Kimitoön
Inkvarterings- och resestatistik

April 2022

Kimitoön: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter (mars)
ikon: star 1 700
236 %
ikon: finland 1 700
234 %
ikon: foreign 27
575 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 990
255 %
ikon: finland 980
255 %
ikon: foreign 14
250 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 98 900 €
411 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,60 €
19,70 €
Rum
108,80 €
9,90 €
RevPAR
22,90 €
18,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 139
1 %
ikon: bed 440
1 %
Besökarnas Konsumtion ikon
Besökarnas Konsumtion (december 2021)
ikon: finland 454 000 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,4 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 49 mm
17 mm

Registrerade gästnätter ökade med 240 procent (mars)

Under mars 2022 upptecknades 1 700 registrerade gästnätter i Kimitoön (+236,2 %), var av 1 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 27 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 230 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 580 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 240 procent i jämförelse med mars förra året.

Mellan januari och mars upptecknades 3 900 registrerade gästnätter (+17,0 %) för inhemska besökare och 35 (+20,7 %) för utländska besökare i Kimitoön, de vill säga sammanlagt 4 000 (+17,0 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent (mars)

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+105,0 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (+70,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 377 000 nätter (+699,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kimitoön av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

990 turister som ankommit till registrerat inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 260 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,6 procent inhemska och 1,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kimitoön i genomsnitt 1,7 nätter (-0,11) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,93).

Visitor days

Visitor days by region

Visitor days by city

Visitor days by postal code

Visitor nights

Visitor nights by region

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2022
Antal
Förändring jan-april 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 230 € 21,2 % 220 € 11,0 %
Revpar (Icke-Registrerade) 109 € -0,1 % 80 € -22,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

74 inkvarteringsanläggningar (-9)
70 lägenheter (-7)
131 rum (-33)

Lägenhetsbeläggning 47,0 % (-10,0)
Osålda lägenheter 37

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

kimitoon logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående