Kehys-Kainuu-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

September 2021

Kehys-Kainuu-Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 14 600
33 %
ikon: finland 13 600
29 %
ikon: foreign 1 000
169 %
ikon: star 6 300
12 %
ikon: finland 5 900
6 %
ikon: foreign 400
532 %
Genomsnittliga priser:
Natt
39,90 €
2,00 €
Rum
84,20 €
3,60 €
RevPAR
35,80 €
6,50 €
ikon: establishment 18
6 %
ikon: room 360
4 %
ikon: bed 1 000
7 %

Registrerade gästnätter ökade med 33 procent

Under september 2021 upptecknades 14 600 registrerade gästnätter i Kehys-Kainuu-Regionen (+33,3 %), var av 13 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 29 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 169 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 33 procent i jämförelse med september förra året.

12 600 nights (+31,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 000 nights (+42,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 85 400 registrerade gästnätter (+32,6 %) för inhemska besökare och 3 500 (-56,2 %) för utländska besökare i Kehys-Kainuu-Regionen, de vill säga sammanlagt 88 900 (+22,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade gästnätter (+29,2 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (+21,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 204 000 nätter (+121,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kehys-Kainuu-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,9 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,0 % och utländska gästnätter 0,5 %.

6 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 12 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,7 procent inhemska och 6,3 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kehys-Kainuu-Regionen i genomsnitt 2,3 nätter (+0,4) och utländska besökare 2,5 nätter (-3,4).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 584 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 584 000 euro (+168 000).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 3,1 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 488 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 84 € -4,1 % 91 € 10,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 40 € 5,3 % 35 € -3,5 %
Revpar (Registrerade) 36 € 22,1 % 29 € 12,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+1)
360 rum (+15)
1 000 bäddar (+67)

Rumsbeläggning 42,5 % (+9,1)
Osålda rum 210

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa