Karleby
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2023

Karleby: Turismen i ett nötskal

ikon: star 12 900
2 %
ikon: finland 11 500
2 %
ikon: foreign 1 400
4 %
Topp 3:
Sverige
230
20 %
Tyskland
220
8 %
Ungern
86
ikon: star 7 700
4 %
ikon: finland 7 200
4 %
ikon: foreign 500
5 %
Topp 3:
Sverige
124
1 %
Tyskland
95
14 %
Estland
28
460 %
Genomsnittliga priser:
Natt
62,60 €
0,80 €
Rum
115,80 €
13,50 €
RevPAR
67,40 €
11,50 €
ikon: establishment 9,0
10 %
ikon: room 380
13 %
ikon: bed 800
14 %

12 900 registrerade gästnätter

Under augusti 2023 upptecknades 12 900 registrerade gästnätter i Karleby (-1,7 %), var av 11 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med två procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med fyra procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med två procent i jämförelse med augusti förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Sverige (230 nights).

7 800 nights (-2,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 100 nights (-1,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 72 200 registrerade gästnätter (-6,5 %) för inhemska besökare och 8 500 (+43,5 %) för utländska besökare i Karleby, de vill säga sammanlagt 80 700 (-2,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 2,3 miljoner registrerade gästnätter (-0,4 %) registrerades i hela landet, var av 1,7 miljoner nätter (-2,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 604 000 nätter (+7,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karleby av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,6 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,7 % och utländska gästnätter 0,2 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

7 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fyra procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,5 procent inhemska och 6,5 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karleby i genomsnitt 1,6 nätter (+0,03) och utländska besökare 2,8 nätter (+0,25).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

1 000 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 000 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 143 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 6,2 % från utlandet, vilket betyder att 93,8 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 950 passagerare som avreste från flygplatsen (+101,5 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 2 000 (+120,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 907 000 euro

Total försäljning av inkvartering under augusti var 907 000 euro (+25 800). Andelen från Airbnb och Vrbo var 11,2 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 805 000 euro (-3 400) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 102 000 euro (+29 200).

Totalt försäljningen för januari-augusti var 5,9 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 204 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2023
Antal
Förändring jan-augusti 2023
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 116 € 13,2 % 115 € 8,3 %
Adr (Icke-Registrerade) 85 € -5,2 % 82 € -0,8 %
Revpar (Registrerade) 67 € 20,7 % 60 € 16,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 63 € 1,3 % 66 € 5,3 %
Revpar (Icke-Registrerade) 39 € -20,9 % 37 € -19,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
380 rum (-56)
800 bäddar (-135)

Rumsbeläggning 58,2 % (+3,6)
Osålda rum 161

Airbnb och Vrbo

115 inkvarteringsanläggningar (+32)
104 lägenheter (+37)
178 rum (+56)

Lägenhetsbeläggning 46,5 % (-9,3)
Osålda lägenheter 56

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående