Kolari
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kolari: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 60 300
13 %
ikon: finland 19 800
22 %
ikon: foreign 40 500
9 %
Topp 3:
Frankrike
8 000
3 %
Schweiz
7 800
2 %
Storbritannien
7 000
1 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 12 000
30 %
ikon: finland 5 000
45 %
ikon: foreign 7 000
21 %
Topp 3:
Frankrike
1 400
11 %
Schweiz
1 200
13 %
Nederländerna
1 100
35 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,8 milj. €
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
45,80 €
1,90 €
Rum
129,00 €
1,10 €
RevPAR
85,00 €
4,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
0 %
ikon: room 1 100
1 %
ikon: bed 4 100
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,66
6 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 48 mm
12 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 13 procent

Under februari 2020 registrerades 60 300 bäddnätter i Kolari (+12,7 %), av vilka 19 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 40 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 22 procent och utländska bäddnätter ökade med nio procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 13 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Frankrike (8 000 nights).

59 600 nights (+11,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 720 nights (+170,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 31 500 bäddnätter (+19,9 %) för inhemska besökare och 80 400 (+9,6 %) för utlänningar i Kolari, sammanlagt 112 000 (+12,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,3 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner bäddnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+10,2 %) nyttjades av nationella besökare och 611 000 nätter (+1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kolari av det totala antalet bäddnätter var 3,3 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,6 % och utländska bäddnätter 6,6 %.

12 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 30 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 41,4 procent inhemska och 58,6 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kolari i genomsnitt 4,0 nätter (-0,78) och utländska besökare 5,8 nätter (-0,62).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,8 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 2,8 miljoner euro (+208 000).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 4,8 miljoner euro och den ökade med 424 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 129 € -0,8 % 117 € -2,3 %
Revpar (Registrerade) 85 € 5,1 % 73 € 8,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 46 € -4,1 % 43 € -2,4 %

Taxfree-försäljning +59,4 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 59 procent från föregående år.

(Ryssar +18,1 %, Japaner +506,5 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 100 rum (-7)
4 100 bäddar (-62)

Rumsbeläggning 65,9 % (+3,7)
Osålda rum 380

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kolari + nyckelord"

Google söker efter "kolari" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa