Kinda
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kinda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 900
5 %
ikon: sweden 2 600
6 %
ikon: foreign 250
2 %
Topp 3:
Tyskland
172
89 %
Förenta Staterna
13
44 %
Kina
11
120 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 000
10 %
ikon: sweden 1 900
9 %
ikon: foreign 89
31 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,8 milj. SEK
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
627,40 SEK
108,50 SEK
Rum
1 008,10 SEK
70,30 SEK
RevPAR
414,40 SEK
1,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
9 %
ikon: room 148
17 %
ikon: bed 270
15 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 900 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 2 900 bäddnätter i Kinda (-5,4 %), av vilka 2 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 250 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med två procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (172 nights).

480 rooms (+34,0 %) bokades av fritidsresenärer och 1 300 rooms (-1,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 32 700 bäddnätter (+10,5 %) för inhemska besökare och 9 100 (+5,2 %) för utlänningar i Kinda, sammanlagt 41 800 (+9,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kinda av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,5 procent inhemska och 4,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kinda i genomsnitt 1,4 nätter (+0,04) och utländska besökare 2,8 nätter (+0,92).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,8 miljoner SEK (+226 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 15,2 miljoner SEK och den ökade med 3,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 7,5 % 1 100 SEK 5,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK 20,9 %  360 SEK 18,0 % 
Revpar (Registrerade) 410 SEK 0,3 % 370 SEK -5,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (-1)
148 rum (+21)
270 bäddar (-48)

Rumsbeläggning 41,1 % (-2,9)
Osålda rum 87
Bädd beläggning 36,0 % (+4,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kinda + nyckelord"

Google söker efter "kinda" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa