Klippan
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Klippan: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 000
20 %
ikon: sweden 2 500
18 %
ikon: foreign 510
31 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 800
12 %
ikon: sweden 1 600
9 %
ikon: foreign 290
25 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,4 milj.
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
472,40 SEK
64,60 SEK
Rum
984,00 SEK
127,70 SEK
RevPAR
234,50 SEK
143,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 220
4 %
ikon: bed 380
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 104 mm
80 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 000 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 3 000 bäddnätter i Klippan (-20,3 %), av vilka 2 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 510 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 18 procent och utländska bäddnätter minskade med 31 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 20 procent jämfört med förra årets september.

280 rooms (-55,4 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rooms (-2,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 23 200 bäddnätter (-20,5 %) för inhemska besökare och 6 700 (-3,1 %) för utlänningar i Klippan, sammanlagt 29 900 (-17,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Klippan av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 84,5 procent inhemska och 15,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Klippan i genomsnitt 1,6 nätter (-0,16) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,15).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,4 miljoner SEK (-599 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 12,7 miljoner SEK och den minskade med 3,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 980 SEK -11,5 %  1 100 SEK 0,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK -12,0 %  430 SEK -5,5 %
Revpar (Registrerade) 230 SEK -38,0 %  260 SEK -25,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
220 rum (+8)
380 bäddar (-2)

Rumsbeläggning 23,8 % (-10)
Osålda rum 168
Bädd beläggning 28,7 % (-9,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa