Kiruna
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kiruna: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 44 100
23 %
ikon: sweden 24 800
26 %
ikon: foreign 19 400
18 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 18 300
28 %
ikon: sweden 9 800
28 %
ikon: foreign 8 500
27 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 29,3 milj. SEK
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
663,50 SEK
48,70 SEK
Rum
1 437,40 SEK
148,70 SEK
RevPAR
638,90 SEK
145,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 39
2 %
ikon: room 1 500
1 %
ikon: bed 4 200
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,44
27 %
ikon: bed 0,34
25 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -5,7 °C
1,9 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

44 100 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 44 100 bäddnätter i Kiruna (-23,1 %), av vilka 24 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 19 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 26 procent och utländska bäddnätter minskade med 18 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 23 procent jämfört med förra årets mars.

13 300 rooms (-20,3 %) bokades av fritidsresenärer och 7 100 rooms (-33,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 68 100 bäddnätter (-7,5 %) för inhemska besökare och 74 400 (+8,9 %) för utlänningar i Kiruna, sammanlagt 142 000 (+0,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,6 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kiruna av det totala antalet bäddnätter var 1,6 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 4,8 %.

18 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 28 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 53,5 procent inhemska och 46,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kiruna i genomsnitt 2,5 nätter (+0,06) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,24).

7 200 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 7 200 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 51 procent.

Av lokala passagerare anlände 3,5 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 96,5 %.

Dessutom registrerades 8 800 passagerare som avreste från flygplatsen (-45,7 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 16 000 (-48,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 29,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 29,3 miljoner SEK (-6,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 107,7 miljoner SEK och den ökade med 3,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 11,5 % 1 600 SEK 7,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 660 SEK 7,9 % 760 SEK 3,2 %
Revpar (Registrerade) 640 SEK -18,5 % 930 SEK -0,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

39 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 500 rum (-19)
4 200 bäddar (+129)

Rumsbeläggning 44,4 % (-16)
Osålda rum 810
Bädd beläggning 34,4 % (-11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kiruna + nyckelord"

Google söker efter "kiruna" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 7,97/10 (-0,19).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa