Kotka-Hamina-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2022

Kotka-Hamina-Regionen: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter (mars)
ikon: star 5 700
33 %
ikon: finland 4 800
21 %
ikon: foreign 920
173 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 3 100
42 %
ikon: finland 2 700
26 %
ikon: foreign 460
408 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 455 000 €
46 %
Genomsnittliga priser:
Natt
79,90 €
7,10 €
Rum
101,10 €
4,60 €
RevPAR
22,70 €
5,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 15
7 %
ikon: room 560
10 %
ikon: bed 1 400
14 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (mars)
ikon: room 22 %
22 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,5 °C
1,5 °C
ikon: nederbörd 28 mm
1 mm

Registrerade gästnätter ökade med 33 procent (mars)

Under mars 2022 upptecknades 5 700 registrerade gästnätter i Kotka-Hamina-Regionen (+32,9 %), var av 4 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 920 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 21 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 173 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 33 procent i jämförelse med mars förra året.

2 500 nights (+24,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 200 nights (+39,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars upptecknades 13 600 registrerade gästnätter (+13,6 %) för inhemska besökare och 1 900 (+27,7 %) för utländska besökare i Kotka-Hamina-Regionen, de vill säga sammanlagt 15 500 (+15,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent (mars)

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+105,0 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (+70,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 377 000 nätter (+699,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kotka-Hamina-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,2 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

3 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 42 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 85,4 procent inhemska och 14,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kotka-Hamina-Regionen i genomsnitt 1,8 nätter (-0,08) och utländska besökare 2,0 nätter (-1,7).

Visitor days

Visitor days by region

Visitor days by city

Visitor days by postal code

Visitor nights

Visitor nights by region

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 19 procent

Totalt 31 300 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 75,5 procent.

  • Vaalimaa: 14 100 (+105,0 %)
  • Nuijamaa: 8 800 (+18,0 %)
  • Imatra: 760 (-78,8 %)
  • Vainikkala (tåg): 4,0 (-33,3 %)
  • Niirala: 5 400 (+2,0 %)
  • Vartius: 1 900 (+8,2 %)
  • Kuusamo: 21 (-74,1 %)
  • Salla: 173 (+174,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 83 (+144,1 %)

Ryska visumansökningar ökade med 800 procent (februari)

Det gjordes totalt 7 500 visumansökningar till Finland av ryssar. 82,4 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion (mars)

Antalet utländska besökare i mars var 10 100 (+407,8 %). Av dem var 9 000 på en dagstur och 1 000 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och mars var 15 600 (+157,6 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Kotka-Hamina-Regionen i mars var 1,9 miljoner euro (185 per visitor). Övernattande besökare spenderade 193 000 euro och dagbesökare 1,7 miljoner euro. Mellan januari och mars var konsumtion 2,9 miljoner euro.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2022
Antal
Förändring jan-april 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 133 € -29,1 % 138 € -30,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 51 € -34,8 % 47 € -45,8 %

Genomsnittliga priser (Fredrikshamn)

= ändra minst 10 %
april 2022
Antal
Förändring jan-april 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 93 € -14,6 % 86 € -22,9 %
Revpar (Icke-Registrerade) 30 € -36,3 % 20 € -51,9 %

Genomsnittliga priser (Kotka)

= ändra minst 10 %
april 2022
Antal
Förändring jan-april 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 124 € -40,3 % 127 € -44,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 56 € -37,9 % 48 € -53,7 %

Genomsnittliga priser (Andra Södra Kymmenedalen)

= ändra minst 10 %
april 2022
Antal
Förändring jan-april 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 220 € 10,2 % 220 € 28,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 57 € -22,6 % 69 € -1,7 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

142 inkvarteringsanläggningar (-38)
124 lägenheter (-37)
260 rum (-86)

Lägenhetsbeläggning 38,7 % (-2,5)
Osålda lägenheter 76

Kapacitet och beläggning (Fredrikshamn)

Airbnb och Vrbo

21 inkvarteringsanläggningar (-23)
20 lägenheter (-17)
39 rum (-35)

Lägenhetsbeläggning 32,1 % (-11)
Osålda lägenheter 14

Kapacitet och beläggning (Kotka)

Airbnb och Vrbo

94 inkvarteringsanläggningar (-9)
78 lägenheter (-14)
164 rum (-29)

Lägenhetsbeläggning 44,9 % (+1,7)
Osålda lägenheter 43

Kapacitet och beläggning (Andra Södra Kymmenedalen)

Airbnb och Vrbo

27 inkvarteringsanläggningar (-6)
26 lägenheter (-6)
58 rum (-22)

Lägenhetsbeläggning 25,1 % (-8,0)
Osålda lägenheter 19

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Boende plats kundnöjdhet (mars, Fredrikshamn)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i mars var 8,36/10.

Boende plats kundnöjdhet (mars, Kotka)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i mars var 8,32/10 (-0,36).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Visitor count by attraction

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research, Trafiksledverket

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka
040 190 2500 , info@cursor.fi , cursor.fi

kotka-hamina-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående