Kolari
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Kolari: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 15 100
29 %
ikon: finland 15 000
45 %
ikon: foreign 149
89 %
Topp 3:
Tyskland
22
91 %
Norge
19
69 %
Förenta Staterna
15
53 %
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 7 800
44 %
ikon: finland 7 700
60 %
ikon: foreign 100
84 %
Topp 3:
Norge
19
65 %
Estland
15
17 %
Tyskland
12
91 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (juli)
ikon: star 516 000
16 %
Genomsnittliga priser:
Natt
34,10 €
3,90 €
Rum
79,10 €
6,20 €
RevPAR
15,60 €
2,70 €
Tax Free ikon
Tax Free (januari)
ikon: star 59 %
Ryssland
18 %
Japan
507 %
Väder ikon
Väder (juni)
ikon: nederbörd 57 mm
31 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 29 procent (juli)

Under juli 2020 registrerades 15 100 bäddnätter i Kolari (+29,2 %), av vilka 15 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 149 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 45 procent och utländska bäddnätter minskade med 89 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 29 procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (22 nights).

13 900 nights (+27,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 200 nights (+57,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 79 600 bed nights (-37,6 %) för inhemska besökare och 91 500 (-12,7 %) för utlänningar i Kolari, sammanlagt 171 000 (-26,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent (juli)

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kolari av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

7 800 turister som ankommit till inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 44 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,7 procent inhemska och 1,3 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kolari i genomsnitt 1,9 nätter (-0,21) och utländska besökare 1,5 nätter (-0,68).

Färjeankomster från olika hamnar

Taxfree-försäljning +59,4 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 59 procent från föregående år.

(Ryssar +18,1 %, Japaner +506,5 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Navigera

föregående