Karleby
Inkvarterings- och resestatistik

September 2021

Karleby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (augusti)
ikon: star 14 400
16 %
ikon: finland 13 800
16 %
ikon: foreign 660
16 %
Topp 3:
Sverige
85
467 %
Tyskland
69
29 %
Spanien
64
Besökare ikon
Besökare (augusti)
ikon: star 9 200
12 %
ikon: finland 8 900
10 %
ikon: foreign 280
162 %
Topp 3:
Sverige
46
557 %
Tyskland
44
120 %
Estland
19
280 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (augusti)
ikon: star 718 000 €
21 %
Genomsnittliga priser:
Natt
49,70 €
1,80 €
Rum
97,60 €
5,40 €
RevPAR
51,40 €
9,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (augusti)
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 430
2 %
ikon: bed 890
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (augusti)
ikon: room 53 %
17 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 7,4 °C
3,8 °C
ikon: nederbörd 39 mm
66 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 16 procent (augusti)

Under augusti 2021 upptecknades 14 400 registrerade bäddnätter i Karleby (+16,3 %), av vilka 13 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 660 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 16 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 16 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 16 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Sverige (85 nights).

10 700 nights (+20,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 800 nights (+5,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 72 000 registrerade bäddnätter (+26,4 %) för inhemska besökare och 1 900 för utlänningar i Karleby, sammanlagt 73 900 (+22,0 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent (augusti)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade bäddnätter (+23,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,8 miljoner nätter (+17,9 %) nyttjades av nationella besökare och 264 000 nätter (+77,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Karleby av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,7 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

9 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering (augusti)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 96,9 procent inhemska och 3,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Karleby i genomsnitt 1,6 nätter (+0,08) och utländska besökare 2,3 nätter (-3,0).

360 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 360 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 8 900 procent.

Av lokala passagerare anlände 1,7 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 98,3 %.

Dessutom registrerades 350 passagerare som avreste från flygplatsen (+5 666,7 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 700 (+6 950,0 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 62 € 2,2 % 68 € -7,5 %
Revpar (Icke-Registrerade) 36 € 1,7 % 38 € -1,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

46 inkvarteringsanläggningar (+3)
41 lägenheter (+3)
68 rum (+1)

Lägenhetsbeläggning 58,8 % (-0,29)
Osålda lägenheter 17

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "kokkola + nyckelord"

Google söker efter "kokkola" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 7,68/10 (-0,33).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående