Karleby-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Karleby-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 500
62 %
ikon: finland 3 400
57 %
ikon: foreign 34
97 %
Topp 3:
Polen
18
100 %
Tyskland
5,0
97 %
Sverige
3,0
98 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 800
66 %
ikon: finland 1 800
64 %
ikon: foreign 9,0
98 %
Topp 3:
Polen
2,0
60 %
Sverige
2,0
98 %
Nederländerna
1,0
95 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 216 000 €
68 %
Genomsnittliga priser:
Natt
62,60 €
11,60 €
Rum
93,80 €
8,40 €
RevPAR
17,40 €
34,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
10 %
ikon: room 390
12 %
ikon: bed 790
15 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 18 %
64 %
ikon: bed 12 %
64 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 6,6 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 37 mm
29 mm

3 500 registrerade bäddnätter

Under Maj 2020 registrerades 3 500 bäddnätter i Karleby-Regionen (-62,4 %), av vilka 3 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 34 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 57 procent och utländska bäddnätter minskade med 97 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 62 procent jämfört med förra årets Maj.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (18 nights).

1 100 nights (-72,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 300 nights (-53,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Maj registrerades 20 000 bäddnätter (-37,6 %) för inhemska besökare och 2 400 (-47,2 %) för utlänningar i Karleby-Regionen, sammanlagt 22 500 (-38,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 300 000 bäddnätter (-81,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 280 000 nätter (-74,7 %) nyttjades av nationella besökare och 19 500 nätter (-95,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karleby-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (+0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

1 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 66 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,5 procent inhemska och 0,5 procent från utlandet.

Under Maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karleby-Regionen i genomsnitt 1,9 nätter (+0,3) och utländska besökare 3,8 nätter (+0,39).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 216 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 216 000 euro (-465 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Maj var 1,6 miljoner euro och den minskade med 1,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 94 € -8,2 % 99 € -0,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 63 € -15,6 % 71 € -2,0 %
Revpar (Registrerade) 17 € -66,7 % 28 € -35,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
390 rum (-55)
790 bäddar (-137)

Rumsbeläggning 18,5 % (-32)
Osålda rum 320
Bädd beläggning 11,8 % (-21)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kokkola region + nyckelord"

Google söker efter "kokkola region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa