Kemi
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kemi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 100
11 %
ikon: finland 4 200
7 %
ikon: foreign 900
36 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 000
5 %
ikon: finland 2 500
2 %
ikon: foreign 500
20 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 323 000 €
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
63,90 €
2,10 €
Rum
83,90 €
4,70 €
RevPAR
24,20 €
2,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
25 %
ikon: room 420
11 %
ikon: bed 850
13 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,2 °C
2,6 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 11 procent

Under Oktober 2019 registrerades 5 100 bäddnätter i Kemi (+10,9 %), av vilka 4 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 36 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 11 procent jämfört med förra årets Oktober.

1 400 nights (+0,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 700 nights (+15,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 56 100 bäddnätter (+21,8 %) för inhemska besökare och 28 400 (+2,2 %) för utlänningar i Kemi, sammanlagt 84 500 (+14,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+7,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+5,3 %) nyttjades av nationella besökare och 436 000 nätter (+12,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kemi av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

3 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,5 procent inhemska och 16,5 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kemi i genomsnitt 1,6 nätter (+0,07) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,21).

2 300 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 2 300 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 27 procent.

Av lokala passagerare anlände 7,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 93,0 %.

Dessutom registrerades 2 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-36,0 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 4 300 (-31,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 323 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 323 000 euro (+22 200).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 5,1 miljoner euro och den ökade med 876 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 84 € -5,3 %  €
Bäddnatt (Registrerade) 64 € -3,2 % 60 € 5,7 %
Revpar (Registrerade) 24 € -7,9 %  €

Taxfree-försäljning -12,3 %

Taxfree-försäljning minskade med 12 procent från föregående år.

(Ryssar -18,7 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+2)
420 rum (+43)
850 bäddar (+95)

Rumsbeläggning 28,8 % (-0,8)
Osålda rum 300
Bädd beläggning 19,3 % (-0,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kemi + nyckelord"

Google söker efter "kemi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,43/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa