Kinda
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kinda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 900
60 %
ikon: sweden 1 800
61 %
ikon: foreign 145
44 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 680
23 %
ikon: sweden 640
23 %
ikon: foreign 36
31 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. SEK
21 %
Genomsnittliga priser:
Natt
549,70 SEK
174,70 SEK
Rum
766,00 SEK
123,00 SEK
RevPAR
122,10 SEK
77,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
57 %
ikon: room 280
96 %
ikon: bed 580
121 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,16
29 %
ikon: bed 0,11
28 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 60 procent

Under mars 2020 registrerades 1 900 bäddnätter i Kinda (+59,8 %), av vilka 1 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 145 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 61 procent och utländska bäddnätter ökade med 44 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 60 procent jämfört med förra årets mars.

860 rooms (+407,7 %) bokades av fritidsresenärer och 520 rooms (-36,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 7 600 bäddnätter (+119,0 %) för inhemska besökare och 870 (+58,6 %) för utlänningar i Kinda, sammanlagt 8 400 (+110,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kinda av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

680 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 23 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,7 procent inhemska och 5,3 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kinda i genomsnitt 2,8 nätter (+1,4) och utländska besökare 4,0 nätter (+2,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,1 miljoner SEK (+185 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 4,5 miljoner SEK och den ökade med 1,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 770 SEK -13,8 % 800 SEK -10,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 550 SEK -24,1 % 530 SEK -25,7 %
Revpar (Registrerade) 122 SEK -38,7 % 186 SEK -26,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+4)
280 rum (+137)
580 bäddar (+320)

Rumsbeläggning 15,9 % (-6,5)
Osålda rum 230
Bädd beläggning 10,7 % (-4,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kinda + nyckelord"

Google söker efter "kinda" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa