Klippan
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Klippan: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 200
25 %
ikon: sweden 1 000
1 %
ikon: foreign 126
75 %
Topp 3:
Italien
58
867 %
Danmark
29
91 %
Tyskland
17
26 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 610
29 %
ikon: sweden 580
14 %
ikon: foreign 34
82 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 754 000 SEK
39 %
Genomsnittliga priser:
Natt
647,40 SEK
145,00 SEK
Rum
1 032,20 SEK
90,30 SEK
RevPAR
159,90 SEK
122,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 200
1 %
ikon: bed 330
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 59 mm
10 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 200 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 200 bäddnätter i Klippan (-24,8 %), av vilka 1 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 126 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter minskade med 75 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 25 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Italien (58 nights).

200 rooms (-55,8 %) bokades av fritidsresenärer och 530 rooms (-17,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 27 100 bäddnätter (-20,4 %) för inhemska besökare och 7 600 (-6,3 %) för utlänningar i Klippan, sammanlagt 34 700 (-17,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Klippan av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

610 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 29 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,5 procent inhemska och 5,5 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Klippan i genomsnitt 1,8 nätter (+0,23) och utländska besökare 3,7 nätter (+1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 754 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 754 000 SEK (-472 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 15,8 miljoner SEK och den minskade med 5,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -8,0 % 1 100 SEK -1,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 650 SEK -18,3 % 460 SEK -7,5 %
Revpar (Registrerade) 160 SEK -43,4 % 240 SEK -27,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
200 rum (-2)
330 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 15,5 % (-9,7)
Osålda rum 171
Bädd beläggning 14,5 % (-6,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "klippan + nyckelord"

Google söker efter "klippan" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa