Kotka
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2023

Kotka: Turismen i ett nötskal

ikon: star 22 900
8 %
ikon: finland 21 600
9 %
ikon: foreign 1 300
17 %
ikon: star 14 700
18 %
ikon: finland 14 100
20 %
ikon: foreign 610
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
54,80 €
1,20 €
Rum
138,30 €
8,40 €
RevPAR
93,00 €
9,50 €
ikon: establishment 6,0
14 %
ikon: room 400
5 %
ikon: bed 940
5 %
ikon: room 67 %
18 %
ikon: bed 54 %
8 %

Registrerade gästnätter ökade med åtta procent (juli)

Under juli 2023 upptecknades 22 900 registrerade gästnätter i Kotka (+7,5 %), var av 21 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med nio procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 17 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med åtta procent i jämförelse med juli förra året.

19 800 nights (+16,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 100 nights (-26,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 61 800 registrerade gästnätter (+10,0 %) för inhemska besökare och 7 300 (+27,5 %) för utländska besökare i Kotka, de vill säga sammanlagt 69 000 (+11,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent (juli)

Sammanlagt 3,2 miljoner registrerade gästnätter (-2,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,6 miljoner nätter (-3,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 592 000 nätter (+4,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kotka av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,8 % och utländska gästnätter 0,2 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

14 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,9 procent inhemska och 4,1 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kotka i genomsnitt 1,5 nätter (-0,15) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,1).

Antal besökare per attraktion

Antalet inhemska besökare var 163 000

I augusti 2023 registrerades 163 000 inhemska besökare i Kotka.

Mellan januari och augusti registrerades 1,1 miljoner inhemska besökare i Kotka.

Besökare

Besökare per stad

Färjeankomster från olika hamnar

44 800 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 44 800 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 85,4 procent.

  • Vaalimaa: 25 500 (-57,3 %)
  • Nuijamaa: 9 700 (-73,6 %)
  • Imatra: 3 000 (-83,6 %)
  • Vainikkala (tåg): 3,0
  • Niirala: 4 700 (-52,7 %)
  • Vartius: 1 600 (-48,6 %)
  • Kuusamo: 25 (-63,2 %)
  • Salla: 181 (-74,7 %)
  • Raja-Jooseppi: 55 (-92,6 %)

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2023
Antal
Förändring jan-augusti 2023
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 113 € -1,4 % 116 € -6,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 53 € -14,1 % 53 € -8,2 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

130 inkvarteringsanläggningar (+15)
118 lägenheter (+18)
210 rum (+30)

Lägenhetsbeläggning 46,5 % (-6,9)
Osålda lägenheter 63

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finska Gränsbevakningsväsendet, Statistik Finland, Tak Research, Telia

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka
040 190 2500 , info@cursor.fi , cursor.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående