Kemi
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Kemi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 500
2 %
ikon: finland 7 400
26 %
ikon: foreign 2 100
39 %
Topp 3:
Storbritannien
230
470 %
Sverige
220
11 %
Tyskland
210
17 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 800
13 %
ikon: finland 4 700
18 %
ikon: foreign 1 100
7 %
Topp 3:
Tyskland
179
17 %
Sverige
178
3 %
Ryssland
158
35 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 544 000
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,20 €
2,20 €
Rum
86,60 €
2,80 €
RevPAR
39,90 €
1,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
25 %
ikon: room 410
9 %
ikon: bed 840
7 %
Tax Free ikon
Tax Free
ikon: star 46 %
Ryssland
47 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,2 °C
2,2 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under augusti 2019 registrerades 9 500 bäddnätter i Kemi (+2,3 %), av vilka 7 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 26 procent och utländska bäddnätter minskade med 39 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (230 nights).

5 700 nights (+81,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 800 nights (-38,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 43 400 bäddnätter (+30,3 %) för inhemska besökare och 25 500 (+1,9 %) för utlänningar i Kemi, sammanlagt 68 900 (+18,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kemi av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

5 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 81,4 procent inhemska och 18,6 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kemi i genomsnitt 1,6 nätter (+0,1) och utländska besökare 1,9 nätter (-1,0).

2 200 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 2 200 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med tre procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 2 400 passagerare som avreste från flygplatsen (+1,1 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 4 600 (-0,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 544 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 544 000 euro (-8 500).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 3,9 miljoner euro och den ökade med 727 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 87 € -3,1 %  €
Bäddnatt (Registrerade) 57 € -3,8 % 56 € 4,3 %
Revpar (Registrerade) 40 € 4,6 %  €

Taxfree-försäljning -45,7 %

Taxfree-försäljning minskade med 46 procent från föregående år.

(Ryssar -47,2 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+2)
410 rum (+33)
840 bäddar (+54)

Rumsbeläggning 46,1 % (+3,4)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 36,1 % (-1,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,29/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa