Kimitoön
Inkvarterings- och resestatistik

September 2021

Kimitoön: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (augusti)
ikon: star 7 400
7 %
ikon: finland 7 200
8 %
ikon: foreign 171
10 %
Topp 3:
Belgien
42
Litauen
36
Schweiz
30
Besökare ikon
Besökare (augusti)
ikon: star 4 700
10 %
ikon: finland 4 600
11 %
ikon: foreign 44
36 %
Topp 3:
Sverige
9,0
0 %
Storbritannien
6,0
Österrike
4,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (augusti)
ikon: star 335 000 €
21 %
Genomsnittliga priser:
Natt
45,50 €
5,10 €
Rum
116,30 €
0,20 €
RevPAR
50,20 €
0,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (augusti)
ikon: establishment 13
8 %
ikon: room 200
10 %
ikon: bed 640
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (augusti)
ikon: room 43 %
0 %
ikon: bed 30 %
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 11,4 °C
ikon: nederbörd 45 mm

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent (augusti)

Under augusti 2021 upptecknades 7 400 registrerade bäddnätter i Kimitoön (+7,3 %), av vilka 7 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 171 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med åtta procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 10 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Belgien (42 nights).

Mellan januari och augusti upptecknades 36 200 registrerade bäddnätter (+39,2 %) för inhemska besökare och 360 (-8,2 %) för utlänningar i Kimitoön, sammanlagt 36 600 (+38,5 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent (augusti)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade bäddnätter (+23,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,8 miljoner nätter (+17,9 %) nyttjades av nationella besökare och 264 000 nätter (+77,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kimitoön av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering (augusti)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 99,1 procent inhemska och 0,9 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kimitoön i genomsnitt 1,6 nätter (-0,05) och utländska besökare 3,9 nätter (+1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 200 € -9,5 % 196 € -10,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 80 € -40,2 % 112 € -14,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

81 inkvarteringsanläggningar (-8)
77 lägenheter (-8)
154 rum (-31)

Lägenhetsbeläggning 39,3 % (-20)
Osålda lägenheter 47

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "kimitoön + nyckelord"

Google söker efter "kimitoön" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

kimitoon logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående