Kittilä
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2021

Kittilä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 24 000
68 %
ikon: finland 23 000
7 %
ikon: foreign 1 000
98 %
Topp 3:
Estland
360
11 %
Bulgarien
124
35 %
Sverige
87
87 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 900
66 %
ikon: finland 5 700
11 %
ikon: foreign 180
98 %
Topp 3:
Estland
51
34 %
Sverige
29
91 %
Storbritannien
14
99 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. €
77 %
Genomsnittliga priser:
Natt
47,50 €
18,80 €
Rum
115,70 €
33,50 €
RevPAR
28,40 €
85,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
0 %
ikon: room 1 300
9 %
ikon: bed 4 000
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,24
68 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -14,6 °C
6,5 °C
ikon: nederbörd 42 mm
14 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

24 000 registrerade bäddnätter

Under januari 2021 registrerades 24 000 bäddnätter i Kittilä (-68,2 %), av vilka 23 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med 98 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 68 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (360 nights).

16 900 nights (-68,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 100 nights (-66,8 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,5 procent

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kittilä av det totala antalet bäddnätter var 3,5 % (-1,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,7 % och utländska bäddnätter 1,9 %.

5 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 66 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,9 procent inhemska och 3,1 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kittilä i genomsnitt 4,0 nätter (+0,68) och utländska besökare 5,5 nätter (+0,64).

5 300 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 5 300 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 81 procent.

Av lokala passagerare anlände 2,1 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 97,9 %.

Dessutom registrerades 7 100 passagerare som avreste från flygplatsen (-77,8 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 12 300 (-79,1 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,0 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under januari var 2,0 miljoner euro (-3,8 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 43,9 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,1 miljoner euro (-3,9 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 894 000 euro (+96 700).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 165 € 4,7 %
Adr (Registrerade) 116 € -22,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 86 € -13,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 48 € -28,3 %
Revpar (Registrerade) 28 € -75,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 300 rum (-120)
4 000 bäddar (-330)

Rumsbeläggning 24,5 % (-52)
Osålda rum 960

Airbnb och Vrbo

440 inkvarteringsanläggningar (+104)
430 lägenheter (+104)
980 rum (+220)

Lägenhetsbeläggning 52,5 % (-11)
Osålda lägenheter 200

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kittilä + nyckelord"

Google söker efter "kittilä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Levin Matkailu Oy
Myllyjoentie 2, 99130 Sirkka
(016) 639 3300 , levi@levi.fi , levi.fi

kittila logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående