Kotka
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kotka: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 100
0 %
ikon: finland 4 100
8 %
ikon: foreign 2 000
12 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 900
13 %
ikon: finland 2 700
15 %
ikon: foreign 1 200
9 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 354 000 €
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
58,30 €
3,20 €
Rum
99,10 €
2,70 €
RevPAR
27,90 €
0,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 430
1 %
ikon: bed 990
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,8 °C
3,4 °C
ikon: nederbörd 87 mm
34 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 100 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 6 100 bäddnätter i Kotka (+0,4 %), av vilka 4 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med 12 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med mindre än en procent jämfört med förra årets december.

3 000 nights (-4,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 100 nights (+5,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 87 600 bäddnätter (+4,9 %) för inhemska besökare och 28 500 (-13,3 %) för utlänningar i Kotka, sammanlagt 116 000 (-0,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kotka av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

3 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 70,1 procent inhemska och 29,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kotka i genomsnitt 1,5 nätter (-0,09) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,41).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med sex procent

Totalt 311 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 92,3 procent.

  • Vaalimaa: 83 100 (-2,1 %)
  • Nuijamaa: 124 000 (+13,2 %)
  • Imatra: 60 900 (+9,4 %)
  • Vainikkala (tåg): 19 900 (+21,0 %)
  • Niirala: 25 500 (+1,9 %)
  • Vartius: 10 100 (-0,2 %)
  • Kuusamo: 740 (+17,2 %)
  • Salla: 3 400 (-7,7 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 200 (-1,4 %)

Ryska visumansökningar minskade med 12 procent

Det gjordes totalt 56 700 visumansökningar till Finland av ryssar. 72,6 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 430 000 euro

Total försäljning av inkvartering under december var 430 000 euro (-6 800). Andelen från Airbnb och Vrbo var 9,3 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 354 000 euro (-17 600) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 40 100 euro (+13 500).

Totalt Försäljningen för januari-december var 8,3 miljoner euro och den ökade med 320 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 99 € 2,8 % 104 € 4,4 %
Adr (Icke-Registrerade) 98 € 5,1 % 106 € 35,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 58 € -5,1 % 61 € -4,2 %
Revpar (Icke-Registrerade) 39 € 7,1 % 51 € 47,5 %
Revpar (Registrerade) 28 € -0,1 % 42 € -1,8 %

Taxfree-försäljning +26,7 %

Taxfree-försäljning ökade med 27 procent från föregående år.

(Ryssar +26,8 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
430 rum (-3)
990 bäddar (+31)

Rumsbeläggning 28,1 % (-0,8)
Osålda rum 310
Bädd beläggning 21,4 % (+0,2)

Airbnb och Vrbo

63 inkvarteringsanläggningar (+6)
52 lägenheter (+10)
120 rum (+19)

Lägenhetsbeläggning 39,7 % (+0,74)
Osålda lägenheter 31

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kotka + nyckelord"

Google söker efter "kotka" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,82/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa