Klippan
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Klippan: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 770
52 %
ikon: sweden 670
49 %
ikon: foreign 101
67 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 320
64 %
ikon: sweden 280
63 %
ikon: foreign 40
73 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 374 000 SEK
72 %
Genomsnittliga priser:
Natt
485,30 SEK
352,40 SEK
Rum
986,00 SEK
85,70 SEK
RevPAR
67,30 SEK
189,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 210
0 %
ikon: bed 370
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,07
72 %
ikon: bed 0,08
58 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 19 mm
89 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

770 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 770 bäddnätter i Klippan (-52,1 %), av vilka 670 nätter nyttjades av inhemska besökare och 101 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 49 procent och utländska bäddnätter minskade med 67 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 52 procent jämfört med förra årets mars.

38 rooms (-90,5 %) bokades av fritidsresenärer och 340 rooms (-60,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 2 300 bäddnätter (-25,4 %) för inhemska besökare och 1 300 (-12,8 %) för utlänningar i Klippan, sammanlagt 3 600 (-21,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Klippan av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

320 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 64 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,5 procent inhemska och 12,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Klippan i genomsnitt 2,4 nätter (+0,65) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 374 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 374 000 SEK (-973 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,1 miljoner SEK och den minskade med 1,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK -8,0 % 980 SEK 1,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 490 SEK -42,1 % 570 SEK -25,2 %
Revpar (Registrerade) 67 SEK -73,8 % 149 SEK -34,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
210 rum (+1)
370 bäddar (+19)

Rumsbeläggning 6,8 % (-17)
Osålda rum 198
Bädd beläggning 7,6 % (-11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "klippan + nyckelord"

Google söker efter "klippan" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa