Kehys-Kainuu-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kehys-Kainuu-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
22 %
ikon: finland 1 600
19 %
ikon: foreign 42
67 %
Topp 3:
Tyskland
28
133 %
Ryssland
4,0
73 %
Frankrike
4,0
71 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 000
14 %
ikon: finland 1 000
10 %
ikon: foreign 14
79 %
Topp 3:
Ryssland
4,0
56 %
Tyskland
4,0
300 %
Frankrike
2,0
100 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
8 %
ikon: room 460
5 %
ikon: bed 2 000
7 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 700 registrerade bäddnätter

Under november 2019 registrerades 1 700 bäddnätter i Kehys-Kainuu-Regionen (-22,1 %), av vilka 1 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 42 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 19 procent och utländska bäddnätter minskade med 67 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 22 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (28 nights).

1 300 nights (-29,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 390 nights (+19,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 87 400 bäddnätter (-9,8 %) för inhemska besökare och 20 800 (-25,2 %) för utlänningar i Kehys-Kainuu-Regionen, sammanlagt 108 000 (-13,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kehys-Kainuu-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,6 procent inhemska och 1,4 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kehys-Kainuu-Regionen i genomsnitt 1,6 nätter (-0,19) och utländska besökare 3,0 nätter (+1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (-1)
460 rum (-23)
2 000 bäddar (-149)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kehys-kainuu region + nyckelord"

Google söker efter "kehys-kainuu region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa