Klippan
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Klippan: Turismen i ett nötskal

ikon: star 3 000
8 %
ikon: sweden 2 400
17 %
ikon: foreign 560
74 %
Topp 3:
Danmark
360
87 %
Tyskland
66
38 %
Storbritannien
47
292 %
ikon: star 1 700
8 %
ikon: sweden 1 400
3 %
ikon: foreign 320
110 %
Genomsnittliga priser:
Natt
898,10 SEK
401,00 SEK
Rum
1 472,70 SEK
431,30 SEK
RevPAR
586,30 SEK
330,00 SEK
ikon: room 40 %
62 %
ikon: bed 39 %
35 %
ikon: nederbörd 48 mm
9 mm

3 000 registrerade gästnätter (Oktober)

Under oktober 2021 upptecknades 3 000 registrerade gästnätter i Klippan (-8,2 %), var av 2 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 560 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 17 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 74 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med åtta procent i jämförelse med oktober förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (360 nights).

620 rum (-11,8 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rum (+41,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 21 800 registrerade gästnätter (-13,1 %) för inhemska besökare och 3 800 (+43,1 %) för utländska besökare i Klippan, de vill säga sammanlagt 25 600 (-7,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

1 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 81,1 procent inhemska och 18,9 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Klippan i genomsnitt 1,7 nätter (-0,3) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,35).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,7 miljoner SEK (Oktober)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under oktober var 2,7 miljoner SEK (+1,1 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-oktober var 9,2 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 405 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 41,4 % 1 600 SEK 39,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 900 SEK 80,7 % 360 SEK 3,8 %
Revpar (Registrerade) 590 SEK 128,8 % 220 SEK 22,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (-2)

Rumsbeläggning 13,3 % (-3,9)
Bädd beläggning 13,8 % (-2,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa