Kolari
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2020

Kolari: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 400
5 %
ikon: finland 3 400
27 %
ikon: foreign 18
97 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 100
19 %
ikon: finland 1 000
5 %
ikon: foreign 12
96 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 83 200 €
Genomsnittliga priser:
Natt
24,30 €
Rum
46,00 €
RevPAR
3,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
0 %
ikon: room 570
25 %
ikon: bed 2 800
16 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 8 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 57 mm
31 mm

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under juni 2020 upptecknades 3 400 registrerade bäddnätter i Kolari (+5,2 %), av vilka 3 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 18 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 27 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 97 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets juni.

3 300 nights (+2,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 157 nights (+110,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 66 300 registrerade bäddnätter (-43,4 %) för inhemska besökare och 91 300 (-11,7 %) för utlänningar i Kolari, sammanlagt 158 000 (-28,6 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 1,1 miljoner registrerade bäddnätter (-50,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-36,1 %) nyttjades av nationella besökare och 50 900 nätter (-91,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kolari av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,3 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 19 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 98,9 procent inhemska och 1,1 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kolari i genomsnitt 3,2 nätter (+0,55) och utländska besökare 1,5 nätter (-0,27).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 83 200 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under juni var 83 200 euro.

Registrerade Försäljningen för januari-juni var 6,8 miljoner euro och den minskade med 3,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2020
Antal
Förändring jan-juni 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 46 € 113 €
Bäddnatt (Registrerade) 24 € 43 € -5,4 %
Revpar (Registrerade) 3,8 € 47 €

Taxfree-försäljning +59,4 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 59 procent från föregående år.

(Ryssar +18,1 %, Japaner +506,5 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+0)
570 rum (-192)
2 800 bäddar (-520)

Rumsbeläggning 8,3 %
Osålda rum 520

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kolari + nyckelord"

Google söker efter "kolari" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa