Kinda
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kinda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 900
1 %
ikon: sweden 1 800
1 %
ikon: foreign 61
42 %
Topp 3:
Indien
12
Tyskland
9,0
67 %
Förenta Staterna
9,0
29 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 000
1 %
ikon: sweden 980
2 %
ikon: foreign 17
62 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 915 000 SEK
59 %
Genomsnittliga priser:
Natt
489,50 SEK
185,10 SEK
Rum
1 129,40 SEK
238,50 SEK
RevPAR
206,40 SEK
47,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
25 %
ikon: room 176
45 %
ikon: bed 350
34 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 900 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 900 bäddnätter i Kinda (-1,3 %), av vilka 1 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 61 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter minskade med 42 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Indien (12 nights).

197 rooms (-13,6 %) bokades av fritidsresenärer och 610 rooms (+46,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 39 500 bäddnätter (+7,8 %) för inhemska besökare och 9 400 (+2,9 %) för utlänningar i Kinda, sammanlagt 48 900 (+6,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kinda av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,3 procent inhemska och 1,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kinda i genomsnitt 1,8 nätter (-0,01) och utländska besökare 3,6 nätter (+1,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 915 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 915 000 SEK (+338 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 19,3 miljoner SEK och den ökade med 4,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 26,8 % 1 100 SEK 9,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 490 SEK 60,8 % 400 SEK 21,2 %
Revpar (Registrerade) 210 SEK -18,6 % 350 SEK -6,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+2)
176 rum (+55)
350 bäddar (+89)

Rumsbeläggning 18,3 % (-10)
Osålda rum 144
Bädd beläggning 20,2 % (-13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kinda + nyckelord"

Google söker efter "kinda" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa