Kittilä
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Kittilä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober)
ikon: star 14 300
26 %
ikon: finland 14 100
12 %
ikon: foreign 250
93 %
Topp 3:
Bulgarien
124
5 %
Sverige
25
95 %
Tyskland
21
93 %
Besökare ikon
Besökare (Oktober)
ikon: star 5 000
43 %
ikon: finland 4 900
31 %
ikon: foreign 62
96 %
Topp 3:
Sverige
15
95 %
Tyskland
11
90 %
Estland
10
50 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober)
ikon: star 650 000 €
32 %
Genomsnittliga priser:
Natt
45,50 €
3,80 €
Rum
91,70 €
2,80 €
RevPAR
21,90 €
4,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (Oktober)
ikon: establishment 19
10 %
ikon: room 960
27 %
ikon: bed 3 200
25 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -2,3 °C
6,1 °C
ikon: nederbörd 44 mm
2 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

14 300 registrerade bäddnätter (Oktober)

Under Oktober 2020 registrerades 14 300 bäddnätter i Kittilä (-26,4 %), av vilka 14 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 250 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 12 procent och utländska bäddnätter minskade med 93 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 26 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Bulgarien (124 nights).

10 700 nights (+0,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 600 nights (-59,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 160 000 bäddnätter (-28,5 %) för inhemska besökare och 132 000 (-25,6 %) för utlänningar i Kittilä, sammanlagt 293 000 (-27,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,3 procent (Oktober)

Sammanlagt 1,1 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-14,8 %) nyttjades av nationella besökare och 79 700 nätter (-81,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kittilä av det totala antalet bäddnätter var 1,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,3 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

5 000 turister som ankommit till inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 43 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,8 procent inhemska och 1,2 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kittilä i genomsnitt 2,8 nätter (+0,61) och utländska besökare 4,0 nätter (+1,9).

1 600 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 750 procent från föregående år.

Sammanlagt 3,0 kongresser anordnades (+1,0) under 2019.

2 400 flygresenärer (Oktober)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 2 400 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 29 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,1 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,9 %.

Dessutom registrerades 2 400 passagerare som avreste från flygplatsen (+38,5 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 4 900 (+33,4 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner euro (Oktober)

Total försäljning av inkvartering under Oktober var 1,5 miljoner euro (+2 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 55,4 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 650 000 euro (-307 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 807 000 euro (+309 000).

Totalt Försäljningen för januari-Oktober var 25,6 miljoner euro och den minskade med 1,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 158 € 2,4 % 153 € 0,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 95 € 16,1 %  99 € 5,6 %
Adr (Registrerade) 92 € -2,9 % 126 € 7,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 45 € -7,7 % 59 € 8,4 %
Revpar (Registrerade) 22 € -18,0 %  57 € 1,3 %

Taxfree-försäljning -10,9 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 11 procent från föregående år.

(Ryssar +4,6 %, Kineser -32,8 %, Japaner -50,6 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Oktober)

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (-2)
960 rum (-350)
3 200 bäddar (-1 000)

Rumsbeläggning 23,9 % (-4,4)
Osålda rum 730

Airbnb och Vrbo

400 inkvarteringsanläggningar (+111)
390 lägenheter (+107)
870 rum (+220)

Lägenhetsbeläggning 60,2 % (+7,1)
Osålda lägenheter 154

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kittilä + nyckelord"

Google söker efter "kittilä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 7,67/10 (-0,09).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research

Levin Matkailu Oy
Myllyjoentie 2, 99130 Sirkka
(016) 639 3300, levi@levi.fi, levi.fi

kittila logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående