Karleby-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Karleby-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 800
2 %
ikon: finland 11 000
6 %
ikon: foreign 1 800
40 %
Topp 3:
Österrike
280
816 %
Nederländerna
250
237 %
Tyskland
220
21 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 700
7 %
ikon: finland 7 200
8 %
ikon: foreign 570
10 %
Topp 3:
Sverige
117
10 %
Tyskland
111
6 %
Ungern
57
850 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 687 000
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
53,60 €
0,40 €
Rum
94,50 €
0,20 €
RevPAR
47,50 €
1,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 470
4 %
ikon: bed 990
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,9 °C
1,4 °C
ikon: nederbörd 51 mm
12 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

12 800 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 12 800 bäddnätter i Karleby-Regionen (-1,9 %), av vilka 11 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med 40 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med två procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Österrike (280 nights).

7 800 nights (+8,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 000 nights (-14,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 71 800 bed nights (-4,8 %) för inhemska besökare och 9 700 (+1,9 %) för utlänningar i Karleby-Regionen, sammanlagt 81 500 (-4,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karleby-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

7 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,6 procent inhemska och 7,4 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karleby-Regionen i genomsnitt 1,5 nätter (+0,02) och utländska besökare 3,1 nätter (+0,66).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 687 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 687 000 euro (-18 300).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 4,9 miljoner euro och den minskade med 40 700 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 94 € 0,2 % 97 € 1,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 54 € -0,7 % 60 € 3,4 %
Revpar (Registrerade) 48 € -3,8 % 46 € 3,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
470 rum (+17)
990 bäddar (+31)

Rumsbeläggning 50,3 % (-2,1)
Osålda rum 230
Bädd beläggning 38,1 % (+0,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa