Kävlinge
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Kävlinge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 700
59 %
ikon: sweden 3 000
56 %
ikon: foreign 680
68 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 100
68 %
ikon: sweden 1 000
65 %
ikon: foreign 91
85 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,2 milj. SEK
76 %
Genomsnittliga priser:
Natt
334,70 SEK
250,30 SEK
Rum
718,50 SEK
269,30 SEK
RevPAR
170,10 SEK
536,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 240
0 %
ikon: bed 460
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 24 %
67 %
ikon: bed 26 %
54 %

3 700 registrerade bäddnätter

Under Maj 2020 upptecknades 3 700 registrerade bäddnätter i Kävlinge (-58,5 %), av vilka 3 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 680 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 56 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 68 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 59 procent jämfört med förra årets Maj.

480 rooms (-63,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rooms (-68,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Maj upptecknades 14 400 registrerade bäddnätter (-40,4 %) för inhemska besökare och 4 700 (-49,9 %) för utlänningar i Kävlinge, sammanlagt 19 200 (-43,1 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,2 miljoner registrerade bäddnätter (-58,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,1 miljoner nätter (-49,3 %) nyttjades av nationella besökare och 178 000 nätter (-86,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kävlinge av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

1 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 68 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 91,9 procent inhemska och 8,1 procent från utlandet.

Under Maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kävlinge i genomsnitt 2,9 nätter (+0,61) och utländska besökare 7,5 nätter (+4,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 1,2 miljoner SEK (-3,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-Maj var 10,2 miljoner SEK och den minskade med 9,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 720 SEK -27,3 % 800 SEK -8,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 330 SEK -42,8 % 530 SEK -8,6 %
Revpar (Registrerade) 170 SEK -75,9 % 290 SEK -47,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
240 rum (+0)
460 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 23,7 % (-48)
Osålda rum 181
Bädd beläggning 26,0 % (-30)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "kävlinge + nyckelord"

Google söker efter "kävlinge" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa