Köping
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Köping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 800
8 %
ikon: sweden 2 500
20 %
ikon: foreign 260
45 %
Topp 3:
Italien
59
490 %
Tyskland
32
14 %
Norge
27
238 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 200
18 %
ikon: sweden 1 100
33 %
ikon: foreign 121
44 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,9 milj. SEK
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
684,60 SEK
106,70 SEK
Rum
852,20 SEK
207,90 SEK
RevPAR
283,70 SEK
48,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 240
9 %
ikon: bed 390
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med åtta procent

Under december 2019 registrerades 2 800 bäddnätter i Köping (+8,1 %), av vilka 2 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 260 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 20 procent och utländska bäddnätter minskade med 45 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med åtta procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Italien (59 nights).

440 rooms (+28,9 %) bokades av fritidsresenärer och 1 800 rooms (+13,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 38 800 bäddnätter (-4,6 %) för inhemska besökare och 5 100 (-47,8 %) för utlänningar i Köping, sammanlagt 43 900 (-12,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Köping av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,3 procent inhemska och 9,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Köping i genomsnitt 2,2 nätter (-0,23) och utländska besökare 2,2 nätter (-0,05).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,9 miljoner SEK (-130 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 29,0 miljoner SEK och den minskade med 7,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 850 SEK -19,6 %  930 SEK -14,3 % 
Bäddnatt (Registrerade) 680 SEK -13,5 %  660 SEK -8,1 %
Revpar (Registrerade) 280 SEK -14,5 %  330 SEK -27,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
240 rum (+21)
390 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 33,3 % (+2,0)
Osålda rum 162
Bädd beläggning 26,1 % (+1,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "köping + nyckelord"

Google söker efter "köping" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,7/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa