Kemi
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Kemi: Turismen i ett nötskal

ikon: star 4 500
113 %
ikon: finland 3 100
64 %
ikon: foreign 1 300
579 %
ikon: star 2 800
174 %
ikon: finland 2 100
115 %
ikon: foreign 700
1 400 %
Genomsnittliga priser:
Natt
72,90 €
Rum
91,60 €
RevPAR
25,10 €
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 400
1 %
ikon: bed 810
1 %
ikon: room 27 %
72 %
ikon: bed 17 %
68 %
ikon: temperatur -4,4 °C
7,0 °C

Registrerade gästnätter ökade med 113 procent

Under januari 2022 upptecknades 4 500 registrerade gästnätter i Kemi (+112,8 %), var av 3 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 64 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 580 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 113 procent i jämförelse med januari förra året.

1 900 nights (+352,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 600 nights (+53,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 1,0 miljoner registrerade gästnätter (+50,7 %) registrerades i hela landet, var av 690 000 nätter (+9,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 342 000 nätter (+558,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kemi av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,4 %.

2 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 174 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 74,9 procent inhemska och 25,1 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kemi i genomsnitt 1,5 nätter (-0,46) och utländska besökare 1,9 nätter (-2,3).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

560 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 560 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 560 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,0 % från utlandet, vilket betyder att 100,0 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 630 passagerare som avreste från flygplatsen (+693,7 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 1 200 (+627,0 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 327 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 327 000 euro.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 92 €
Bäddnatt (Registrerade) 73 €
Revpar (Registrerade) 25 €

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
400 rum (-5)
810 bäddar (+8)

Rumsbeläggning 27,4 % (+11)
Osålda rum 290
Bädd beläggning 17,3 % (+7,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa