Köping
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Köping: Turismen i ett nötskal

ikon: star 1 400
23 %
ikon: sweden 1 300
25 %
ikon: foreign 103
7 %
Topp 3:
Förenta Staterna
64
Tyskland
10
75 %
Storbritannien
5,0
80 %
ikon: star 480
1 %
ikon: sweden 460
0 %
ikon: foreign 24
26 %
Genomsnittliga priser:
Natt
470,70 SEK
210,90 SEK
Rum
565,30 SEK
267,60 SEK
RevPAR
90,00 SEK
18,50 SEK
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 240
0 %
ikon: bed 390
0 %
ikon: room 16 %
22 %
ikon: bed 12 %
18 %

Registrerade gästnätter ökade med 23 procent

Under januari 2022 upptecknades 1 400 registrerade gästnätter i Köping (+23,3 %), var av 1 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 103 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 25 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med sju procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 23 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Förenta Staterna (64 nights).

320 rum (+0,0 %) bokades av fritidsresenärer och 850 rum (+38,7 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Köping av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

480 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med en procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,0 procent inhemska och 5,0 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Köping i genomsnitt 2,8 nätter (+0,57) och utländska besökare 4,3 nätter (-0,76).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 658 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 658 000 SEK (-115 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 570 SEK -32,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK -30,9 %
Revpar (Registrerade) 90 SEK -17,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
240 rum (+0)
390 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 15,9 % (+2,9)
Osålda rum 200
Bädd beläggning 12,0 % (+1,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa