Kittilä
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Kittilä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 14 600
22 %
ikon: finland 13 500
3 %
ikon: foreign 1 000
79 %
Topp 3:
Norge
330
43 %
Tyskland
230
90 %
Bulgarien
124
158 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 700
29 %
ikon: finland 7 200
2 %
ikon: foreign 480
87 %
Topp 3:
Norge
195
48 %
Tyskland
103
95 %
Estland
51
292 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 522 000
19 %
Genomsnittliga priser:
Natt
35,80 €
1,40 €
Rum
67,10 €
2,80 €
RevPAR
15,80 €
0,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 20
11 %
ikon: room 1 000
15 %
ikon: bed 3 700
7 %
Tax Free ikon
Tax Free (januari)
ikon: star 11 %
Ryssland
5 %
Kina
33 %
Japan
51 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 12,7 °C
1,3 °C
ikon: nederbörd 37 mm
21 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

14 600 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 registrerades 14 600 bäddnätter i Kittilä (-22,5 %), av vilka 13 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med 79 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 22 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (330 nights).

11 200 nights (-16,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 400 nights (-37,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 120 000 bed nights (-33,5 %) för inhemska besökare och 132 000 (-23,4 %) för utlänningar i Kittilä, sammanlagt 252 000 (-28,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (-31,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,9 %) nyttjades av nationella besökare och 144 000 nätter (-81,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kittilä av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

7 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 29 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,7 procent inhemska och 6,3 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kittilä i genomsnitt 1,9 nätter (-0,09) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,83).

1 600 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 750 procent från föregående år.

Sammanlagt 3,0 kongresser anordnades (+1,0) under 2019.

890 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 890 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 52 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 810 passagerare som avreste från flygplatsen (-60,9 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 1 700 (-56,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under augusti var 1,2 miljoner euro (+95 100). Andelen från Airbnb och HomeAway var 57,7 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 522 000 euro (-124 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 711 000 euro (+219 000).

Totalt Försäljningen för januari-augusti var 22,1 miljoner euro och den minskade med 1,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 147 € 6,8 % 154 € 0,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 92 € 13,5 %  100 € 5,2 %
Adr (Registrerade) 67 € 4,4 % 133 € 8,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 36 € 4,2 % 61 € 10,2 % 
Revpar (Registrerade) 16 € -4,9 % 64 € 2,9 %

Taxfree-försäljning -10,9 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 11 procent från föregående år.

(Ryssar +4,6 %, Kineser -32,8 %, Japaner -50,6 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (+2)
1 000 rum (-189)
3 700 bäddar (-280)

Rumsbeläggning 23,5 % (-2,3)
Osålda rum 800

Airbnb och HomeAway

380 inkvarteringsanläggningar (+104)
370 lägenheter (+103)
800 rum (+173)

Lägenhetsbeläggning 62,1 % (+3,6)
Osålda lägenheter 140

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 7,14/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research

Levin Matkailu Oy
Myllyjoentie 2, 99130 Sirkka
(016) 639 3300, levi@levi.fi, levi.fi

kittila logo

Navigera

föregående