Kaustinen-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kaustby Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 700
106 %
ikon: finland 2 600
1 %
ikon: foreign 3 000
3 289 %
Topp 3:
Thailand
2 900
Sverige
64
31 %
Estland
52
271 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 000
29 %
ikon: finland 960
32 %
ikon: foreign 84
50 %
Topp 3:
Sverige
47
47 %
Förenta Staterna
13
Estland
10
150 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 106 000
23 %
Genomsnittliga priser:
Natt
18,60 €
12,60 €
Rum
55,70 €
3,90 €
RevPAR
10,50 €
0,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 200
2 %
ikon: bed 550
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 106 procent

Under augusti 2019 registrerades 5 700 bäddnätter i Kaustby Region (+106,2 %), av vilka 2 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter ökade med 3 300 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 106 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Thailand (2 900 nights).

2 300 nights (-3,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 300 nights (+902,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 17 000 bed nights (-12,5 %) för inhemska besökare och 5 900 (+989,0 %) för utlänningar i Kaustby Region, sammanlagt 22 900 (+14,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kaustby Region av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

1 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 29 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,9 procent inhemska och 8,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kaustby Region i genomsnitt 2,8 nätter (+0,87) och utländska besökare 36 nätter (+35).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 106 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 106 000 euro (+19 700).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 744 000 euro och den ökade med 50 500 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 56 € -6,5 %  €
Bäddnatt (Registrerade) 19 € -40,4 %  32 € -6,6 %
Revpar (Registrerade) 10 € 5,2 %  €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
200 rum (+3)
550 bäddar (+10)

Rumsbeläggning 18,8 % (+2,1)
Osålda rum 165
Bädd beläggning 26,6 % (+17)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa