Kotka-Hamina-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Kotka-Hamina-Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 21 500
2 %
ikon: finland 19 000
7 %
ikon: foreign 2 600
80 %
ikon: star 12 000
3 %
ikon: finland 10 700
8 %
ikon: foreign 1 200
78 %
Genomsnittliga priser:
Natt
66,10 €
2,10 €
Rum
122,70 €
6,60 €
RevPAR
76,10 €
11,10 €
ikon: establishment 17
6 %
ikon: room 570
11 %
ikon: bed 1 400
8 %
Dagbesökare
661 000 €
Övernattande Besökare
732 000 €
ikon: temperatur 8,9 °C
0,1 °C
ikon: nederbörd 53 mm
25 mm

21 500 registrerade gästnätter (augusti)

Under augusti 2022 upptecknades 21 500 registrerade gästnätter i Kotka-Hamina-Regionen (-1,7 %), var av 19 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med sju procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 80 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med två procent i jämförelse med augusti förra året.

14 700 nights (-2,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 800 nights (-0,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 94 200 registrerade gästnätter (-2,5 %) för inhemska besökare och 12 600 (+101,9 %) för utländska besökare i Kotka-Hamina-Regionen, de vill säga sammanlagt 107 000 (+3,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent (augusti)

Sammanlagt 2,3 miljoner registrerade gästnätter (+12,6 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (-2,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 560 000 nätter (+114,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kotka-Hamina-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,9 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,1 % och utländska gästnätter 0,5 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

12 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering (augusti)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 89,8 procent inhemska och 10,2 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kotka-Hamina-Regionen i genomsnitt 1,8 nätter (+0,02) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,02).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

1 200 passagerare via färjor (juli)

Totalt anlände 1 200 passagerare via färjor. Antal avresande passagerare var 2 500.

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Antal besökare per attraktion

Antal besökare per attraktion (Fredrikshamn)

Antal besökare per attraktion (Kotka)

Antal besökare per attraktion (Andra Södra Kymmenedalen)

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 250 procent (augusti)

Totalt 129 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 59 700 (+405,7 %)
  • Nuijamaa: 36 900 (+210,0 %)
  • Imatra: 18 400 (+518,8 %)
  • Niirala: 9 900 (+36,3 %)
  • Vartius: 3 100 (+47,2 %)
  • Kuusamo: 68 (+36,0 %)
  • Salla: 720 (+234,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 740 (+1 054,7 %)

Ryska visumansökningar ökade med 330 procent (juni)

Det gjordes totalt 12 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 81,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion (augusti)

Antalet utländska besökare i augusti var 7 500 (+78,0 %). Av dem var 3 600 på en dagstur och 3 900 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och augusti var 100 000 (+130,7 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Kotka-Hamina-Regionen i augusti var 1,4 miljoner euro (185 per visitor). Övernattande besökare spenderade 732 000 euro och dagbesökare 661 000 euro. Mellan januari och augusti var konsumtion 18,5 miljoner euro.

Inhemska besökare och deras konsumtion (april)

Antalet inhemska besökare i april var 45 200 (+62,9 %). Av dem var 33 600 på en dagstur och 11 500 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet inhemska besökare mellan januari och april var 117 000 (+24,9 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Kotka-Hamina-Regionen i april var 2,5 miljoner euro (55 per visitor). Övernattande besökare spenderade 1,1 miljoner euro och dagbesökare 1,4 miljoner euro. Mellan januari och april var konsumtion 6,5 miljoner euro.

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner euro (augusti)

Total försäljning av inkvartering under augusti var 1,7 miljoner euro (+31 700). Andelen från Airbnb och Vrbo var 14,5 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,4 miljoner euro (+22 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 242 000 euro (+9 700).

Totalt försäljningen för januari-augusti var 8,1 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 787 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 126 € -8,2 % 137 € -16,8 %
Adr (Registrerade) 123 € 5,7 % 115 € 6,8 %
Revpar (Registrerade) 76 € 17,0 % 44 € 22,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 73 € 6,9 % 61 € -23,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 66 € 3,3 % 63 € 14,8 %

Genomsnittliga priser (Fredrikshamn)

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 89 € -14,0 % 97 € -12,3 %
Revpar (Icke-Registrerade) 44 € 11,2 % 34 € -23,1 %

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner euro (augusti, Kotka)

Total försäljning av inkvartering under augusti var 1,3 miljoner euro (+12 300). Andelen från Airbnb och Vrbo var 10,7 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,2 miljoner euro (+11 100) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 142 000 euro (+1 200).

Totalt försäljningen för januari-augusti var 6,2 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 487 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 121 € 2,0 % 118 € 5,7 %
Adr (Icke-Registrerade) 113 € -13,0 % 125 € -28,3 %
Revpar (Registrerade) 84 € 6,3 % 49 € 27,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 73 € 4,8 % 69 € 14,2 %
Revpar (Icke-Registrerade) 66 € -3,4 % 59 € -33,2 %

Genomsnittliga priser (Andra Södra Kymmenedalen)

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 188 € -6,8 % 220 € 15,0 %
Revpar (Icke-Registrerade) 114 € 3,5 % 94 € 2,6 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (augusti)

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (-1)
570 rum (-67)
1 400 bäddar (-126)

Rumsbeläggning 62,0 % (+6,0)
Osålda rum 220

Airbnb och Vrbo

172 inkvarteringsanläggningar (+6)
151 lägenheter (+6)
290 rum (-25)

Lägenhetsbeläggning 57,4 % (+9,2)
Osålda lägenheter 64

Kapacitet och beläggning (augusti, Fredrikshamn)

Airbnb och Vrbo

26 inkvarteringsanläggningar (-21)
23 lägenheter (-17)
41 rum (-43)

Lägenhetsbeläggning 48,9 % (+11)
Osålda lägenheter 12

Kapacitet och beläggning (augusti, Kotka)

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
410 rum (-29)
930 bäddar (-52)

Rumsbeläggning 69,8 % (+2,8)
Osålda rum 123

Airbnb och Vrbo

115 inkvarteringsanläggningar (+21)
99 lägenheter (+18)
182 rum (+12)

Lägenhetsbeläggning 58,5 % (+5,8)
Osålda lägenheter 41

Kapacitet och beläggning (augusti, Andra Södra Kymmenedalen)

Airbnb och Vrbo

31 inkvarteringsanläggningar (+6)
29 lägenheter (+5)
64 rum (+6)

Lägenhetsbeläggning 60,1 % (+10)
Osålda lägenheter 12

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Boende plats kundnöjdhet (juni, Fredrikshamn)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,49/10 (-0,04).

Boende plats kundnöjdhet (juni, Kotka)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,86/10 (-0,08).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Socialblade, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research, Trafiksledverket

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka
040 190 2500 , info@cursor.fi , cursor.fi

kotka-hamina-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående