Kotka
Inkvarterings- och resestatistik

April 2022

Kotka: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter (mars)
ikon: star 4 300
29 %
ikon: finland 3 900
26 %
ikon: foreign 450
56 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 2 600
37 %
ikon: finland 2 300
27 %
ikon: foreign 280
294 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 343 000 €
37 %
Genomsnittliga priser:
Natt
79,60 €
4,50 €
Rum
98,20 €
2,20 €
RevPAR
23,50 €
4,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 5,0
17 %
ikon: room 420
1 %
ikon: bed 970
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (mars)
ikon: room 24 %
23 %
ikon: bed 14 %
30 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,8 °C
1,3 °C
ikon: nederbörd 29 mm
2 mm

Registrerade gästnätter ökade med 29 procent (mars)

Under mars 2022 upptecknades 4 300 registrerade gästnätter i Kotka (+28,9 %), var av 3 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 450 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 26 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 56 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 29 procent i jämförelse med mars förra året.

1 700 nights (+35,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 600 nights (+24,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars upptecknades 10 700 registrerade gästnätter (+17,3 %) för inhemska besökare och 1 000 (-18,0 %) för utländska besökare i Kotka, de vill säga sammanlagt 11 700 (+13,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent (mars)

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+105,0 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (+70,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 377 000 nätter (+699,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kotka av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,1 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

2 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 37 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 89,3 procent inhemska och 10,7 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kotka i genomsnitt 1,7 nätter (-0,01) och utländska besökare 1,6 nätter (-2,5).

Domestic visitor days were 38 200 (mars)

In mars 2022, 38 200 domestic visitor days were recorded in Kotka (-69,4 %). Registered nights by domestic visitors equaled 11 200 (-59,7 %).

Between January and mars, 105 000 domestic visitor days were recorded in Kotka (-64,1 %). Registered nights by domestic visitors equaled 33 100 (-46,3 %).

Visitor days

Visitor days by region

Visitor days by city

Visitor days by postal code

Visitor nights

Visitor nights by region

Visitor count by attraction

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 19 procent

Totalt 31 300 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 75,5 procent.

  • Vaalimaa: 14 100 (+105,0 %)
  • Nuijamaa: 8 800 (+18,0 %)
  • Imatra: 760 (-78,8 %)
  • Vainikkala (tåg): 4,0 (-33,3 %)
  • Niirala: 5 400 (+2,0 %)
  • Vartius: 1 900 (+8,2 %)
  • Kuusamo: 21 (-74,1 %)
  • Salla: 173 (+174,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 83 (+144,1 %)

Ryska visumansökningar ökade med 800 procent (februari)

Det gjordes totalt 7 500 visumansökningar till Finland av ryssar. 82,4 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2022
Antal
Förändring jan-april 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 124 € -40,3 % 127 € -44,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 56 € -37,9 % 48 € -53,7 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

94 inkvarteringsanläggningar (-9)
78 lägenheter (-14)
164 rum (-29)

Lägenhetsbeläggning 44,9 % (+1,7)
Osålda lägenheter 43

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Boende plats kundnöjdhet (mars)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i mars var 8,32/10 (-0,36).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Elisa, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka
040 190 2500 , info@cursor.fi , cursor.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående