Kehys-Kainuu-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Kehys-Kainuu-Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 16 500
16 %
ikon: finland 15 000
14 %
ikon: foreign 1 500
46 %
ikon: star 8 500
2 %
ikon: finland 7 800
6 %
ikon: foreign 710
81 %
Genomsnittliga priser:
Natt
33,90 €
1,60 €
Rum
90,60 €
5,20 €
RevPAR
35,50 €
1,30 €
ikon: establishment 18
6 %
ikon: room 380
2 %
ikon: bed 1 100
4 %

Registrerade gästnätter ökade med 16 procent

Under augusti 2021 upptecknades 16 500 registrerade gästnätter i Kehys-Kainuu-Regionen (+16,1 %), var av 15 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 14 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 46 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 16 procent i jämförelse med augusti förra året.

15 500 nights (+18,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 000 nights (-7,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 71 700 registrerade gästnätter (+33,4 %) för inhemska besökare och 2 500 (-67,2 %) för utländska besökare i Kehys-Kainuu-Regionen, de vill säga sammanlagt 74 200 (+20,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade gästnätter (+22,9 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+17,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 262 000 nätter (+75,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kehys-Kainuu-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,8 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,8 % och utländska gästnätter 0,6 %.

8 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,7 procent inhemska och 8,3 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kehys-Kainuu-Regionen i genomsnitt 1,9 nätter (+0,33) och utländska besökare 2,2 nätter (-0,51).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 559 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 559 000 euro (+55 000).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 2,6 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 318 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 91 € 6,1 % 92 € 13,2 %
Revpar (Registrerade) 36 € 3,7 % 28 € 10,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 34 € -4,5 % 35 € -5,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+1)
380 rum (+9)
1 100 bäddar (+45)

Rumsbeläggning 39,2 % (-0,9)
Osålda rum 230

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa