Kittilä
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Kittilä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (mars)
ikon: star 40 400
20 %
ikon: finland 39 600
39 %
ikon: foreign 850
96 %
Topp 3:
Tyskland
157
94 %
Bulgarien
136
34 %
Frankrike
75
98 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 9 400
25 %
ikon: finland 9 200
21 %
ikon: foreign 199
96 %
Topp 3:
Frankrike
25
96 %
Tyskland
23
96 %
Spanien
21
54 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 2,0 milj. €
45 %
Genomsnittliga priser:
Natt
50,40 €
23,70 €
Rum
115,60 €
45,40 €
RevPAR
46,80 €
42,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 21
0 %
ikon: room 1 300
4 %
ikon: bed 4 000
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (mars)
ikon: room 0,4
27 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,6 °C
1,6 °C
ikon: nederbörd 25 mm
4 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

40 400 registrerade bäddnätter (mars)

Under mars 2021 registrerades 40 400 bäddnätter i Kittilä (-19,5 %), av vilka 39 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 850 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 39 procent och utländska bäddnätter minskade med 96 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 20 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (157 nights).

28 900 nights (-22,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 11 600 nights (-11,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 95 600 bäddnätter (+22,0 %) för inhemska besökare och 2 700 (-97,9 %) för utlänningar i Kittilä, sammanlagt 98 200 (-52,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 4,7 procent (mars)

Sammanlagt 863 000 bäddnätter (-13,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 816 000 nätter (+11,7 %) nyttjades av nationella besökare och 47 500 nätter (-82,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kittilä av det totala antalet bäddnätter var 4,7 % (-0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 4,9 % och utländska bäddnätter 1,8 %.

9 400 turister som ankommit till inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 25 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,9 procent inhemska och 2,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kittilä i genomsnitt 4,3 nätter (+0,56) och utländska besökare 4,3 nätter (-0,12).

4 500 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 4 500 passagerare.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 5 500 passagerare som avreste från flygplatsen , därmed var totalt antal resor via flygplatsen 10 000.

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,3 miljoner euro (mars)

Total försäljning av inkvartering under mars var 3,3 miljoner euro (-1,5 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 38,9 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 2,0 miljoner euro (-1,7 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 1,3 miljoner euro (+144 000).

Totalt Försäljningen för januari-mars var 8,2 miljoner euro och den minskade med 8,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 173 € 8,9 % 171 € 10,1 %
Revpar (Icke-Registrerade) 127 € 1,3 % 111 € -4,9 %
Adr (Registrerade) 116 € -28,2 % 116 € -24,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 50 € -32,0 % 51 € -26,3 %
Revpar (Registrerade) 47 € -47,5 % 40 € -63,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (mars)

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 300 rum (-51)
4 000 bäddar (-183)

Rumsbeläggning 40,5 % (-15)
Osålda rum 770

Airbnb och Vrbo

430 inkvarteringsanläggningar (+45)
420 lägenheter (+44)
930 rum (+77)

Lägenhetsbeläggning 73,7 % (-5,5)
Osålda lägenheter 109

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kittilä + nyckelord"

Google söker efter "kittilä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Levin Matkailu Oy
Myllyjoentie 2, 99130 Sirkka
(016) 639 3300 , levi@levi.fi , levi.fi

kittila logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående