Karleby
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2023

Karleby: Turismen i ett nötskal

ikon: star 6 300
16 %
ikon: finland 5 400
13 %
ikon: foreign 880
42 %
ikon: star 3 800
14 %
ikon: finland 3 500
12 %
ikon: foreign 220
77 %
Genomsnittliga priser:
Natt
69,10 €
2,20 €
Rum
104,90 €
9,50 €
RevPAR
40,40 €
5,80 €
ikon: establishment 8,0
14 %
ikon: room 390
3 %
ikon: bed 800
5 %
ikon: temperatur -1,4 °C
3,3 °C
ikon: nederbörd 2 mm
15 mm

Registrerade gästnätter ökade med 16 procent (december 2022)

Under december 2022 upptecknades 6 300 registrerade gästnätter i Karleby (+16,4 %), var av 5 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 880 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 13 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 42 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 16 procent i jämförelse med december förra året.

2 700 nights (-9,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 600 nights (+46,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 106 000 registrerade gästnätter (+7,0 %) för inhemska besökare och 11 100 (+127,8 %) för utländska besökare i Karleby, de vill säga sammanlagt 117 000 (+12,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent (december 2022)

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+11,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (+5,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (+23,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karleby av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,1 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

3 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering (december 2022)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,0 procent inhemska och 6,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karleby i genomsnitt 1,5 nätter (+0,02) och utländska besökare 3,9 nätter (-0,96).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

1 200 flygresenärer (december 2022)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 200 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 200 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 37,1 % från utlandet, vilket betyder att 62,9 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 930 passagerare som avreste från flygplatsen (+152,8 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 2 200 (+178,0 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 483 000 euro (december 2022)

Total försäljning av inkvartering under december var 483 000 euro (+89 900). Andelen från Airbnb och Vrbo var 9,9 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 435 000 euro (+73 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 47 500 euro (+16 900).

Totalt försäljningen för januari-december var 8,5 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 2,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2022
Antal
Förändring jan-december 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 105 € 10,0 % 108 € 12,3 %
Adr (Icke-Registrerade) 80 € 20,1 % 82 € 25,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 69 € 3,3 % 67 € 19,8 %
Revpar (Registrerade) 40 € 16,6 % 52 € 32,0 %
Revpar (Icke-Registrerade) 36 € -6,4 % 44 € 17,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (december 2022)

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
390 rum (+12)
800 bäddar (+41)

Rumsbeläggning 38,5 % (+2,2)
Osålda rum 240

Airbnb och Vrbo

78 inkvarteringsanläggningar (+42)
62 lägenheter (+29)
118 rum (+64)

Lägenhetsbeläggning 45,5 % (-13)
Osålda lägenheter 34

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående