Kävlinge
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Kävlinge: Turismen i ett nötskal

ikon: star 3 700
59 %
ikon: sweden 3 000
56 %
ikon: foreign 680
68 %
Topp 3:
Slovak
500
49 %
Danmark
42
73 %
Estland
24
700 %
ikon: star 1 100
68 %
ikon: sweden 1 000
65 %
ikon: foreign 91
85 %
Genomsnittliga priser:
Natt
334,70 SEK
250,30 SEK
Rum
718,50 SEK
269,30 SEK
RevPAR
170,10 SEK
536,00 SEK
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 240
0 %
ikon: bed 460
0 %
ikon: room 24 %
67 %
ikon: bed 26 %
54 %

3 700 registrerade gästnätter

Under maj 2020 upptecknades 3 700 registrerade gästnätter i Kävlinge (-58,5 %), var av 3 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 680 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 56 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 68 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 59 procent i jämförelse med maj förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Slovak (500 nights).

480 rum (-63,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rum (-68,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 14 400 registrerade gästnätter (-40,4 %) för inhemska besökare och 4 700 (-49,9 %) för utländska besökare i Kävlinge, de vill säga sammanlagt 19 200 (-43,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,2 miljoner registrerade gästnätter (-58,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,1 miljoner nätter (-49,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 176 000 nätter (-86,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kävlinge av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,4 %.

1 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 68 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,9 procent inhemska och 8,1 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kävlinge i genomsnitt 2,9 nätter (+0,61) och utländska besökare 7,5 nätter (+4,0).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under maj var 1,2 miljoner SEK (-3,9 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-maj var 10,2 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 9,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 720 SEK -27,3 % 800 SEK -8,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 330 SEK -42,8 % 530 SEK -8,6 %
Revpar (Registrerade) 170 SEK -75,9 % 290 SEK -47,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
240 rum (+0)
460 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 23,7 % (-48)
Osålda rum 181
Bädd beläggning 26,0 % (-30)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa