Köping
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Köping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 700
37 %
ikon: sweden 2 400
30 %
ikon: foreign 310
65 %
Topp 3:
Kina
83
8 200 %
Tyskland
45
66 %
Danmark
40
7 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 800
9 %
ikon: sweden 1 700
2 %
ikon: foreign 181
48 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,9 milj.
39 %
Genomsnittliga priser:
Natt
689,70 SEK
18,50 SEK
Rum
912,40 SEK
156,90 SEK
RevPAR
253,20 SEK
210,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
14 %
ikon: room 250
12 %
ikon: bed 410
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 700 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 2 700 bäddnätter i Köping (-37,3 %), av vilka 2 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 310 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 30 procent och utländska bäddnätter minskade med 65 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 37 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Kina (83 nights).

320 rooms (-21,6 %) bokades av fritidsresenärer och 1 700 rooms (-29,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 31 000 bäddnätter (-3,6 %) för inhemska besökare och 4 400 (-43,0 %) för utlänningar i Köping, sammanlagt 35 400 (-11,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Köping av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,2 procent inhemska och 9,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Köping i genomsnitt 1,5 nätter (-0,6) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,86).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,9 miljoner SEK (-1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 22,7 miljoner SEK och den minskade med 5,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 910 SEK -14,7 %  950 SEK -11,5 % 
Bäddnatt (Registrerade) 690 SEK -2,6 % 640 SEK -7,5 %
Revpar (Registrerade) 250 SEK -45,4 %  340 SEK -26,0 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
250 rum (+26)
410 bäddar (+10)

Rumsbeläggning 27,7 % (-16)
Osålda rum 178
Bädd beläggning 22,3 % (-14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,7/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa