Kittilä
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2022

Kittilä: Turismen i ett nötskal

ikon: star 12 900
0 %
ikon: finland 8 900
30 %
ikon: foreign 4 000
1 621 %
Topp 3:
Tyskland
2 700
5 809 %
Schweiz
420
Norge
310
894 %
ikon: star 7 700
34 %
ikon: finland 4 100
27 %
ikon: foreign 3 600
4 473 %
Topp 3:
Tyskland
2 700
26 730 %
Schweiz
390
Norge
167
779 %
Genomsnittliga priser:
Natt
35,50 €
1,20 €
Rum
69,20 €
7,20 €
RevPAR
12,50 €
2,80 €
ikon: establishment 19
0 %
ikon: room 1 200
1 %
ikon: bed 4 000
2 %
ikon: temperatur 14,6 °C
0,6 °C
ikon: nederbörd 120 mm
82 mm

12 900 registrerade gästnätter (juni)

Under juni 2022 upptecknades 12 900 registrerade gästnätter i Kittilä (-0,4 %), var av 8 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 4 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 30 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 1 600 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med mindre än en procent i jämförelse med juni förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (2 700 nights).

10 600 nights (+2,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 300 nights (-9,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 158 000 registrerade gästnätter (+9,3 %) för inhemska besökare och 119 000 (+3 119,8 %) för utländska besökare i Kittilä, de vill säga sammanlagt 276 000 (+86,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent (juni)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade gästnätter (+24,5 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+8,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 367 000 nätter (+357,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kittilä av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,6 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 1,1 %.

Marknadsandel i Lappland 8,2 procent (juni)

Totalt 158 000 registrerade gästnätter (+8,0 %) var bokförda i Lapland, utav dessa var 117 000 nätter (-15,0 %) spenderade utav inhemska besökare, och 40 800 nätter (+392,5 %) utav utländska besökare.

Marknadsandelen Kittilä utav de totala registrerade gästnätterna i Lappland var 8,2 %, utav inhemska bäddnätter 7,6 % och utav utländska bäddnätter 9,7 %.

7 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juni)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 34 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 53,8 procent inhemska och 46,2 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kittilä i genomsnitt 2,2 nätter (-0,08) och utländska besökare 1,1 nätter (-1,8).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

1 400 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 400 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg minskade med 28 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 28,1 % från utlandet, vilket betyder att 71,9 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 1 600 passagerare som avreste från flygplatsen (-19,8 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 3 000 (-24,0 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner euro (juni)

Total försäljning av inkvartering under juni var 1,2 miljoner euro (+235 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 61,6 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 458 000 euro (-17 400) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 734 000 euro (+253 000).

Totalt försäljningen för januari-juni var 26,9 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 14,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2022
Antal
Förändring jan-juni 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 153 € -1,5 % 179 € 5,5 %
Revpar (Icke-Registrerade) 91 € 13,7 % 124 € 29,0 %
Adr (Registrerade) 69 € -9,4 % 157 € 43,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 36 € -3,3 % 70 € 43,1 %
Revpar (Registrerade) 12 € -18,1 % 81 € 153,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juni)

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 200 rum (-9)
4 000 bäddar (+77)

Rumsbeläggning 18,0 % (-1,9)
Osålda rum 1 000

Airbnb och Vrbo

420 inkvarteringsanläggningar (+67)
400 lägenheter (+62)
900 rum (+144)

Lägenhetsbeläggning 59,7 % (+8,0)
Osålda lägenheter 163

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kittilä + nyckelord"

Google söker efter "kittilä" efter sökregion

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 72 000 användarsessioner ägde rum på Kittilä marknadsföringswebbplats under juli. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 17,8 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner minskade med 56 procent från förra årets juli.

Boende plats kundnöjdhet (mars)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i mars var 7,63/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Google Analytics, Statistik Finland, Tak Research

Levin Matkailu Oy
Myllyjoentie 2, 99130 Sirkka
(016) 639 3300 , levi@levi.fi , levi.fi

kittila logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående