -1,1 %

Taxfree-försäljning -88,0 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 88 procent från föregående år.

(Ryssar -44,1 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (-2)
81 rum (-240)
198 bäddar (-610)

Rumsbeläggning 9,5 % (-37)
Osålda rum 73
Bädd beläggning 5,6 % (-31)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kauhava + nyckelord"

Google söker efter "kauhava" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa