Kotka-Fredrikshamn-Lovisa
Inkvarterings- och resestatistik

November 2022

Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 14 300
12 %
ikon: finland 12 400
8 %
ikon: foreign 1 900
49 %
ikon: star 6 600
13 %
ikon: finland 5 900
17 %
ikon: foreign 650
77 %
Genomsnittliga priser:
Natt
74,50 €
7,90 €
Rum
109,30 €
3,90 €
RevPAR
34,00 €
3,40 €
ikon: establishment 24
4 %
ikon: room 1 000
32 %
ikon: bed 2 200
18 %

Registrerade gästnätter ökade med 12 procent (Oktober, Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Under oktober 2022 upptecknades 14 300 registrerade gästnätter i Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen (+12,2 %), var av 12 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 900 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med åtta procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 49 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 12 procent i jämförelse med oktober förra året.

7 300 nights (-5,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 000 nights (+38,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 151 000 registrerade gästnätter (-1,2 %) för inhemska besökare och 21 800 (+52,1 %) för utländska besökare i Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen, de vill säga sammanlagt 173 000 (+3,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Registrerade gästnätter enligt ankomstland (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Marknadsandel 0,9 procent (Oktober, Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+0,7 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (-6,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 305 000 nätter (+52,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,9 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,9 % och utländska gästnätter 0,6 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

6 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering (Oktober, Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 13 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,1 procent inhemska och 9,9 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen i genomsnitt 2,1 nätter (+0,49) och utländska besökare 3,0 nätter (-0,56).

Dagsbesök (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Dagsbesök (Kotka-Hamina-Regionen)

Dagsbesök (Fredrikshamn)

Dagsbesök (Kotka)

Dagsbesök (Lovisa Regionen)

Dagsbesök (Lovisa)

Dagsbesök per region (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Dagsbesökper stad (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Dagsbesök efter postnummer (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Kvällsbesök (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Kvällsbesök (Kotka-Hamina-Regionen)

Kvällsbesök (Fredrikshamn)

Kvällsbesök (Kotka)

Kvällsbesök (Lovisa Regionen)

Kvällsbesök (Lovisa)

Kvällsbesök per region (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Färjeankomster från olika hamnar (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Antal besökare per attraktion (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Antal besökare per attraktion (Kotka-Hamina-Regionen)

Antal besökare per attraktion (Fredrikshamn)

Antal besökare per attraktion (Kotka)

Antal besökare per attraktion (Lovisa Regionen)

Antal besökare per attraktion (Lovisa)

30 600 Ryska resenärer via den östra gränsen (Oktober)

Totalt 30 600 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 16 400 (+39,5 %)
  • Nuijamaa: 5 600 (-54,8 %)
  • Imatra: 2 500 (-16,0 %)
  • Niirala: 4 200 (-48,5 %)
  • Vartius: 1 500 (-44,6 %)
  • Kuusamo: 20 (-61,5 %)
  • Salla: 220 (+4,8 %)
  • Raja-Jooseppi: 91 (+15,2 %)

Inhemska besökare och deras konsumtion (Oktober, Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Antalet inhemska besökare i oktober var 59 400 (-17,4 %). Av dem var 42 700 på en dagstur och 16 700 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet inhemska besökare mellan januari och oktober var 728 000 (-11,5 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen i oktober var 3,4 miljoner euro (57 per visitor). Övernattande besökare spenderade 1,6 miljoner euro och dagbesökare 1,7 miljoner euro. Mellan januari och oktober var konsumtion 41,3 miljoner euro.

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner euro (Oktober, Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Total försäljning av inkvartering under oktober var 1,4 miljoner euro (+348 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 21,3 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,1 miljoner euro (+217 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 288 000 euro (+131 000).

Totalt försäljningen för januari-oktober var 13,3 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 1,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2022
Antal
Förändring jan-Oktober 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 147 € 14,4 % 134 € -9,6 %
Adr (Registrerade) 109 € 3,7 % 109 € 3,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 74 € 11,8 % 64 € 7,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 73 € 45,6 % 63 € -6,8 %
Revpar (Registrerade) 34 € 11,0 % 40 € 43,0 %

Försäljning av inkvartering 1,0 miljoner euro (Oktober, Kotka-Hamina-Regionen)

Total försäljning av inkvartering under oktober var 1,0 miljoner euro (+220 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 22,3 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 810 000 euro (+118 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 233 000 euro (+102 000).

Totalt försäljningen för januari-oktober var 10,7 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 1,5 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2022
Antal
Förändring jan-Oktober 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 156 € 16,2 % 141 € -11,9 %
Adr (Registrerade) 113 € 6,1 % 115 € 6,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 75 € 13,2 % 66 € 15,1 %
Revpar (Icke-Registrerade) 74 € 38,3 % 65 € -13,1 %
Revpar (Registrerade) 45 € 28,6 % 48 € 27,6 %

Genomsnittliga priser (Fredrikshamn)

= ändra minst 10 %
Oktober 2022
Antal
Förändring jan-Oktober 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 94 € -10,6 % 96 € -12,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 43 € 26,2 % 37 € -13,6 %

Försäljning av inkvartering 844 000 euro (Oktober, Kotka)

Total försäljning av inkvartering under oktober var 844 000 euro (+236 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 20,1 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 674 000 euro (+137 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 169 000 euro (+98 900).

Totalt försäljningen för januari-oktober var 8,3 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 1,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2022
Antal
Förändring jan-Oktober 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 165 € 34,3 % 132 € -20,0 %
Adr (Registrerade) 114 € 5,0 % 117 € 5,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 78 € 10,0 % 72 € 14,2 %
Revpar (Icke-Registrerade) 78 € 58,5 % 64 € -21,8 %
Revpar (Registrerade) 53 € 43,1 % 53 € 32,8 %

Försäljning av inkvartering 313 000 euro (Oktober, Lovisa Regionen)

Total försäljning av inkvartering under oktober var 313 000 euro (+128 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 17,8 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 257 000 euro (+98 600) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 55 700 euro (+29 500).

Totalt försäljningen för januari-oktober var 2,9 miljoner euro, vilket innebär att det minskade med 73 400 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2022
Antal
Förändring jan-Oktober 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 117 € 11,9 % 111 € 7,4 %
Adr (Registrerade) 101 € -0,7 % 101 € 3,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 72 € 82,2 % 56 € 29,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 72 € 7,7 % 65 € -0,6 %
Revpar (Registrerade) 21 € 1,1 % 28 € 71,9 %

Genomsnittliga priser (Lovisa)

= ändra minst 10 %
Oktober 2022
Antal
Förändring jan-Oktober 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 116 € 12,7 % 110 € 6,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 72 € 88,4 % 57 € 35,0 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Den registrerade försäljningen av inkvartering (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR) (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Kapacitet och beläggning (Oktober, Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 000 rum (+240)
2 200 bäddar (+340)

Rumsbeläggning 31,1 % (+2,0)
Osålda rum 700

Airbnb och Vrbo

200 inkvarteringsanläggningar (+3)
172 lägenheter (+6)
380 rum (+16)

Lägenhetsbeläggning 50,0 % (+11)
Osålda lägenheter 86

Kapacitet och beläggning (Oktober, Kotka-Hamina-Regionen)

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+1)
560 rum (+17)
1 400 bäddar (+62)

Rumsbeläggning 40,0 % (+7,0)
Osålda rum 330

Airbnb och Vrbo

152 inkvarteringsanläggningar (+1)
136 lägenheter (+6)
290 rum (+9)

Lägenhetsbeläggning 46,9 % (+7,9)
Osålda lägenheter 72

Kapacitet och beläggning (Oktober, Fredrikshamn)

Airbnb och Vrbo

21 inkvarteringsanläggningar (-24)
19 lägenheter (-19)
34 rum (-47)

Lägenhetsbeläggning 46,1 % (+13)
Osålda lägenheter 10

Kapacitet och beläggning (Oktober, Kotka)

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
410 rum (-2)
930 bäddar (+7)

Rumsbeläggning 46,2 % (+12)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 28,5 % (+4,3)

Airbnb och Vrbo

105 inkvarteringsanläggningar (+22)
91 lägenheter (+21)
193 rum (+42)

Lägenhetsbeläggning 47,0 % (+7,2)
Osålda lägenheter 48

Kapacitet och beläggning (Oktober, Lovisa Regionen)

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
460 rum (+230)
790 bäddar (+270)

Rumsbeläggning 20,3 % (+0,38)
Osålda rum 370

Airbnb och Vrbo

50 inkvarteringsanläggningar (+2)
36 lägenheter (+0)
84 rum (+6)

Lägenhetsbeläggning 61,5 % (+23)
Osålda lägenheter 14

Kapacitet och beläggning (Oktober, Lovisa)

Airbnb och Vrbo

44 inkvarteringsanläggningar (+1)
31 lägenheter (-1)
73 rum (+3)

Lägenhetsbeläggning 62,0 % (+25)
Osålda lägenheter 12

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Nyckelindikatorer

Gästnätter (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Ankomster (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Försäljning (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Nederbörd (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finska Gränsbevakningsväsendet, Statistik Finland, Tak Research

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka
040 190 2500 , info@cursor.fi , cursor.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående