Kävlinge
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kävlinge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 10 400
17 %
ikon: sweden 8 900
2 %
ikon: foreign 1 500
58 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 500
19 %
ikon: sweden 3 900
2 %
ikon: foreign 560
63 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,2 milj. SEK
40 %
Genomsnittliga priser:
Natt
309,10 SEK
116,40 SEK
Rum
929,60 SEK
55,70 SEK
RevPAR
454,40 SEK
277,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
17 %
ikon: room 230
2 %
ikon: bed 450
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 49 %
34 %
ikon: bed 75 %
14 %

10 400 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 upptecknades 10 400 registrerade bäddnätter i Kävlinge (-17,3 %), av vilka 8 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med två procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 58 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 17 procent jämfört med förra årets augusti.

1 400 rooms (-38,3 %) bokades av fritidsresenärer och 2 100 rooms (-34,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 38 600 registrerade bäddnätter (-26,2 %) för inhemska besökare och 8 300 (-56,1 %) för utlänningar i Kävlinge, sammanlagt 46 800 (-34,1 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 6,0 miljoner registrerade bäddnätter (-31,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 5,4 miljoner nätter (-11,3 %) nyttjades av nationella besökare och 638 000 nätter (-77,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kävlinge av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

4 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 19 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 87,5 procent inhemska och 12,5 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kävlinge i genomsnitt 2,3 nätter (+0,01) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,34).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 3,2 miljoner SEK (-2,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 18,8 miljoner SEK och den minskade med 17,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 930 SEK -5,7 % 850 SEK -7,7 %
Revpar (Registrerade) 450 SEK -37,9 % 330 SEK -47,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 310 SEK -27,4 % 400 SEK -20,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
230 rum (-5)
450 bäddar (-11)

Rumsbeläggning 48,9 % (-25)
Osålda rum 119
Bädd beläggning 75,3 % (-13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "kävlinge + nyckelord"

Google söker efter "kävlinge" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa