Kotka-Fredrikshamn-Lovisa
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (mars)
ikon: star 6 100
10 %
ikon: finland 5 700
33 %
ikon: foreign 380
70 %
Topp 3:
Tyskland
104
154 %
Förenta Staterna
50
400 %
Estland
47
75 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 2 700
13 %
ikon: finland 2 600
3 %
ikon: foreign 100
83 %
Topp 3:
Estland
23
74 %
Ryssland
11
95 %
Irland
9,0
53 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 403 000 €
837 %
Genomsnittliga priser:
Natt
66,50 €
58,70 €
Rum
87,70 €
79,70 €
RevPAR
11,60 €
10,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 20
0 %
ikon: room 980
54 %
ikon: bed 2 200
26 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (mars)
ikon: room 0,13
31 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Ankomster (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Försäljning (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Nederbörd (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent (mars, Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Under mars 2021 registrerades 6 100 bäddnätter i Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen (+9,6 %), av vilka 5 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 380 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 33 procent och utländska bäddnätter minskade med 70 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (104 nights).

Mellan januari och mars registrerades 16 900 bäddnätter (-5,1 %) för inhemska besökare och 1 500 (-79,7 %) för utlänningar i Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen, sammanlagt 18 400 (-27,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Bäddnätter enligt ankomstland (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Marknadsandel 0,7 procent (mars, Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Sammanlagt 863 000 bäddnätter (-13,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 816 000 nätter (+11,7 %) nyttjades av nationella besökare och 47 500 nätter (-82,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

2 700 turister som ankommit till inkvartering (mars, Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,3 procent inhemska och 3,7 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen i genomsnitt 2,2 nätter (+0,48) och utländska besökare 3,8 nätter (+1,6).

Färjeankomster från olika hamnar (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

26 800 Ryska resenärer via den östra gränsen (mars)

Totalt 26 800 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 6 800 (-80,4 %)
  • Nuijamaa: 7 900 (-86,5 %)
  • Imatra: 3 600 (-87,1 %)
  • Niirala: 5 200 (-64,3 %)
  • Vartius: 1 800 (-64,3 %)
  • Kuusamo: 101 (-80,9 %)
  • Salla: 62 (-95,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 28 (-97,4 %)

Ryska visumansökningar minskade med 88 procent

Det gjordes totalt 1 100 visumansökningar till Finland av ryssar. 38,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion (mars, Kotka-Hamina-Regionen)

Antalet utländska besökare i mars var 2 000 (-83,1 %). Av dem var 1 800 på en dagstur och 200 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och mars var 6 100 (-88,6 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Kotka-Hamina-Regionen i mars var 338 000 euro (170 per visitor). Övernattande besökare spenderade 9 300 euro och dagbesökare 329 000 euro. Mellan januari och mars var konsumtion 983 000 euro.

Utländska besökare och deras konsumtion (mars, Lovisa Regionen)

Antalet utländska besökare i mars var -183 (+74,8 %). Av dem var -150 på en dagstur och -33 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och mars var -790 (+91,9 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Lovisa Regionen i mars var 16 300 euro (-89 per visitor). Övernattande besökare spenderade 23 000 euro och dagbesökare -6 700 euro. Mellan januari och mars var konsumtion 44 800 euro.

Försäljning av inkvartering 695 000 euro (mars, Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Total försäljning av inkvartering under mars var 695 000 euro (+551 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 41,9 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 403 000 euro (+360 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 291 000 euro (+191 000).

Totalt Försäljningen för januari-mars var 1,9 miljoner euro och den ökade med 164 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 220 € 67,4 % 185 € 48,2 %
Revpar (Icke-Registrerade) 106 € 148,1 % 78 € 67,2 %
Adr (Registrerade) 88 € 998,7 % 99 € 28,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 66 € 755,1 % 72 € 34,9 %
Revpar (Registrerade) 12 € 657,1 % 14 € -29,1 %

Försäljning av inkvartering 576 000 euro (mars, Kotka-Hamina-Regionen)

Total försäljning av inkvartering under mars var 576 000 euro. Andelen från Airbnb och Vrbo var 46,2 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 310 000 euro och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 266 000 euro (+181 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 250 € 89,3 % 200 € 62,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 125 € 185,5 % 90 € 87,3 %
Adr (Registrerade) 95 € 99 € 0,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 72 € 74 € 9,3 %
Revpar (Registrerade) 17 € 19 € -34,5 %

Genomsnittliga priser (Fredrikshamn)

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 116 € 49,0 % 112 € 47,3 %
Revpar (Icke-Registrerade) 55 € 108,0 % 39 € 25,0 %

Försäljning av inkvartering 461 000 euro (mars, Kotka)

Total försäljning av inkvartering under mars var 461 000 euro (+106 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 45,6 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 251 000 euro (-40 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 210 000 euro (+146 000).

Totalt Försäljningen för januari-mars var 1,1 miljoner euro och den minskade med 290 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 300 € 119,1 % 240 € 83,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 165 € 219,5 % 112 € 104,4 %
Adr (Registrerade) 96 € -4,1 % 101 € 0,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 75 € 0,8 % 76 € 7,6 %
Revpar (Registrerade) 18 € -16,9 % 20 € -35,1 %

Försäljning av inkvartering 119 000 euro (mars, Lovisa Regionen)

Total försäljning av inkvartering under mars var 119 000 euro (+60 600). Andelen från Airbnb och Vrbo var 20,9 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 93 800 euro (+50 800) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 24 800 euro (+9 800).

Totalt Försäljningen för januari-mars var 432 000 euro och den ökade med 124 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 101 € -26,4 % 107 € -10,4 %
Adr (Registrerade) 69 € -7,6 % 100 € 34,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 53 € 44,3 % 68 € 29,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 40 € 7,6 % 38 € -3,1 %
Revpar (Registrerade) 5,6 € -31,8 % 9,1 € -9,0 %

Genomsnittliga priser (Lovisa)

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 99 € -30,1 % 105 € -14,1 %
Revpar (Icke-Registrerade) 39 € -11,7 % 39 € -5,6 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Registrerad försäljning av inkvartering (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR) (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Kapacitet och beläggning (mars, Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (+0)
980 rum (+340)
2 200 bäddar (+450)

Rumsbeläggning 13,2 % (-6,0)
Osålda rum 850

Airbnb och Vrbo

220 inkvarteringsanläggningar (+38)
184 lägenheter (+27)
390 rum (+45)

Lägenhetsbeläggning 47,3 % (+15)
Osålda lägenheter 97

Kapacitet och beläggning (mars, Kotka-Hamina-Regionen)

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+1)
530 rum (+12)
1 300 bäddar (+105)

Rumsbeläggning 17,6 % (-3,5)
Osålda rum 440

Airbnb och Vrbo

160 inkvarteringsanläggningar (+28)
141 lägenheter (+22)
290 rum (+48)

Lägenhetsbeläggning 49,8 % (+16)
Osålda lägenheter 71

Kapacitet och beläggning (mars, Fredrikshamn)

Airbnb och Vrbo

33 inkvarteringsanläggningar (+10)
28 lägenheter (+7)
42 rum (+8)

Lägenhetsbeläggning 47,1 % (+13)
Osålda lägenheter 15

Kapacitet och beläggning (mars, Kotka)

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
440 rum (+4)
1 000 bäddar (+6)

Rumsbeläggning 18,8 % (-2,9)
Osålda rum 350
Bädd beläggning 10,0 % (-2,2)

Airbnb och Vrbo

94 inkvarteringsanläggningar (+13)
83 lägenheter (+10)
177 rum (+25)

Lägenhetsbeläggning 55,7 % (+17)
Osålda lägenheter 37

Kapacitet och beläggning (mars, Lovisa Regionen)

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
450 rum (+330)
830 bäddar (+350)

Rumsbeläggning 8,1 % (-2,9)
Osålda rum 410

Airbnb och Vrbo

61 inkvarteringsanläggningar (+10)
43 lägenheter (+5)
97 rum (-3)

Lägenhetsbeläggning 39,4 % (+10)
Osålda lägenheter 26

Kapacitet och beläggning (mars, Lovisa)

Airbnb och Vrbo

55 inkvarteringsanläggningar (+9)
38 lägenheter (+4)
85 rum (-7)

Lägenhetsbeläggning 39,4 % (+8,2)
Osålda lägenheter 23

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Globala Google söker efter "kotka-hamina and lovisa region + nyckelord" (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Google söker efter "kotka-hamina and lovisa region" efter sökregion (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Globala Google söker efter "kotka-hamina region + nyckelord" (Kotka-Hamina-Regionen)

Google söker efter "kotka-hamina region" efter sökregion (Kotka-Hamina-Regionen)

Globala Google söker efter "hamina + nyckelord" (Fredrikshamn)

Google söker efter "hamina" efter sökregion (Fredrikshamn)

Globala Google söker efter "kotka + nyckelord" (Kotka)

Google söker efter "kotka" efter sökregion (Kotka)

Globala Google söker efter "lovisa region + nyckelord" (Lovisa Regionen)

Google söker efter "lovisa region" efter sökregion (Lovisa Regionen)

Globala Google söker efter "loviisa + nyckelord" (Lovisa)

Google söker efter "loviisa" efter sökregion (Lovisa)

Förekomsten av hashtags på Instagram (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Förekomsten av hashtags på Instagram (Kotka-Hamina-Regionen)

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram (Kotka-Hamina-Regionen)

Förekomsten av hashtags på Instagram (Fredrikshamn)

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram (Fredrikshamn)

Förekomsten av hashtags på Instagram (Kotka)

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram (Kotka)

Förekomsten av hashtags på Instagram (Lovisa Regionen)

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram (Lovisa Regionen)

Förekomsten av hashtags på Instagram (Lovisa)

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram (Lovisa)

Hotellkunders nöjdhet (Oktober 2020, Fredrikshamn)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,32/10 (-0,32).

Hotellkunders nöjdhet (mars, Kotka)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,68/10 (-0,4).

Hotellkunders nöjdhet (november 2020, Lovisa Regionen)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,29/10 (-0,05).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner (Kotka-Hamina Och Lovisa Regionen)

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka
040 190 2500 , info@cursor.fi , cursor.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående