Kävlinge
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kävlinge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 700
22 %
ikon: sweden 5 200
7 %
ikon: foreign 2 400
77 %
Topp 3:
Slovak
980
1 563 %
Danmark
360
98 %
Tyskland
250
16 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 200
3 %
ikon: sweden 2 500
5 %
ikon: foreign 710
3 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,1 milj.
26 %
Genomsnittliga priser:
Natt
660,70 SEK
19,80 SEK
Rum
990,60 SEK
82,90 SEK
RevPAR
717,00 SEK
54,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 240
36 %
ikon: bed 460
9 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 22 procent

Under september 2019 registrerades 7 700 bäddnätter i Kävlinge (+22,0 %), av vilka 5 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 77 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 22 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Slovak (980 nights).

1 400 rooms (+28,8 %) bokades av fritidsresenärer och 3 700 rooms (+39,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 57 500 bäddnätter (+0,2 %) för inhemska besökare och 21 300 (+10,9 %) för utlänningar i Kävlinge, sammanlagt 78 800 (+2,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kävlinge av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

3 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 77,6 procent inhemska och 22,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kävlinge i genomsnitt 2,1 nätter (+0,23) och utländska besökare 3,4 nätter (+1,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 5,1 miljoner SEK (+1,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 41,1 miljoner SEK och den ökade med 7,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK -7,7 % 930 SEK -12,7 % 
Revpar (Registrerade) 720 SEK -7,0 % 640 SEK -7,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 660 SEK 3,1 % 520 SEK 18,9 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
240 rum (+63)
460 bäddar (-44)

Rumsbeläggning 72,4 % (+0,54)
Osålda rum 65
Bädd beläggning 55,4 % (+14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa