Kimitoön
Inkvarterings- och resestatistik

December 2020

Kimitoön: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 1 700
49 %
ikon: finland 1 700
56 %
ikon: foreign 0,0
100 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 1 100
40 %
ikon: finland 1 100
44 %
ikon: foreign 0,0
100 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 75 700 €
Genomsnittliga priser:
Natt
43,60 €
Rum
106,30 €
RevPAR
15,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (november)
ikon: establishment 10
233 %
ikon: room 161
130 %
ikon: bed 480
184 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 49 procent (november)

Under november 2020 registrerades 1 700 bäddnätter i Kimitoön (+48,9 %), av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 0,0 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 56 procent och utländska bäddnätter minskade med 100 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 49 procent jämfört med förra årets november.

Mellan januari och november registrerades 32 400 bäddnätter (+13,0 %) för inhemska besökare och 320 (-83,9 %) för utlänningar i Kimitoön, sammanlagt 32 800 (+6,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent (november)

Sammanlagt 815 000 bäddnätter (-47,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 728 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 87 200 nätter (-80,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kimitoön av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 100 turister som ankommit till inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 40 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 100,0 procent inhemska och 0,0 procent från utlandet.

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 230 € 31,2 % 220 € 34,7 %
Adr (Registrerade) 106 € 106 €
Revpar (Icke-Registrerade) 105 € 28,1 % 127 € 53,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 44 € 37 €
Revpar (Registrerade) 16 € 31 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (november)

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+7)
161 rum (+91)
480 bäddar (+310)

Rumsbeläggning 14,8 % (-6,5)
Osålda rum 137

Airbnb och Vrbo

86 inkvarteringsanläggningar (+20)
83 lägenheter (+23)
173 rum (+46)

Lägenhetsbeläggning 45,0 % (-1,1)
Osålda lägenheter 46

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kimitoön + nyckelord"

Google söker efter "kimitoön" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Statistik Finland

kimitoon logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående