Koli
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2022

Koli: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter (Maj)
ikon: star 3 500
27 %
ikon: finland 3 400
29 %
ikon: foreign 100
270 %
Topp 3:
Estland
23
Tyskland
22
69 %
Schweiz
22
Besökare ikon
Besökare (Maj)
ikon: star 2 200
25 %
ikon: finland 2 100
27 %
ikon: foreign 58
205 %
Topp 3:
Estland
15
Tyskland
14
75 %
Förenta Staterna
7,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Maj)
ikon: star 276 000 €
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
78,10 €
16,80 €
Rum
90,00 €
47,80 €
RevPAR
60,80 €
6,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (Maj)
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 147
2 %
ikon: bed 480
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (Maj)
ikon: room 68 %
39 %
Väder ikon
Väder (Maj)
ikon: nederbörd 39 mm

3 500 registrerade gästnätter (Maj)

Under maj 2022 upptecknades 3 500 registrerade gästnätter i Koli (-27,4 %), var av 3 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 29 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 270 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 27 procent i jämförelse med maj förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Estland (23 nights).

2 800 nights (-37,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 700 nights (+110,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 24 500 registrerade gästnätter (-10,3 %) för inhemska besökare och 300 för utländska besökare i Koli, de vill säga sammanlagt 24 800 (-9,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent (Maj)

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade gästnätter (+82,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,2 miljoner nätter (+58,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 323 000 nätter (+350,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Koli av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (-0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,0 %.

2 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering (Maj)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 25 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,3 procent inhemska och 2,7 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Koli i genomsnitt 1,6 nätter (-0,05) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,3).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 276 000 euro (Maj)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under maj var 276 000 euro (-22 600).

Den registrerade försäljningen för januari-maj var 1,7 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 131 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2022
Antal
Förändring jan-Maj 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 90 € -34,7 % 133 € -0,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 78 € 27,4 % 68 € 19,7 %
Revpar (Registrerade) 61 € -9,5 % 78 € 7,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Maj)

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
147 rum (+3)
480 bäddar (+14)

Rumsbeläggning 67,5 % (+19)
Osålda rum 48

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående