Kotka-Fredrikshamn-Lovisa
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2021

Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 400
49 %
ikon: finland 3 700
26 %
ikon: foreign 640
81 %
Topp 3:
Nederländerna
128
125 %
Tyskland
83
35 %
Polen
64
167 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 200
54 %
ikon: finland 2 000
33 %
ikon: foreign 142
91 %
Topp 3:
Estland
30
88 %
Tyskland
24
50 %
Nederländerna
15
56 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 334 000 €
42 %
Genomsnittliga priser:
Natt
76,50 €
9,10 €
Rum
98,90 €
2,70 €
RevPAR
18,90 €
14,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
0 %
ikon: room 520
2 %
ikon: bed 1 300
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,19
42 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 400 registrerade bäddnätter

Under januari 2021 registrerades 4 400 bäddnätter i Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen (-48,6 %), av vilka 3 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 640 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 26 procent och utländska bäddnätter minskade med 81 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 49 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Nederländerna (128 nights).

1 800 nights (-51,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 500 nights (-46,4 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 1,2 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

2 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 54 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,5 procent inhemska och 6,5 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen i genomsnitt 1,8 nätter (+0,15) och utländska besökare 4,5 nätter (+2,4).

Färjeankomster från olika hamnar

23 500 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 23 500 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 6 800 (-92,0 %)
  • Nuijamaa: 6 100 (-94,3 %)
  • Imatra: 3 300 (-94,1 %)
  • Niirala: 4 700 (-81,6 %)
  • Vartius: 1 600 (-82,4 %)
  • Kuusamo: 88 (-87,7 %)
  • Salla: 82 (-98,0 %)
  • Raja-Jooseppi: 31 (-99,0 %)

Ryska visumansökningar minskade med 99 procent

Det gjordes totalt 420 visumansökningar till Finland av ryssar. 51,9 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion (Kotka-Hamina-Regionen)

Antalet utländska besökare i januari var 2 200 (-91,5 %). Av dem var 1 700 på en dagstur och 530 stannade minst en natt.

Dessa besökares totala konsumtion i Kotka-Hamina-Regionen i januari var 310 000 euro (138 per visitor). Övernattande besökare spenderade 88 900 euro och dagbesökare 221 000 euro.

Utländska besökare och deras konsumtion (Lovisa Regionen)

Antalet utländska besökare i januari var 19 (-93,1 %). Av dem var 4,4 på en dagstur och 14 stannade minst en natt.

Dessa besökares totala konsumtion i Lovisa Regionen i januari var 4 300 euro (232 per visitor). Övernattande besökare spenderade 4 100 euro och dagbesökare 280 euro.

Försäljning av inkvartering 512 000 euro

Total försäljning av inkvartering under januari var 512 000 euro (-321 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 18,4 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 334 000 euro (-239 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 94 400 euro (-65 600).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 132 € -0,4 %
Adr (Registrerade) 99 € -2,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 77 € 13,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 40 € -21,7 %
Revpar (Registrerade) 19 € -44,0 %

Genomsnittliga priser (Fredrikshamn)

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 100 € 30,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 18 € -47,1 %

Försäljning av inkvartering 312 000 euro (Kotka)

Total försäljning av inkvartering under januari var 312 000 euro (-252 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 16,0 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 262 000 euro (-209 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 50 000 euro (-41 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 148 € 2,6 %
Adr (Registrerade) 103 € 1,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 79 € 17,2 %
Revpar (Icke-Registrerade) 48 € -27,0 %
Revpar (Registrerade) 20 € -44,1 %

Försäljning av inkvartering 410 000 euro (Kotka-Hamina-Regionen)

Total försäljning av inkvartering under januari var 410 000 euro (-307 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 18,6 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 334 000 euro (-239 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 76 400 euro (-57 100).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 138 € -0,1 %
Adr (Registrerade) 99 € -2,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 77 € 13,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 43 € -23,2 %
Revpar (Registrerade) 19 € -44,0 %

Genomsnittliga priser (Lovisa)

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 109 € -2,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 35 € -1,0 %

Försäljning av inkvartering 102 000 euro (Lovisa Regionen)

Total försäljning av inkvartering under januari var 102 000 euro (-25 700). Andelen från Airbnb och Vrbo var 17,7 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 83 600 euro (-17 200) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 18 000 euro (-8 500).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 112 € 1,5 %
Adr (Registrerade) 88 € 12,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 58 € 0,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 31 € -13,0 %
Revpar (Registrerade) 6,5 € -33,6 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+0)
520 rum (-10)
1 300 bäddar (-36)

Rumsbeläggning 19,1 % (-14)
Osålda rum 420

Airbnb och Vrbo

192 inkvarteringsanläggningar (+1)
162 lägenheter (+0)
370 rum (-15)

Lägenhetsbeläggning 31,0 % (-7,2)
Osålda lägenheter 112

Kapacitet och beläggning (Fredrikshamn)

Airbnb och Vrbo

28 inkvarteringsanläggningar (+3)
24 lägenheter (+1)
52 rum (+7)

Lägenhetsbeläggning 18,4 % (-27)
Osålda lägenheter 20

Kapacitet och beläggning (Kotka)

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
420 rum (-15)
960 bäddar (-33)

Rumsbeläggning 19,3 % (-16)
Osålda rum 340
Bädd beläggning 11,0 % (-12)

Airbnb och Vrbo

81 inkvarteringsanläggningar (-1)
72 lägenheter (+1)
154 rum (-7)

Lägenhetsbeläggning 32,7 % (-13)
Osålda lägenheter 48

Kapacitet och beläggning (Kotka-Hamina-Regionen)

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+0)
520 rum (-10)
1 300 bäddar (-36)

Rumsbeläggning 19,1 % (-14)
Osålda rum 420

Airbnb och Vrbo

137 inkvarteringsanläggningar (-2)
123 lägenheter (+0)
270 rum (-19)

Lägenhetsbeläggning 31,5 % (-8,6)
Osålda lägenheter 84

Kapacitet och beläggning (Lovisa)

Airbnb och Vrbo

47 inkvarteringsanläggningar (-1)
32 lägenheter (-4)
82 rum (-6)

Lägenhetsbeläggning 32,1 % (+0,43)
Osålda lägenheter 22

Kapacitet och beläggning (Lovisa Regionen)

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
460 rum (+330)
860 bäddar (+350)

Rumsbeläggning 7,3 % (-5,1)
Osålda rum 430

Airbnb och Vrbo

55 inkvarteringsanläggningar (+3)
39 lägenheter (+0)
99 rum (+4)

Lägenhetsbeläggning 29,4 % (-2,8)
Osålda lägenheter 28

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kotka-hamina and lovisa region + nyckelord"

Google söker efter "kotka-hamina and lovisa region" efter sökregion

Globala Google söker efter "hamina + nyckelord" (Fredrikshamn)

Google söker efter "hamina" efter sökregion (Fredrikshamn)

Globala Google söker efter "kotka + nyckelord" (Kotka)

Google söker efter "kotka" efter sökregion (Kotka)

Globala Google söker efter "kotka-hamina region + nyckelord" (Kotka-Hamina-Regionen)

Google söker efter "kotka-hamina region" efter sökregion (Kotka-Hamina-Regionen)

Globala Google söker efter "loviisa + nyckelord" (Lovisa)

Google söker efter "loviisa" efter sökregion (Lovisa)

Globala Google söker efter "lovisa region + nyckelord" (Lovisa Regionen)

Google söker efter "lovisa region" efter sökregion (Lovisa Regionen)

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Förekomsten av hashtags på Instagram (Fredrikshamn)

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram (Fredrikshamn)

Förekomsten av hashtags på Instagram (Kotka)

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram (Kotka)

Förekomsten av hashtags på Instagram (Kotka-Hamina-Regionen)

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram (Kotka-Hamina-Regionen)

Förekomsten av hashtags på Instagram (Lovisa)

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram (Lovisa)

Förekomsten av hashtags på Instagram (Lovisa Regionen)

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram (Lovisa Regionen)

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,32/10 (-0,32).

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i januari var 8,08/10 (-0,75).

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,81/10 (+0,77).

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,29/10 (-0,05).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka
040 190 2500 , info@cursor.fi , cursor.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående