Klippan
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Klippan: Turismen i ett nötskal

ikon: star 5 500
12 %
ikon: sweden 3 300
12 %
ikon: foreign 2 200
87 %
ikon: star 2 400
18 %
ikon: sweden 1 400
4 %
ikon: foreign 960
73 %
Genomsnittliga priser:
Natt
375,60 SEK
93,30 SEK
Rum
1 927,50 SEK
227,60 SEK
RevPAR
573,40 SEK
255,70 SEK
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 167
0 %
ikon: bed 280
2 %
ikon: room 30 %
59 %
ikon: bed 84 %
30 %

Registrerade gästnätter ökade med 12 procent

Under augusti 2022 upptecknades 5 500 registrerade gästnätter i Klippan (+12,4 %), var av 3 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 200 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 12 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 87 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 12 procent i jämförelse med augusti förra året.

550 rum (-1,4 %) bokades av fritidsresenärer och 520 rum (+106,4 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 8,8 miljoner registrerade gästnätter (+5,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,5 miljoner nätter (-4,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 2,3 miljoner nätter (+44,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Klippan av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,0 % och utländska gästnätter 0,1 %.

2 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 59,5 procent inhemska och 40,5 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Klippan i genomsnitt 2,3 nätter (-0,21) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,17).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,1 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 2,1 miljoner kronor (+684 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 900 SEK 13,4 % SEK
Revpar (Registrerade) 570 SEK 80,5 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 380 SEK 33,1 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
167 rum (+0)
280 bäddar (-7)

Rumsbeläggning 29,7 % (+11)
Osålda rum 117
Bädd beläggning 83,9 % (+20)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa