Kaustinen-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kaustby Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 510
57 %
ikon: finland 490
58 %
ikon: foreign 21
38 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 200
50 %
ikon: finland 199
50 %
ikon: foreign 2,0
75 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 22 600 €
38 %
Genomsnittliga priser:
Natt
44,30 €
13,80 €
Rum
49,40 €
RevPAR
4,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
22 %
ikon: room 113
31 %
ikon: bed 270
31 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,09
ikon: bed 0,05

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

510 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 510 bäddnätter i Kaustby Region (-57,2 %), av vilka 490 nätter nyttjades av inhemska besökare och 21 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 58 procent och utländska bäddnätter minskade med 38 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 57 procent jämfört med förra årets april.

144 nights (-85,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 370 nights (+57,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 2 100 bäddnätter (-45,9 %) för inhemska besökare och 148 (-78,1 %) för utlänningar i Kaustby Region, sammanlagt 2 300 (-50,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kaustby Region av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 50 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,0 procent inhemska och 1,0 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kaustby Region i genomsnitt 2,5 nätter (-0,47) och utländska besökare 10 nätter (+6,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 22 600 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 22 600 euro (-13 700).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 175 000 euro och den ökade med 6 200 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 49 € 71 €
Bäddnatt (Registrerade) 44 € 45,4 % 77 € 109,8 %
Revpar (Registrerade) 4,4 € 13 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (-2)
113 rum (-51)
270 bäddar (-120)

Rumsbeläggning 8,9 %
Osålda rum 103
Bädd beläggning 5,2 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kaustinen region + nyckelord"

Google söker efter "kaustinen region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa