Karleby-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Karleby-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 700
21 %
ikon: finland 6 900
30 %
ikon: foreign 1 800
63 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 000
6 %
ikon: finland 4 500
10 %
ikon: foreign 500
58 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 668 000 €
16 %
Genomsnittliga priser:
Natt
76,50 €
4,00 €
Rum
100,30 €
0,30 €
RevPAR
47,80 €
14,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 420
4 %
ikon: bed 840
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,6 °C
1,7 °C
ikon: nederbörd 86 mm
28 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

8 700 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2019 registrerades 8 700 bäddnätter i Karleby-Regionen (-20,6 %), av vilka 6 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 30 procent och utländska bäddnätter ökade med 63 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 21 procent jämfört med förra årets Oktober.

3 600 nights (+4,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 100 nights (-32,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 87 600 bäddnätter (-6,7 %) för inhemska besökare och 13 300 (+10,9 %) för utlänningar i Karleby-Regionen, sammanlagt 101 000 (-4,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+7,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+5,3 %) nyttjades av nationella besökare och 436 000 nätter (+12,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karleby-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

5 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,9 procent inhemska och 10,1 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karleby-Regionen i genomsnitt 1,5 nätter (-0,43) och utländska besökare 3,5 nätter (+0,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 668 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 668 000 euro (-129 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 6,3 miljoner euro och den minskade med 66 400 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 100 € 0,3 % 98 € 1,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 77 € 5,6 % 62 € 3,8 %
Revpar (Registrerade) 48 € -23,7 %  47 € 0,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
420 rum (+18)
840 bäddar (+36)

Rumsbeläggning 47,7 % (-15)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 32,8 % (-11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kokkola region + nyckelord"

Google söker efter "kokkola region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa