Kimitoön
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2021

Kimitoön: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (februari)
ikon: star 1 700
5 %
ikon: finland 1 700
5 %
ikon: foreign 0,0
Besökare ikon
Besökare (februari)
ikon: star 1 100
5 %
ikon: finland 1 100
5 %
ikon: foreign 0,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (februari)
ikon: star 72 200 €
39 %
Genomsnittliga priser:
Natt
42,40 €
10,40 €
Rum
111,20 €
25,40 €
RevPAR
18,50 €
2,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (februari)
ikon: establishment 9,0
12 %
ikon: room 140
26 %
ikon: bed 440
39 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (februari)
ikon: room 0,17
12 %
ikon: bed 0,12
16 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,3 °C
ikon: nederbörd 21 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent (februari)

Under februari 2021 registrerades 1 700 bäddnätter i Kimitoön (+5,1 %), av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 0,0 av utländska besökare.

Mellan januari och februari registrerades 2 800 bäddnätter (+1,1 %) för inhemska besökare och 30 (-80,5 %) för utlänningar i Kimitoön, sammanlagt 2 800 (-3,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent (februari)

Sammanlagt 902 000 bäddnätter (-51,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 842 000 nätter (-32,1 %) nyttjades av nationella besökare och 59 500 nätter (-90,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kimitoön av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 100 turister som ankommit till inkvartering (februari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 100,0 procent inhemska och 0,0 procent från utlandet.

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2021
Antal
Förändring jan-februari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 111 € 29,6 % 107 € 36,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 42 € 32,4 % 44 € 52,3 %
Revpar (Registrerade) 18 € 14,5 % 18 € 21,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kimitoön + nyckelord"

Google söker efter "kimitoön" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

kimitoon logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående