Kävlinge
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kävlinge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 700
13 %
ikon: sweden 3 400
6 %
ikon: foreign 1 300
33 %
Topp 3:
Slovak
520
530 %
Danmark
185
0 %
Tyskland
84
11 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 100
8 %
ikon: sweden 1 700
9 %
ikon: foreign 430
0 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,8 milj. SEK
21 %
Genomsnittliga priser:
Natt
604,70 SEK
43,10 SEK
Rum
905,90 SEK
94,60 SEK
RevPAR
401,40 SEK
43,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 240
36 %
ikon: bed 460
9 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 13 procent

Under december 2019 registrerades 4 700 bäddnätter i Kävlinge (+12,7 %), av vilka 3 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med 33 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 13 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Slovak (520 nights).

1 100 rooms (+22,6 %) bokades av fritidsresenärer och 2 100 rooms (+40,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 70 300 bäddnätter (+1,3 %) för inhemska besökare och 26 000 (+15,7 %) för utlänningar i Kävlinge, sammanlagt 96 300 (+4,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kävlinge av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

2 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 79,7 procent inhemska och 20,3 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kävlinge i genomsnitt 2,0 nätter (+0,29) och utländska besökare 3,1 nätter (+0,78).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,8 miljoner SEK (+500 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 53,0 miljoner SEK och den ökade med 10,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 910 SEK -9,5 % 930 SEK -11,2 % 
Bäddnatt (Registrerade) 600 SEK 7,7 % 550 SEK 17,4 % 
Revpar (Registrerade) 400 SEK -9,8 % 620 SEK -7,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
240 rum (+63)
460 bäddar (-44)

Rumsbeläggning 44,3 % (-0,19)
Osålda rum 132
Bädd beläggning 34,0 % (+6,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kävlinge + nyckelord"

Google söker efter "kävlinge" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa