Kotka-Hamina-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Kotka-Hamina-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 28 400
2 %
ikon: finland 26 800
22 %
ikon: foreign 1 600
74 %
Topp 3:
Storbritannien
530
17 %
Estland
240
62 %
Schweiz
153
47 %
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 17 200
9 %
ikon: finland 16 700
29 %
ikon: foreign 470
84 %
Topp 3:
Estland
109
55 %
Storbritannien
72
55 %
Ryssland
55
96 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (juli)
ikon: star 1,3 milj.
11 %
Genomsnittliga priser:
Natt
44,90 €
3,70 €
Rum
118,50 €
7,30 €
RevPAR
76,80 €
17,00 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,5 °C
0,1 °C
ikon: nederbörd 81 mm
34 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent (juli)

Under juli 2020 registrerades 28 400 bäddnätter i Kotka-Hamina-Regionen (+1,6 %), av vilka 26 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 22 procent och utländska bäddnätter minskade med 74 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (530 nights).

24 300 nights (+1,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 100 nights (-0,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 62 700 bed nights (-6,6 %) för inhemska besökare och 9 700 (-61,3 %) för utlänningar i Kotka-Hamina-Regionen, sammanlagt 72 400 (-21,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,1 procent (juli)

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kotka-Hamina-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,1 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,1 % och utländska bäddnätter 1,1 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

17 200 turister som ankommit till inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,2 procent inhemska och 2,8 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kotka-Hamina-Regionen i genomsnitt 1,6 nätter (-0,09) och utländska besökare 3,3 nätter (+1,2).

Färjeankomster från olika hamnar

24 600 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 24 600 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 7 000 (-93,3 %)
  • Nuijamaa: 6 600 (-95,3 %)
  • Imatra: 2 900 (-95,1 %)
  • Vainikkala (tåg): 0,0 (-100,0 %)
  • Niirala: 5 300 (-80,8 %)
  • Vartius: 1 700 (-81,8 %)
  • Kuusamo: 61 (-89,1 %)
  • Salla: 88 (-96,9 %)
  • Raja-Jooseppi: 28 (-99,1 %)

Ryska visumansökningar ökade med 29 procent (februari)

Det gjordes totalt 51 600 visumansökningar till Finland av ryssar. 83,4 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 168 € 11,1 %  160 € 5,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 102 € 12,1 %  74 € -1,0 %

Genomsnittliga priser (Andra Södra Kymmenedalen)

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 230 € 19,7 %  220 € 30,0 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 145 € 33,1 %  82 € 19,7 % 

Genomsnittliga priser (Fredrikshamn)

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 89 € -18,6 %  89 € -1,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 51 € -18,3 %  38 € -1,2 %

Genomsnittliga priser (Kotka)

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 179 € 17,1 %  163 € -1,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 108 € 13,9 %  82 € -9,0 %

Kapacitet och beläggning

Airbnb och HomeAway

140 inkvarteringsanläggningar (-21)
128 lägenheter (-9)
270 rum (-77)

Lägenhetsbeläggning 58,7 % (-1,2)
Osålda lägenheter 53

Kapacitet och beläggning (Andra Södra Kymmenedalen)

Airbnb och HomeAway

36 inkvarteringsanläggningar (-3)
35 lägenheter (+0)
82 rum (-31)

Lägenhetsbeläggning 55,9 % (-0,97)
Osålda lägenheter 15

Kapacitet och beläggning (Fredrikshamn)

Airbnb och HomeAway

31 inkvarteringsanläggningar (-4)
27 lägenheter (-1)
60 rum (-1)

Lägenhetsbeläggning 57,6 % (+0,25)
Osålda lägenheter 11

Kapacitet och beläggning (Kotka)

Airbnb och HomeAway

73 inkvarteringsanläggningar (-14)
66 lägenheter (-8)
130 rum (-45)

Lägenhetsbeläggning 60,6 % (-1,7)
Osålda lägenheter 26

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research, Trafiksledverket

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka
040 190 2500, info@cursor.fi, cursor.fi

kotka-hamina-region logo

Navigera

föregående