Kehys-Kainuu-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kehys-Kainuu-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 410
93 %
ikon: finland 410
92 %
ikon: foreign 0,0
100 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 176
93 %
ikon: finland 176
91 %
ikon: foreign 0,0
100 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
27 %
ikon: room 137
73 %
ikon: bed 430
80 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,03
82 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

410 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 410 bäddnätter i Kehys-Kainuu-Regionen (-93,3 %), av vilka 410 nätter nyttjades av inhemska besökare och 0,0 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 92 procent och utländska bäddnätter minskade med 100 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 93 procent jämfört med förra årets april.

370 nights (-93,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 41 nights (-84,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 8 600 bäddnätter (-57,0 %) för inhemska besökare och 5 200 (-42,0 %) för utlänningar i Kehys-Kainuu-Regionen, sammanlagt 13 800 (-52,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kehys-Kainuu-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

176 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 93 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 100,0 procent inhemska och 0,0 procent från utlandet.

Färjeankomster från olika hamnar

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-4)
137 rum (-360)
430 bäddar (-1 700)

Rumsbeläggning 3,1 % (-14)
Osålda rum 133

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kehys-kainuu region + nyckelord"

Google söker efter "kehys-kainuu region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa