Kehys-Kainuu-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kehys-Kainuu-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 15 700
3 %
ikon: finland 11 800
7 %
ikon: foreign 3 900
23 %
Topp 3:
Ukraina
1 600
47 %
Frankrike
520
16 %
Tyskland
490
19 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 500
8 %
ikon: finland 6 600
13 %
ikon: foreign 1 900
9 %
Topp 3:
Frankrike
500
147 %
Ukraina
310
63 %
Tyskland
300
12 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 512 000
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
32,60 €
0,70 €
Rum
83,40 €
3,90 €
RevPAR
22,40 €
0,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 20
9 %
ikon: room 570
3 %
ikon: bed 2 400
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

15 700 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 15 700 bäddnätter i Kehys-Kainuu-Regionen (-2,6 %), av vilka 11 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med 23 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ukraina (1 600 nights).

15 100 nights (-1,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 560 nights (-25,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 65 600 bed nights (-18,2 %) för inhemska besökare och 19 900 (-24,0 %) för utlänningar i Kehys-Kainuu-Regionen, sammanlagt 85 500 (-19,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kehys-Kainuu-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

8 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 77,9 procent inhemska och 22,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kehys-Kainuu-Regionen i genomsnitt 1,8 nätter (-0,1) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,39).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 512 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 512 000 euro (-2 400).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 3,2 miljoner euro och den minskade med 190 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 83 € 4,9 %  €
Bäddnatt (Registrerade) 33 € 2,2 % 37 € 17,4 % 
Revpar (Registrerade) 22 € -0,3 %  €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (-2)
570 rum (-17)
2 400 bäddar (-55)

Rumsbeläggning 26,9 % (-1,4)
Osålda rum 420

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa