Kinda
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kinda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 700
33 %
ikon: sweden 3 600
20 %
ikon: foreign 92
91 %
Topp 3:
Tyskland
50
91 %
Storbritannien
20
53 %
Schweiz
7,0
83 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
49 %
ikon: sweden 1 500
40 %
ikon: foreign 41
92 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 714 000 SEK
62 %
Genomsnittliga priser:
Natt
195,20 SEK
150,10 SEK
Rum
1 118,70 SEK
83,80 SEK
RevPAR
121,60 SEK
232,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
17 %
ikon: room 280
45 %
ikon: bed 600
35 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 11 %
68 %
ikon: bed 27 %
40 %

3 700 registrerade bäddnätter

Under juni 2020 upptecknades 3 700 registrerade bäddnätter i Kinda (-33,3 %), av vilka 3 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 92 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 20 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 91 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 33 procent jämfört med förra årets juni.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (50 nights).

340 rooms (-65,7 %) bokades av fritidsresenärer och 300 rooms (-64,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 14 200 registrerade bäddnätter (+13,2 %) för inhemska besökare och 980 (-49,2 %) för utlänningar i Kinda, sammanlagt 15 200 (+4,9 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade bäddnätter (-48,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (-32,3 %) nyttjades av nationella besökare och 257 000 nätter (-87,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kinda av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 49 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 97,4 procent inhemska och 2,6 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kinda i genomsnitt 2,3 nätter (+0,6) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,29).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 714 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under juni var 714 000 SEK (-1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-juni var 6,0 miljoner SEK och den minskade med 1,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2020
Antal
Förändring jan-juni 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 8,1 % 830 SEK -13,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 195 SEK -43,5 % 390 SEK -24,3 %
Revpar (Registrerade) 122 SEK -65,7 % 128 SEK -56,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+2)
280 rum (+88)
600 bäddar (+156)

Rumsbeläggning 10,9 % (-23)
Osålda rum 250
Bädd beläggning 26,7 % (-18)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kinda + nyckelord"

Google söker efter "kinda" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa