Kävlinge
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Kävlinge: Turismen i ett nötskal

ikon: star 5 700
11 %
ikon: sweden 4 700
20 %
ikon: foreign 1 000
18 %
Topp 3:
Danmark
240
89 %
Tyskland
141
182 %
Förenta Staterna
103
94 %
ikon: star 2 500
21 %
ikon: sweden 2 100
17 %
ikon: foreign 410
49 %
Genomsnittliga priser:
Natt
587,30 SEK
105,50 SEK
Rum
857,00 SEK
112,10 SEK
RevPAR
468,80 SEK
120,10 SEK
ikon: room 55 %
17 %
ikon: bed 41 %
10 %

Registrerade gästnätter ökade med 11 procent (Oktober)

Under oktober 2021 upptecknades 5 700 registrerade gästnätter i Kävlinge (+10,9 %), var av 4 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 20 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 18 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 11 procent i jämförelse med oktober förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (240 nights).

1 500 rum (+34,7 %) bokades av fritidsresenärer och 2 500 rum (+9,3 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

2 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 21 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 83,7 procent inhemska och 16,3 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kävlinge i genomsnitt 2,3 nätter (+0,06) och utländska besökare 2,5 nätter (-2,0).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,4 miljoner SEK (Oktober)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under oktober var 3,4 miljoner SEK (+877 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 860 SEK 15,1 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 590 SEK 21,9 % SEK
Revpar (Registrerade) 470 SEK 34,5 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)

Rumsbeläggning 61,6 % (-1,5)
Bädd beläggning 42,7 % (+10,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa