Kehys-Kainuu-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Kehys-Kainuu-Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 24 700
4 %
ikon: finland 23 900
5 %
ikon: foreign 790
24 %
ikon: star 12 400
7 %
ikon: finland 12 100
8 %
ikon: foreign 330
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
31,00 €
1,00 €
Rum
92,60 €
3,10 €
RevPAR
52,00 €
6,30 €
ikon: establishment 18
0 %
ikon: room 380
2 %
ikon: bed 1 100
4 %

Registrerade gästnätter ökade med fyra procent

Under juli 2021 upptecknades 24 700 registrerade gästnätter i Kehys-Kainuu-Regionen (+3,6 %), var av 23 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 790 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med fem procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 24 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med fyra procent i jämförelse med juli förra året.

22 900 nights (-0,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 800 nights (+125,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 56 800 registrerade gästnätter (+39,7 %) för inhemska besökare och 990 (-85,1 %) för utländska besökare i Kehys-Kainuu-Regionen, de vill säga sammanlagt 57 700 (+22,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner registrerade gästnätter (+30,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (+30,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 185 000 nätter (+30,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kehys-Kainuu-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,7 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,8 % och utländska gästnätter 0,4 %.

12 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,4 procent inhemska och 2,6 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kehys-Kainuu-Regionen i genomsnitt 2,0 nätter (+0,23) och utländska besökare 2,4 nätter (-1,3).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 765 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 765 000 euro (+50 500).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 2,0 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 264 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 93 € 3,5 % 92 € 15,0 %
Revpar (Registrerade) 52 € 13,8 % 27 € 12,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 31 € 3,4 % 35 € -5,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+0)
380 rum (+7)
1 100 bäddar (+40)

Rumsbeläggning 56,2 % (+5,1)
Osålda rum 166

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa