Kiruna
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kiruna: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 39 400
12 %
ikon: sweden 13 900
11 %
ikon: foreign 25 500
30 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 20 100
15 %
ikon: sweden 6 800
9 %
ikon: foreign 13 300
34 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 29,4 milj. SEK
32 %
Genomsnittliga priser:
Natt
746,20 SEK
114,60 SEK
Rum
1 532,00 SEK
92,90 SEK
RevPAR
825,10 SEK
34,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 31
7 %
ikon: room 1 100
24 %
ikon: bed 3 000
6 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -6,3 °C
2,1 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 12 procent

Under december 2019 registrerades 39 400 bäddnätter i Kiruna (+12,0 %), av vilka 13 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 25 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 11 procent och utländska bäddnätter ökade med 30 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 12 procent jämfört med förra årets december.

11 700 rooms (+28,5 %) bokades av fritidsresenärer och 7 500 rooms (+18,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 333 000 bäddnätter (+3,6 %) för inhemska besökare och 211 000 (+5,2 %) för utlänningar i Kiruna, sammanlagt 544 000 (+4,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kiruna av det totala antalet bäddnätter var 1,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 3,3 %.

20 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 15 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 34,0 procent inhemska och 66,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kiruna i genomsnitt 2,0 nätter (-0,04) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,06).

25 600 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 25 600 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med tre procent.

Av lokala passagerare anlände 8,7 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 91,3 %.

Dessutom registrerades 25 400 passagerare som avreste från flygplatsen (+2,3 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 23 500 (+2,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 29,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 29,4 miljoner SEK (+7,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 318,3 miljoner SEK och den ökade med 34,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 6,5 % 1 300 SEK -8,2 %
Revpar (Registrerade) 830 SEK 4,3 % 720 SEK -10,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 750 SEK 18,2 % 590 SEK 7,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

31 inkvarteringsanläggningar (+2)
1 100 rum (+220)
3 000 bäddar (+172)

Rumsbeläggning 53,9 % (-1,1)
Osålda rum 520
Bädd beläggning 41,9 % (+1,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kiruna + nyckelord"

Google söker efter "kiruna" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,25/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa