Kittilä
Inkvarterings- och resestatistik

September 2021

Kittilä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (augusti)
ikon: star 18 900
28 %
ikon: finland 17 200
26 %
ikon: foreign 1 600
64 %
Topp 3:
Tyskland
1 000
393 %
Norge
144
57 %
Sverige
74
61 %
Besökare ikon
Besökare (augusti)
ikon: star 9 800
29 %
ikon: finland 8 500
19 %
ikon: foreign 1 300
183 %
Topp 3:
Tyskland
920
924 %
Norge
74
62 %
Sverige
49
277 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (augusti)
ikon: star 714 000 €
36 %
Genomsnittliga priser:
Natt
37,90 €
2,00 €
Rum
75,00 €
7,90 €
RevPAR
18,40 €
2,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (augusti)
ikon: establishment 19
5 %
ikon: room 1 200
19 %
ikon: bed 3 900
10 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (augusti)
ikon: room 25 %
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 5,0 °C
2,6 °C
ikon: nederbörd 36 mm
13 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 28 procent (augusti)

Under augusti 2021 upptecknades 18 900 registrerade bäddnätter i Kittilä (+28,4 %), av vilka 17 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 600 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 26 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 64 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 28 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (1 000 nights).

14 300 nights (+25,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 600 nights (+40,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 191 000 registrerade bäddnätter (+59,3 %) för inhemska besökare och 5 800 (-95,6 %) för utlänningar i Kittilä, sammanlagt 197 000 (-21,6 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent (augusti)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade bäddnätter (+23,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,8 miljoner nätter (+17,9 %) nyttjades av nationella besökare och 264 000 nätter (+77,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kittilä av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,9 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

9 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering (augusti)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 29 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 86,7 procent inhemska och 13,3 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kittilä i genomsnitt 2,0 nätter (+0,11) och utländska besökare 1,2 nätter (-0,89).

4 100 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 4 100 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 54 procent.

Av lokala passagerare anlände 3,7 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 96,3 %.

Dessutom registrerades 4 100 passagerare som avreste från flygplatsen (+48,3 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 8 200 (+51,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 159 € 8,3 % 166 € 8,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 83 € -19,2 % 91 € -8,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

390 inkvarteringsanläggningar (+4)
380 lägenheter (+6)
840 rum (+46)

Lägenhetsbeläggning 52,0 % (-18)
Osålda lägenheter 184

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "kittilä + nyckelord"

Google söker efter "kittilä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 7,94/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Levin Matkailu Oy
Myllyjoentie 2, 99130 Sirkka
(016) 639 3300 , levi@levi.fi , levi.fi

kittila logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående