Kiruna
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Kiruna: Turismen i ett nötskal

ikon: star 38 200
69 %
ikon: sweden 22 300
43 %
ikon: foreign 15 800
126 %
Topp 3:
Tyskland
2 800
329 %
Belgien
1 800
407 %
Nederländerna
1 500
583 %
ikon: star 14 700
80 %
ikon: sweden 8 200
39 %
ikon: foreign 6 500
187 %
Genomsnittliga priser:
Natt
695,80 SEK
74,30 SEK
Rum
1 440,30 SEK
111,30 SEK
RevPAR
783,50 SEK
351,50 SEK
ikon: establishment 29
0 %
ikon: room 1 100
5 %
ikon: bed 3 000
2 %
ikon: room 54 %
67 %
ikon: bed 42 %
65 %
ikon: temperatur -9,8 °C
3,6 °C
ikon: nederbörd 26 mm

Registrerade gästnätter ökade med 69 procent

Under januari 2022 upptecknades 38 200 registrerade gästnätter i Kiruna (+68,5 %), var av 22 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 15 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 43 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 126 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 69 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (2 800 nights).

9 300 rum (+67,4 %) bokades av fritidsresenärer och 9 200 rum (+81,3 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,6 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kiruna av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,6 % (+0,6 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,1 % och utländska gästnätter 3,9 %.

14 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 80 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 55,9 procent inhemska och 44,1 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kiruna i genomsnitt 2,7 nätter (+0,07) och utländska besökare 2,4 nätter (-0,65).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

7 600 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 7 600 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 156 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 2,3 % från utlandet, vilket betyder att 97,7 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 8 800 passagerare som avreste från flygplatsen (+137,6 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 16 300 (+145,7 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 26,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 26,5 miljoner SEK (+12,5 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 8,4 %
Revpar (Registrerade) 780 SEK 81,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 700 SEK 11,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

29 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 100 rum (+59)
3 000 bäddar (+51)

Rumsbeläggning 54,4 % (+22)
Osålda rum 520
Bädd beläggning 41,7 % (+16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa