Kävlinge
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2020

Kävlinge: Turismen i ett nötskal

ikon: star 12 100
20 %
ikon: sweden 10 800
8 %
ikon: foreign 1 300
60 %
ikon: star 5 400
17 %
ikon: sweden 5 000
4 %
ikon: foreign 440
68 %
Genomsnittliga priser:
Natt
316,90 SEK
81,90 SEK
Rum
975,20 SEK
29,50 SEK
RevPAR
541,10 SEK
276,70 SEK
ikon: establishment 5,0
17 %
ikon: room 230
2 %
ikon: bed 450
2 %
ikon: room 55 %
32 %
ikon: bed 87 %
16 %

12 100 registrerade gästnätter

Under juli 2020 upptecknades 12 100 registrerade gästnätter i Kävlinge (-19,7 %), var av 10 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med åtta procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 60 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 20 procent i jämförelse med juli förra året.

2 000 rum (-34,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 900 rum (-34,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 29 600 registrerade gästnätter (-31,4 %) för inhemska besökare och 6 800 (-55,7 %) för utländska besökare i Kävlinge, de vill säga sammanlagt 36 400 (-37,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 9,4 miljoner registrerade gästnätter (-30,9 %) registrerades i hela landet, var av 8,8 miljoner nätter (-5,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 551 000 nätter (-86,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kävlinge av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,2 %.

5 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 17 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,0 procent inhemska och 8,0 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kävlinge i genomsnitt 2,2 nätter (-0,1) och utländska besökare 3,0 nätter (+0,56).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,8 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 3,8 miljoner SEK (-2,2 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 15,6 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 15,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 980 SEK -2,9 % 840 SEK -8,2 %
Revpar (Registrerade) 540 SEK -33,8 % 320 SEK -48,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 320 SEK -20,5 % 430 SEK -18,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
230 rum (-5)
450 bäddar (-11)

Rumsbeläggning 55,5 % (-26)
Osålda rum 103
Bädd beläggning 87,5 % (-17)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa