Kinda
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Kinda: Turismen i ett nötskal

ikon: star 840
103 %
ikon: sweden 740
162 %
ikon: foreign 92
28 %
Topp 3:
Nederländerna
74
3 600 %
Norge
6,0
Tyskland
4,0
ikon: star 400
28 %
ikon: sweden 370
95 %
ikon: foreign 32
75 %
Genomsnittliga priser:
Natt
465,60 SEK
49,10 SEK
Rum
819,40 SEK
50,20 SEK
RevPAR
71,10 SEK
34,70 SEK
ikon: establishment 10
11 %
ikon: room 270
2 %
ikon: bed 580
6 %
ikon: room 9 %
83 %
ikon: bed 7 %
102 %

Registrerade gästnätter ökade med 103 procent

Under januari 2022 upptecknades 840 registrerade gästnätter i Kinda (+103,4 %), var av 740 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 92 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 162 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 28 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 103 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Nederländerna (74 nights).

280 rum (+106,6 %) bokades av fritidsresenärer och 194 rum (+39,6 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kinda av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,0 % och utländska gästnätter 0,0 %.

400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 28 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,1 procent inhemska och 7,9 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kinda i genomsnitt 2,0 nätter (+0,51) och utländska besökare 2,9 nätter (+1,9).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 389 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 389 000 SEK (+178 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 820 SEK 6,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK -9,5 %
Revpar (Registrerade) 71 SEK 95,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+1)
270 rum (+5)
580 bäddar (+31)

Rumsbeläggning 8,7 % (+3,9)
Osålda rum 250
Bädd beläggning 6,6 % (+3,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa