Kehys-Kainuu-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kehys-Kainuu-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 400
34 %
ikon: finland 1 800
18 %
ikon: foreign 1 600
45 %
Topp 3:
Frankrike
900
20 %
Tyskland
210
4 %
Storbritannien
181
0 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 200
36 %
ikon: finland 1 200
5 %
ikon: foreign 1 000
105 %
Topp 3:
Frankrike
890
875 %
Italien
35
192 %
Tyskland
29
32 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 167 000 €
32 %
Genomsnittliga priser:
Natt
49,30 €
1,50 €
Rum
62,30 €
3,80 €
RevPAR
15,10 €
5,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
8 %
ikon: room 300
41 %
ikon: bed 800
64 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,24
69 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 400 registrerade bäddnätter

Under januari 2020 registrerades 3 400 bäddnätter i Kehys-Kainuu-Regionen (-33,6 %), av vilka 1 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 18 procent och utländska bäddnätter minskade med 45 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 34 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Frankrike (900 nights).

3 000 nights (-36,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 330 nights (+24,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kehys-Kainuu-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

2 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 36 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 53,6 procent inhemska och 46,4 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kehys-Kainuu-Regionen i genomsnitt 1,5 nätter (-0,44) och utländska besökare 1,5 nätter (-4,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 167 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 167 000 euro (-76 700).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 62 € -5,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 49 € 3,1 %
Revpar (Registrerade) 15 € 59,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (-1)
300 rum (-210)
800 bäddar (-1 400)

Rumsbeläggning 24,3 % (+9,9)
Osålda rum 230

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kehys-kainuu region + nyckelord"

Google söker efter "kehys-kainuu region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa