Kaustinen-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Kaustby Region: Turismen i ett nötskal

ikon: star 440
15 %
ikon: finland 420
15 %
ikon: foreign 15
29 %
ikon: star 210
28 %
ikon: finland 200
29 %
ikon: foreign 6,0
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
61,60 €
12,10 €
Rum
73,40 €
9,00 €
RevPAR
7,50 €
2,10 €
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 113
14 %
ikon: bed 260
25 %

440 registrerade gästnätter

Under januari 2022 upptecknades 440 registrerade gästnätter i Kaustby Region (-15,4 %), var av 420 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 15 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 15 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 29 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 15 procent i jämförelse med januari förra året.

121 nights (+173,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 320 nights (-33,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 1,0 miljoner registrerade gästnätter (+50,7 %) registrerades i hela landet, var av 690 000 nätter (+9,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 342 000 nätter (+558,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kaustby Region av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

210 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 28 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,1 procent inhemska och 2,9 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kaustby Region i genomsnitt 2,1 nätter (+0,34) och utländska besökare 2,5 nätter (-1,0).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 27 100 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 27 100 euro (+1 400).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 73 € 13,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 62 € 24,5 %
Revpar (Registrerade) 7,5 € -21,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
113 rum (+14)
260 bäddar (+51)

Rumsbeläggning 10,2 % (-4,6)
Osålda rum 101
Bädd beläggning 5,2 % (-3,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa