Kotka-Hamina-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2020

Kotka-Hamina-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 10 300
1 %
ikon: finland 9 000
21 %
ikon: foreign 1 300
52 %
Topp 3:
Lettland
440
25 %
Storbritannien
260
24 %
Polen
77
267 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 200
12 %
ikon: finland 5 900
34 %
ikon: foreign 280
75 %
Topp 3:
Lettland
50
138 %
Storbritannien
44
57 %
Sverige
38
55 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 658 000 €
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
63,80 €
4,70 €
Rum
95,30 €
7,60 €
RevPAR
33,40 €
3,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
7 %
ikon: room 540
3 %
ikon: bed 1 400
1 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion
ikon: foreign 722 000 €
75 %
Dagbesökare
512 000 €
Övernattande Besökare
210 000 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 8,9 °C
2,7 °C
ikon: nederbörd 76 mm
18 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under Oktober 2020 registrerades 10 300 bäddnätter i Kotka-Hamina-Regionen (+1,4 %), av vilka 9 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 21 procent och utländska bäddnätter minskade med 52 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Lettland (440 nights).

5 600 nights (+40,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 700 nights (-23,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 102 000 bäddnätter (+0,3 %) för inhemska besökare och 13 400 (-62,1 %) för utlänningar i Kotka-Hamina-Regionen, sammanlagt 115 000 (-15,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 1,1 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-14,8 %) nyttjades av nationella besökare och 79 700 nätter (-81,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kotka-Hamina-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 1,6 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

6 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,5 procent inhemska och 4,5 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kotka-Hamina-Regionen i genomsnitt 1,5 nätter (-0,17) och utländska besökare 4,7 nätter (+2,3).

Färjeankomster från olika hamnar

25 600 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 25 600 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 7 200 (-90,3 %)
  • Nuijamaa: 6 600 (-94,3 %)
  • Imatra: 3 500 (-92,5 %)
  • Vainikkala (tåg): 0,0 (-100,0 %)
  • Niirala: 5 300 (-76,8 %)
  • Vartius: 2 000 (-77,9 %)
  • Kuusamo: 59 (-87,1 %)
  • Salla: 43 (-98,4 %)
  • Raja-Jooseppi: 36 (-98,6 %)

Ryska visumansökningar minskade med 99 procent

Det gjordes totalt 900 visumansökningar till Finland av ryssar. 51,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion

Antalet utländska besökare i Oktober var 5 200 (-75,5 %). Av dem var 4 000 på en dagstur och 1 300 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och Oktober var 76 700 (-63,4 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Kotka-Hamina-Regionen i Oktober var 722 000 euro (138 per visitor). Övernattande besökare spenderade 210 000 euro och dagbesökare 512 000 euro. Mellan januari och Oktober var konsumtion 10,6 miljoner euro.

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Försäljning av inkvartering 959 000 euro

Total försäljning av inkvartering under Oktober var 959 000 euro (+118 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 31,4 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 658 000 euro (-39 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 301 000 euro (+160 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 230 € 68,9 %  169 € 12,2 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 126 € 125,3 %  80 € 10,5 % 
Adr (Registrerade) 95 € -7,4 % 107 €
Bäddnatt (Registrerade) 64 € -6,9 % 56 € -1,8 %
Revpar (Registrerade) 33 € -10,4 %  40 €

Genomsnittliga priser (Andra Södra Kymmenedalen)

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 185 € -8,0 % 210 € 22,9 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 87 € 98,4 %  82 € 22,5 % 

Genomsnittliga priser (Fredrikshamn)

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 136 € 37,1 %  100 € 6,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 73 € 67,5 %  45 € 7,8 %

Försäljning av inkvartering 722 000 euro (Kotka)

Total försäljning av inkvartering under Oktober var 722 000 euro (+102 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 30,1 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 504 000 euro (-30 900) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 217 000 euro (+135 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 270 € 89,0 %  176 € 7,9 %
Revpar (Icke-Registrerade) 160 € 128,7 %  92 € 4,3 %
Adr (Registrerade) 96 € -6,2 % 107 € 3,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 68 € -7,3 % 60 € -1,5 %
Revpar (Registrerade) 35 € -10,2 %  42 € -5,5 %

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (-1)
540 rum (-15)
1 400 bäddar (+18)

Rumsbeläggning 35,0 % (-1,2)
Osålda rum 350

Airbnb och Vrbo

152 inkvarteringsanläggningar (-18)
136 lägenheter (-11)
300 rum (-56)

Lägenhetsbeläggning 55,8 % (+14)
Osålda lägenheter 60

Kapacitet och beläggning (Andra Södra Kymmenedalen)

Airbnb och Vrbo

38 inkvarteringsanläggningar (+2)
37 lägenheter (+4)
91 rum (-8)

Lägenhetsbeläggning 50,3 % (+28)
Osålda lägenheter 18

Kapacitet och beläggning (Fredrikshamn)

Airbnb och Vrbo

27 inkvarteringsanläggningar (-19)
23 lägenheter (-16)
44 rum (-36)

Lägenhetsbeläggning 53,4 % (+9,7)
Osålda lägenheter 11

Kapacitet och beläggning (Kotka)

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
420 rum (-15)
960 bäddar (-39)

Rumsbeläggning 36,0 % (-1,6)
Osålda rum 270

Airbnb och Vrbo

87 inkvarteringsanläggningar (-1)
76 lägenheter (+1)
162 rum (-11)

Lägenhetsbeläggning 59,2 % (+10)
Osålda lägenheter 31

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kotka-hamina region + nyckelord"

Google söker efter "kotka-hamina region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research, Trafiksledverket

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka
040 190 2500, info@cursor.fi, cursor.fi

kotka-hamina-region logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående