Karleby
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2022

Karleby: Turismen i ett nötskal

ikon: star 12 100
28 %
ikon: finland 11 300
21 %
ikon: foreign 860
347 %
Topp 3:
Sverige
240
912 %
Tyskland
107
529 %
Förenta Staterna
82
2 633 %
ikon: star 7 400
28 %
ikon: finland 7 000
22 %
ikon: foreign 460
606 %
Topp 3:
Sverige
199
1 431 %
Tyskland
54
440 %
Norge
20
Genomsnittliga priser:
Natt
59,70 €
12,30 €
Rum
105,80 €
12,80 €
RevPAR
51,60 €
17,10 €
ikon: establishment 10
11 %
ikon: room 450
2 %
ikon: bed 930
1 %
ikon: temperatur 16,0 °C
2,3 °C
ikon: nederbörd 47 mm
9 mm

Registrerade gästnätter ökade med 28 procent (juni)

Under juni 2022 upptecknades 12 100 registrerade gästnätter i Karleby (+28,1 %), var av 11 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 860 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 21 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 350 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 28 procent i jämförelse med juni förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Sverige (240 nights).

6 300 nights (+4,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 800 nights (+70,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 44 900 registrerade gästnätter (+35,5 %) för inhemska besökare och 3 500 (+263,6 %) för utländska besökare i Karleby, de vill säga sammanlagt 48 300 (+41,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent (juni)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade gästnätter (+24,5 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+8,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 367 000 nätter (+357,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karleby av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,6 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,6 % och utländska gästnätter 0,2 %.

7 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juni)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 28 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,8 procent inhemska och 6,2 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karleby i genomsnitt 1,6 nätter (-0,01) och utländska besökare 1,9 nätter (-1,1).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

720 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 720 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 89 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 55,9 % från utlandet, vilket betyder att 44,1 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 750 passagerare som avreste från flygplatsen (+109,0 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 1 500 (+98,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 800 000 euro (juni)

Total försäljning av inkvartering under juni var 800 000 euro (+317 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 9,5 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 724 000 euro (+275 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 76 100 euro (+42 600).

Totalt försäljningen för januari-juni var 3,7 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 1,6 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2022
Antal
Förändring jan-juni 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 106 € 13,7 % 106 € 14,3 %
Adr (Icke-Registrerade) 90 € 34,5 % 74 € 20,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 60 € 25,8 % 71 € 23,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 52 € 21,2 % 39 € 32,8 %
Revpar (Registrerade) 52 € 49,6 % 48 € 67,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juni)

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+1)
450 rum (+9)
930 bäddar (+8)

Rumsbeläggning 48,8 % (+12)
Osålda rum 230

Airbnb och Vrbo

73 inkvarteringsanläggningar (+26)
67 lägenheter (+24)
120 rum (+47)

Lägenhetsbeläggning 57,7 % (-6,4)
Osålda lägenheter 28

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,66/10 (-0,5).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående