Ylläs-Kolari
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2023

Kolari: Turismen i ett nötskal

ikon: star 53 600
10 %
ikon: finland 12 400
4 %
ikon: foreign 41 200
12 %
Topp 3:
Frankrike
9 800
18 %
Nederländerna
8 700
6 %
Schweiz
7 700
29 %
ikon: star 11 900
22 %
ikon: finland 2 500
6 %
ikon: foreign 9 400
33 %
Topp 3:
Frankrike
2 500
56 %
Nederländerna
1 800
21 %
Storbritannien
1 300
75 %
Genomsnittliga priser:
Natt
50,80 €
0,20 €
Rum
121,10 €
7,50 €
RevPAR
78,90 €
5,10 €
ikon: establishment 21
0 %
ikon: room 1 100
2 %
ikon: bed 4 000
1 %

Registrerade gästnätter ökade med 10 procent (januari)

Under januari 2023 upptecknades 53 600 registrerade gästnätter i Kolari (+9,9 %), var av 12 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 41 200 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med fyra procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 12 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 10 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Frankrike (9 800 nights).

52 600 nights (+9,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 100 nights (+37,4 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,5 procent (januari)

Sammanlagt 1,5 miljoner registrerade gästnätter (+47,7 %) registrerades i hela landet, var av 996 000 nätter (+44,3 %) utnyttjades av nationella besökare och 528 000 nätter (+54,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kolari av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,5 % (-1,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,2 % och utländska gästnätter 7,8 %.

Marknadsandel i Lappland 13,6 procent (januari)

Totalt 393 000 registrerade gästnätter (+25,9 %) var bokförda i Lapland, utav dessa var 104 000 nätter (+4,5 %) spenderade utav inhemska besökare, och 289 000 nätter (+36,0 %) utav utländska besökare.

Marknadsandelen Kolari utav de totala registrerade gästnätterna i Lappland var 13,6 %, utav inhemska bäddnätter 11,9 % och utav utländska bäddnätter 14,3 %.

11 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering (januari)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 22 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 20,6 procent inhemska och 79,4 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kolari i genomsnitt 5,1 nätter (+0,47) och utländska besökare 4,4 nätter (-0,82).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2023
Antal
Förändring jan-februari 2023
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 168 € 10,0 % 181 € 9,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 146 € 18,8 % 138 € 15,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

440 inkvarteringsanläggningar (+7)
430 lägenheter (+3)
820 rum (+34)

Lägenhetsbeläggning 86,6 % (+6,4)
Osålda lägenheter 58

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finska Meteorologiska Institutet, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

Visit Ylläs
Tunturintie 54
95970 Äkäslompolo
info at yllas.fi
+ 358 40 550 2424 kolari logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående