Kolari
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kolari: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
22 %
ikon: finland 1 600
18 %
ikon: foreign 142
92 %
Topp 3:
Schweiz
46
10 %
Sverige
32
1 500 %
Malaysia
22
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 490
43 %
ikon: finland 450
38 %
ikon: foreign 40
135 %
Topp 3:
Malaysia
11
Sverige
8,0
700 %
Schweiz
8,0
33 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
7 %
ikon: room 640
0 %
ikon: bed 3 000
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 40 mm
10 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 22 procent

Under Oktober 2019 registrerades 1 700 bäddnätter i Kolari (+22,1 %), av vilka 1 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 142 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 18 procent och utländska bäddnätter ökade med 92 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 22 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Schweiz (46 nights).

1 600 nights (+17,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 133 nights (+137,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 156 000 bäddnätter (-2,9 %) för inhemska besökare och 107 000 (-6,0 %) för utlänningar i Kolari, sammanlagt 263 000 (-4,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+7,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+5,3 %) nyttjades av nationella besökare och 436 000 nätter (+12,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kolari av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

490 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 43 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,8 procent inhemska och 8,2 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kolari i genomsnitt 3,6 nätter (-0,59) och utländska besökare 3,5 nätter (-0,8).

Färjeankomster från olika hamnar

Taxfree-försäljning +29,1 %

Taxfree-försäljning ökade med 29 procent från föregående år.

(Ryssar -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (-1)
640 rum (-1)
3 000 bäddar (-10)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kolari + nyckelord"

Google söker efter "kolari" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa