Karleby-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Karleby-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 200
0 %
ikon: finland 6 200
1 %
ikon: foreign 1 000
3 %
Topp 3:
Belgien
125
594 %
Tyskland
109
43 %
Italien
78
28 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 600
0 %
ikon: finland 4 300
0 %
ikon: foreign 330
1 %
Topp 3:
Sverige
54
17 %
Belgien
29
314 %
Tyskland
26
7 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 503 000 €
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
69,90 €
0,60 €
Rum
98,10 €
0,40 €
RevPAR
41,70 €
2,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 410
2 %
ikon: bed 820
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,42
6 %
ikon: bed 0,3
9 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,4 °C
4,4 °C
ikon: nederbörd 45 mm
12 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

7 200 registrerade bäddnätter

Under februari 2020 registrerades 7 200 bäddnätter i Karleby-Regionen (-0,4 %), av vilka 6 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter ökade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med mindre än en procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Belgien (125 nights).

3 200 nights (-1,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 000 nights (+0,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 11 600 bäddnätter (-1,0 %) för inhemska besökare och 1 900 (+10,2 %) för utlänningar i Karleby-Regionen, sammanlagt 13 500 (+0,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner bäddnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+10,2 %) nyttjades av nationella besökare och 611 000 nätter (+1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karleby-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

4 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,8 procent inhemska och 7,2 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karleby-Regionen i genomsnitt 1,4 nätter (-0,01) och utländska besökare 3,1 nätter (+0,07).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 503 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 503 000 euro (-6 700).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 995 000 euro och den ökade med 24 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 98 € -0,4 % 100 € 1,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 70 € -0,9 % 74 € 2,0 %
Revpar (Registrerade) 42 € -6,0 % 41 € 0,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
410 rum (+10)
820 bäddar (+32)

Rumsbeläggning 42,5 % (-2,5)
Osålda rum 240
Bädd beläggning 29,5 % (-2,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kokkola region + nyckelord"

Google söker efter "kokkola region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa