Kiruna
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kiruna: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 35 100
0 %
ikon: sweden 24 500
3 %
ikon: foreign 10 600
10 %
Topp 3:
Tyskland
1 800
33 %
Norge
1 000
49 %
Finland
770
41 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 19 200
1 %
ikon: sweden 12 500
5 %
ikon: foreign 6 800
16 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 22,0 milj.
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
625,30 SEK
87,80 SEK
Rum
1 207,80 SEK
92,70 SEK
RevPAR
641,60 SEK
67,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 35
6 %
ikon: room 1 200
25 %
ikon: bed 3 300
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 5,6 °C
1,1 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

35 100 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 35 100 bäddnätter i Kiruna (+0,3 %), av vilka 24 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 10 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med tre procent och utländska bäddnätter ökade med 10 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med mindre än en procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (1 800 nights).

9 000 rooms (+36,2 %) bokades av fritidsresenärer och 9 200 rooms (+16,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 289 000 bäddnätter (+4,7 %) för inhemska besökare och 167 000 (+1,4 %) för utlänningar i Kiruna, sammanlagt 455 000 (+3,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kiruna av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,9 %.

19 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 64,9 procent inhemska och 35,1 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kiruna i genomsnitt 2,0 nätter (+0,04) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,09).

9 100 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 9 100 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med fyra procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 9 900 passagerare som avreste från flygplatsen (-4,3 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 19 000 (-4,1 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 22,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 22,0 miljoner SEK (+3,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 259,5 miljoner SEK och den ökade med 25,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -7,1 % 1 300 SEK -9,7 %
Revpar (Registrerade) 640 SEK -9,6 % 750 SEK -10,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK 16,3 %  570 SEK 7,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

35 inkvarteringsanläggningar (+2)
1 200 rum (+240)
3 300 bäddar (+99)

Rumsbeläggning 53,1 % (-1,4)
Osålda rum 560
Bädd beläggning 37,1 % (-3,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 7,9/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Navigera

föregående
nästa