Kotka-Hamina-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

December 2022

Kotka-Hamina-Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 7 500
20 %
ikon: finland 6 800
23 %
ikon: foreign 660
5 %
Topp 3:
Förenta Staterna
139
2 680 %
Estland
86
2 %
Tyskland
86
12 %
ikon: star 4 100
13 %
ikon: finland 3 900
14 %
ikon: foreign 270
5 %
Topp 3:
Ryssland
35
59 %
Estland
33
0 %
Tyskland
33
65 %
Genomsnittliga priser:
Natt
65,70 €
3,60 €
Rum
99,70 €
0,10 €
RevPAR
28,30 €
6,80 €
ikon: establishment 16
0 %
ikon: room 560
1 %
ikon: bed 1 400
4 %
ikon: temperatur 1,5 °C
0,4 °C
ikon: nederbörd 47 mm
12 mm
ikon: Instagram följare 80
1 %
ikon: Facebook följare 43
-1 %
ikon: Twitter följare -8,0
-4 %

Registrerade gästnätter ökade med 20 procent

Under december 2022 upptecknades 7 500 registrerade gästnätter i Kotka-Hamina-Regionen (+20,0 %), var av 6 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 660 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 23 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med fem procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 20 procent i jämförelse med december förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Förenta Staterna (139 nights).

3 400 nights (-3,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 000 nights (+51,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 132 000 registrerade gästnätter (+1,3 %) för inhemska besökare och 18 500 (+71,0 %) för utländska besökare i Kotka-Hamina-Regionen, de vill säga sammanlagt 150 000 (+6,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+11,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (+5,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (+23,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kotka-Hamina-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,6 % och utländska gästnätter 0,1 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

4 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,6 procent inhemska och 6,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kotka-Hamina-Regionen i genomsnitt 1,8 nätter (+0,13) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,0).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Antal besökare per attraktion

Antal besökare per attraktion (Fredrikshamn)

Antal besökare per attraktion (Kotka)

Antal besökare per attraktion (Andra Södra Kymmenedalen)

33 300 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 33 300 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 17 100 (+65,6 %)
  • Nuijamaa: 6 900 (-46,0 %)
  • Imatra: 2 700 (+3,0 %)
  • Niirala: 4 600 (-47,3 %)
  • Vartius: 1 700 (-32,0 %)
  • Kuusamo: 25 (-71,9 %)
  • Salla: 191 (-3,0 %)
  • Raja-Jooseppi: 55 (-32,1 %)

Inhemska besökare och deras konsumtion (Oktober)

Antalet inhemska besökare i oktober var 52 300 (-15,4 %). Av dem var 37 600 på en dagstur och 14 700 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet inhemska besökare mellan januari och oktober var 646 000 (-6,7 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Kotka-Hamina-Regionen i oktober var 3,0 miljoner euro (57 per visitor). Övernattande besökare spenderade 1,4 miljoner euro och dagbesökare 1,5 miljoner euro. Mellan januari och oktober var konsumtion 36,6 miljoner euro.

Försäljning av inkvartering 638 000 euro

Total försäljning av inkvartering under december var 638 000 euro (+83 800). Andelen från Airbnb och Vrbo var 23,0 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 491 000 euro (+59 500) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 147 000 euro (+24 300).

Totalt försäljningen för januari-december var 12,1 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 1,6 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2022
Antal
Förändring jan-december 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 141 € -6,9 % 138 € -12,3 %
Adr (Registrerade) 100 € -0,1 % 115 € 7,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 66 € -5,1 % 68 € 13,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 51 € -10,0 % 59 € -16,8 %
Revpar (Registrerade) 28 € 31,4 % 46 € 26,7 %

Genomsnittliga priser (Fredrikshamn)

= ändra minst 10 %
december 2022
Antal
Förändring jan-december 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 93 € -4,9 % 97 € -10,2 %
Revpar (Icke-Registrerade) 33 € 63,2 % 35 € -9,6 %

Försäljning av inkvartering 508 000 euro (Kotka)

Total försäljning av inkvartering under december var 508 000 euro (+131 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 17,9 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 417 000 euro (+111 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 91 200 euro (+20 200).

Totalt försäljningen för januari-december var 9,4 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 1,3 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2022
Antal
Förändring jan-december 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 124 € -5,8 % 127 € -21,2 %
Adr (Registrerade) 97 € -3,3 % 117 € 5,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 67 € -4,9 % 73 € 12,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 47 € -15,4 % 57 € -26,2 %
Revpar (Registrerade) 33 € 57,3 % 51 € 33,7 %

Genomsnittliga priser (Andra Södra Kymmenedalen)

= ändra minst 10 %
december 2022
Antal
Förändring jan-december 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 270 € 13,5 % 220 € 10,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 87 € -16,8 % 90 € -2,3 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+0)
560 rum (+5)
1 400 bäddar (+49)

Rumsbeläggning 28,4 % (+6,8)
Osålda rum 400

Airbnb och Vrbo

160 inkvarteringsanläggningar (+18)
146 lägenheter (+24)
340 rum (+65)

Lägenhetsbeläggning 36,6 % (+1,4)
Osålda lägenheter 93

Kapacitet och beläggning (Fredrikshamn)

Airbnb och Vrbo

21 inkvarteringsanläggningar (-20)
19 lägenheter (-16)
43 rum (-31)

Lägenhetsbeläggning 34,9 % (+15)
Osålda lägenheter 12

Kapacitet och beläggning (Kotka)

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
410 rum (-23)
950 bäddar (-24)

Rumsbeläggning 34,0 % (+13)
Osålda rum 270
Bädd beläggning 20,5 % (+6,6)

Airbnb och Vrbo

116 inkvarteringsanläggningar (+37)
104 lägenheter (+38)
240 rum (+83)

Lägenhetsbeläggning 37,7 % (-4,3)
Osålda lägenheter 65

Kapacitet och beläggning (Andra Södra Kymmenedalen)

Airbnb och Vrbo

23 inkvarteringsanläggningar (+1)
23 lägenheter (+2)
59 rum (+13)

Lägenhetsbeläggning 33,4 % (-5,8)
Osålda lägenheter 15

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research, Trafiksledverket

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka
040 190 2500 , info@cursor.fi , cursor.fi

kotka-hamina-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående