Kaustinen-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kaustby Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 590
51 %
ikon: finland 510
49 %
ikon: foreign 78
61 %
Topp 3:
Polen
43
2 050 %
Estland
28
81 %
Belgien
2,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 290
30 %
ikon: finland 270
26 %
ikon: foreign 21
60 %
Topp 3:
Polen
10
900 %
Estland
6,0
75 %
Belgien
2,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 61 500 €
31 %
Genomsnittliga priser:
Natt
104,50 €
65,50 €
Rum
94,80 €
30,90 €
RevPAR
25,30 €
17,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
11 %
ikon: room 123
23 %
ikon: bed 280
32 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,27
105 %
ikon: bed 0,15

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

590 registrerade bäddnätter

Under januari 2020 registrerades 590 bäddnätter i Kaustby Region (-51,1 %), av vilka 510 nätter nyttjades av inhemska besökare och 78 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 49 procent och utländska bäddnätter minskade med 61 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 51 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (43 nights).

165 nights (-67,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 420 nights (-39,1 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kaustby Region av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

290 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 30 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,8 procent inhemska och 7,2 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kaustby Region i genomsnitt 1,9 nätter (-0,87) och utländska besökare 3,7 nätter (-0,02).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 61 500 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 61 500 euro (+14 600).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Bäddnatt (Registrerade) 105 € 168,1 %
Adr (Registrerade) 95 € 48,3 %
Revpar (Registrerade) 25 € 204,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
123 rum (-37)
280 bäddar (-129)

Rumsbeläggning 26,7 % (+14)
Osålda rum 90
Bädd beläggning 15,2 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kaustinen region + nyckelord"

Google söker efter "kaustinen region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa