Kävlinge
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Kävlinge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 100
11 %
ikon: sweden 3 800
7 %
ikon: foreign 1 300
23 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 100
10 %
ikon: sweden 1 800
13 %
ikon: foreign 370
2 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,9 milj. SEK
18 %
Genomsnittliga priser:
Natt
575,20 SEK
44,40 SEK
Rum
821,10 SEK
53,70 SEK
RevPAR
434,70 SEK
110,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 240
0 %
ikon: bed 460
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,53
15 %
ikon: bed 0,39
6 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 100 registrerade bäddnätter

Under februari 2020 registrerades 5 100 bäddnätter i Kävlinge (-11,5 %), av vilka 3 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med 23 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 11 procent jämfört med förra årets februari.

1 100 rooms (+15,4 %) bokades av fritidsresenärer och 2 500 rooms (-20,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 7 200 bäddnätter (-10,7 %) för inhemska besökare och 2 500 (-24,1 %) för utlänningar i Kävlinge, sammanlagt 9 700 (-14,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner bäddnätter (+2,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,5 miljoner nätter (+3,9 %) nyttjades av nationella besökare och 928 000 nätter (-2,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kävlinge av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 82,6 procent inhemska och 17,4 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kävlinge i genomsnitt 2,2 nätter (-0,46) och utländska besökare 3,4 nätter (-0,97).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 2,9 miljoner SEK (-635 000).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 6,0 miljoner SEK och den minskade med 68 300 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 820 SEK -6,1 % 870 SEK 13,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 580 SEK -7,2 % 620 SEK 15,8 %
Revpar (Registrerade) 430 SEK -20,2 % 440 SEK -2,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
240 rum (+0)
460 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 52,9 % (-9,3)
Osålda rum 112
Bädd beläggning 38,6 % (-2,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kävlinge + nyckelord"

Google söker efter "kävlinge" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa