Kemi
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kemi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 400
12 %
ikon: finland 5 000
25 %
ikon: foreign 4 400
35 %
Topp 3:
Kina
810
72 %
Taiwan
520
27 %
Thailand
340
26 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 500
15 %
ikon: finland 3 700
28 %
ikon: foreign 2 800
41 %
Topp 3:
Kina
650
72 %
Taiwan
380
23 %
Thailand
230
35 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 550 000 €
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
58,20 €
0,30 €
Rum
92,20 €
0,60 €
RevPAR
44,00 €
7,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 420
3 %
ikon: bed 860
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,48
14 %
ikon: bed 0,38
12 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -5,0 °C
3,3 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

9 400 registrerade bäddnätter

Under februari 2020 registrerades 9 400 bäddnätter i Kemi (-12,2 %), av vilka 5 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 25 procent och utländska bäddnätter minskade med 35 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 12 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Kina (810 nights).

4 900 nights (-25,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 600 nights (+8,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 9 200 bäddnätter (+16,4 %) för inhemska besökare och 11 500 (-3,7 %) för utlänningar i Kemi, sammanlagt 20 800 (+4,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner bäddnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+10,2 %) nyttjades av nationella besökare och 611 000 nätter (+1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kemi av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

6 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 15 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 57,4 procent inhemska och 42,6 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kemi i genomsnitt 1,3 nätter (-0,03) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,15).

2 600 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 2 600 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 18 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 2 800 passagerare som avreste från flygplatsen (-16,9 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 5 400 (-17,4 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 550 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 550 000 euro (-78 800).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 1,2 miljoner euro och den minskade med 15 800 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 92 € -0,6 % 98 € -3,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 58 € -0,4 % 60 € -5,4 %
Revpar (Registrerade) 44 € -14,6 % 48 € -1,6 %

Taxfree-försäljning -35,3 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 35 procent från föregående år.

(Ryssar +10,3 %, Kineser -58,5 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
420 rum (-13)
860 bäddar (-33)

Rumsbeläggning 47,7 % (-7,8)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 37,8 % (-5,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kemi + nyckelord"

Google söker efter "kemi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 8,36/10 (-0,3).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa