Kotka-Hamina-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Kotka-Hamina-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (mars)
ikon: star 4 300
2 %
ikon: finland 3 900
23 %
ikon: foreign 340
70 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 2 200
20 %
ikon: finland 2 100
4 %
ikon: foreign 90
83 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 310 000 €
Genomsnittliga priser:
Natt
72,30 €
Rum
95,00 €
RevPAR
16,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 14
8 %
ikon: room 530
2 %
ikon: bed 1 300
9 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (mars)
ikon: foreign 338 000 €
83 %
Dagbesökare
329 000 €
Övernattande Besökare
9 300 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,0 °C
0,4 °C
ikon: nederbörd 27 mm
0 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 300 registrerade bäddnätter (mars)

Under mars 2021 registrerades 4 300 bäddnätter i Kotka-Hamina-Regionen (-1,6 %), av vilka 3 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 340 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 23 procent och utländska bäddnätter minskade med 70 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med två procent jämfört med förra årets mars.

2 000 nights (+45,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 300 nights (-23,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 11 900 bäddnätter (-15,0 %) för inhemska besökare och 1 500 (-78,3 %) för utlänningar i Kotka-Hamina-Regionen, sammanlagt 13 300 (-35,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent (mars)

Sammanlagt 863 000 bäddnätter (-13,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 816 000 nätter (+11,7 %) nyttjades av nationella besökare och 47 500 nätter (-82,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kotka-Hamina-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

2 200 turister som ankommit till inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 20 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,9 procent inhemska och 4,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kotka-Hamina-Regionen i genomsnitt 1,9 nätter (+0,41) och utländska besökare 3,7 nätter (+1,6).

Färjeankomster från olika hamnar

26 800 Ryska resenärer via den östra gränsen (mars)

Totalt 26 800 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 6 800 (-80,4 %)
  • Nuijamaa: 7 900 (-86,5 %)
  • Imatra: 3 600 (-87,1 %)
  • Niirala: 5 200 (-64,3 %)
  • Vartius: 1 800 (-64,3 %)
  • Kuusamo: 101 (-80,9 %)
  • Salla: 62 (-95,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 28 (-97,4 %)

Ryska visumansökningar minskade med 88 procent

Det gjordes totalt 1 100 visumansökningar till Finland av ryssar. 38,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion (mars)

Antalet utländska besökare i mars var 2 000 (-83,1 %). Av dem var 1 800 på en dagstur och 200 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och mars var 6 100 (-88,6 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Kotka-Hamina-Regionen i mars var 338 000 euro (170 per visitor). Övernattande besökare spenderade 9 300 euro och dagbesökare 329 000 euro. Mellan januari och mars var konsumtion 983 000 euro.

Försäljning av inkvartering 576 000 euro (mars)

Total försäljning av inkvartering under mars var 576 000 euro. Andelen från Airbnb och Vrbo var 46,2 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 310 000 euro och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 266 000 euro (+181 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 250 € 89,3 % 200 € 62,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 125 € 185,5 % 90 € 87,3 %
Adr (Registrerade) 95 € 99 € 0,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 72 € 74 € 9,3 %
Revpar (Registrerade) 17 € 19 € -34,5 %

Genomsnittliga priser (Fredrikshamn)

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 116 € 49,0 % 112 € 47,3 %
Revpar (Icke-Registrerade) 55 € 108,0 % 39 € 25,0 %

Försäljning av inkvartering 461 000 euro (mars, Kotka)

Total försäljning av inkvartering under mars var 461 000 euro (+106 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 45,6 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 251 000 euro (-40 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 210 000 euro (+146 000).

Totalt Försäljningen för januari-mars var 1,1 miljoner euro och den minskade med 290 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 300 € 119,1 % 240 € 83,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 165 € 219,5 % 112 € 104,4 %
Adr (Registrerade) 96 € -4,1 % 101 € 0,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 75 € 0,8 % 76 € 7,6 %
Revpar (Registrerade) 18 € -16,9 % 20 € -35,1 %

Genomsnittliga priser (Andra Södra Kymmenedalen)

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 183 € 9,7 % 165 € -9,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 74 € 127,6 % 69 € 64,2 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (mars)

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+1)
530 rum (+12)
1 300 bäddar (+105)

Rumsbeläggning 17,6 % (-3,5)
Osålda rum 440

Airbnb och Vrbo

160 inkvarteringsanläggningar (+28)
141 lägenheter (+22)
290 rum (+48)

Lägenhetsbeläggning 49,8 % (+16)
Osålda lägenheter 71

Kapacitet och beläggning (mars, Fredrikshamn)

Airbnb och Vrbo

33 inkvarteringsanläggningar (+10)
28 lägenheter (+7)
42 rum (+8)

Lägenhetsbeläggning 47,1 % (+13)
Osålda lägenheter 15

Kapacitet och beläggning (mars, Kotka)

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
440 rum (+4)
1 000 bäddar (+6)

Rumsbeläggning 18,8 % (-2,9)
Osålda rum 350
Bädd beläggning 10,0 % (-2,2)

Airbnb och Vrbo

94 inkvarteringsanläggningar (+13)
83 lägenheter (+10)
177 rum (+25)

Lägenhetsbeläggning 55,7 % (+17)
Osålda lägenheter 37

Kapacitet och beläggning (mars, Andra Södra Kymmenedalen)

Airbnb och Vrbo

33 inkvarteringsanläggningar (+5)
30 lägenheter (+5)
70 rum (+15)

Lägenhetsbeläggning 35,9 % (+15)
Osålda lägenheter 19

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kotka-hamina region + nyckelord"

Google söker efter "kotka-hamina region" efter sökregion

Globala Google söker efter "hamina + nyckelord" (Fredrikshamn)

Google söker efter "hamina" efter sökregion (Fredrikshamn)

Globala Google söker efter "kotka + nyckelord" (Kotka)

Google söker efter "kotka" efter sökregion (Kotka)

Globala Google söker efter "other south kymenlaakso + nyckelord" (Andra Södra Kymmenedalen)

Google söker efter "other south kymenlaakso" efter sökregion (Andra Södra Kymmenedalen)

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Förekomsten av hashtags på Instagram (Fredrikshamn)

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram (Fredrikshamn)

Förekomsten av hashtags på Instagram (Kotka)

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram (Kotka)

Förekomsten av hashtags på Instagram (Andra Södra Kymmenedalen)

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram (Andra Södra Kymmenedalen)

Hotellkunders nöjdhet (Oktober 2020, Fredrikshamn)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,32/10 (-0,32).

Hotellkunders nöjdhet (mars, Kotka)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,68/10 (-0,4).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research, Trafiksledverket

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka
040 190 2500 , info@cursor.fi , cursor.fi

kotka-hamina-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående