Kaustinen-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kaustby Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 100
88 %
ikon: finland 2 000
128 %
ikon: foreign 156
41 %
Topp 3:
Estland
127
33 %
Tyskland
10
Rumänien
9,0
0 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 570
19 %
ikon: finland 550
20 %
ikon: foreign 22
8 %
Topp 3:
Estland
13
7 %
Rumänien
3,0
0 %
Sverige
1,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 65 000 €
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
30,50 €
19,80 €
Rum
54,90 €
22,20 €
RevPAR
15,00 €
4,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
12 %
ikon: room 160
3 %
ikon: bed 380
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 88 procent

Under november 2019 registrerades 2 100 bäddnätter i Kaustby Region (+87,9 %), av vilka 2 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 156 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 128 procent och utländska bäddnätter minskade med 41 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 88 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (127 nights).

620 nights (-12,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 500 nights (+251,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 22 500 bäddnätter (-4,7 %) för inhemska besökare och 8 500 (+681,8 %) för utlänningar i Kaustby Region, sammanlagt 31 100 (+25,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kaustby Region av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

570 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 19 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,2 procent inhemska och 3,8 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kaustby Region i genomsnitt 3,6 nätter (+1,7) och utländska besökare 7,1 nätter (-4,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 65 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 65 000 euro (+8 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 974 000 euro och den ökade med 89 900 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 55 € -28,8 %   €
Bäddnatt (Registrerade) 31 € -39,3 %  31 € -12,3 % 
Revpar (Registrerade) 15 € 43,5 %   €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
160 rum (+4)
380 bäddar (-12)

Rumsbeläggning 27,4 % (+14)
Osålda rum 116
Bädd beläggning 17,9 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kaustinen region + nyckelord"

Google söker efter "kaustinen region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa