Kimitoön
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2023

Kimitoön: Turismen i ett nötskal

ikon: star 1 400
65 %
ikon: finland 1 300
48 %
ikon: foreign 143
ikon: star 680
16 %
ikon: finland 660
13 %
ikon: foreign 18
Genomsnittliga priser:
Natt
35,50 €
22,30 €
Rum
103,20 €
19,80 €
RevPAR
14,10 €
2,70 €
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 119
15 %
ikon: bed 400
10 %
ikon: temperatur 3,1 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 37 mm
22 mm

Registrerade gästnätter ökade med 65 procent (december 2022)

Under december 2022 upptecknades 1 400 registrerade gästnätter i Kimitoön (+64,6 %), var av 1 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 143 av utländska besökare.

Mellan januari och december upptecknades 43 000 registrerade gästnätter (-8,4 %) för inhemska besökare och 1 300 (+89,0 %) för utländska besökare i Kimitoön, de vill säga sammanlagt 44 300 (-7,0 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent (december 2022)

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+11,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (+5,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (+23,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kimitoön av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

680 turister som ankommit till registrerat inkvartering (december 2022)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 16 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,3 procent inhemska och 2,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kimitoön i genomsnitt 1,9 nätter (+0,45) och utländska besökare 7,9 nätter.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2022
Antal
Förändring jan-december 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 270 € 39,6 % 220 € 12,8 %
Adr (Registrerade) 103 € -16,1 % 126 € 2,0 %
Revpar (Icke-Registrerade) 100 € 71,8 % 108 € 5,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 36 € -38,5 % 46 € 0,3 %
Revpar (Registrerade) 14 € 23,6 % 36 € 4,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (december 2022)

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
119 rum (-21)
400 bäddar (-42)

Rumsbeläggning 13,7 % (+4,4)
Osålda rum 103
Bädd beläggning 9,7 % (+4,7)

Airbnb och Vrbo

73 inkvarteringsanläggningar (+0)
68 lägenheter (-2)
139 rum (+9)

Lägenhetsbeläggning 37,2 % (+7,0)
Osålda lägenheter 43

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finska Meteorologiska Institutet, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

kimitoon logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående