Kotka
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2021

Kotka: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (februari)
ikon: star 3 600
43 %
ikon: finland 3 200
32 %
ikon: foreign 440
74 %
Topp 3:
Nederländerna
109
137 %
Förenta Staterna
56
40 %
Storbritannien
40
89 %
Besökare ikon
Besökare (februari)
ikon: star 2 000
53 %
ikon: finland 1 900
43 %
ikon: foreign 101
88 %
Topp 3:
Sverige
11
76 %
Estland
11
81 %
Ukraina
10
400 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (februari)
ikon: star 266 000 €
42 %
Genomsnittliga priser:
Natt
73,90 €
2,20 €
Rum
105,00 €
3,90 €
RevPAR
22,30 €
13,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (februari)
ikon: establishment 5,0
17 %
ikon: room 420
3 %
ikon: bed 970
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (februari)
ikon: room 0,21
39 %
ikon: bed 0,13
40 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -2,1 °C
3,9 °C
ikon: nederbörd 27 mm
13 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 600 registrerade bäddnätter (februari)

Under februari 2021 registrerades 3 600 bäddnätter i Kotka (-43,3 %), av vilka 3 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 440 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 32 procent och utländska bäddnätter minskade med 74 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 43 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Nederländerna (109 nights).

1 600 nights (-45,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 000 nights (-41,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 6 000 bäddnätter (-32,1 %) för inhemska besökare och 940 (-79,2 %) för utlänningar i Kotka, sammanlagt 6 900 (-48,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent (februari)

Sammanlagt 902 000 bäddnätter (-51,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 842 000 nätter (-32,1 %) nyttjades av nationella besökare och 59 500 nätter (-90,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kotka av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

2 000 turister som ankommit till inkvartering (februari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 53 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,9 procent inhemska och 5,1 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kotka i genomsnitt 1,7 nätter (+0,28) och utländska besökare 4,3 nätter (+2,4).

Färjeankomster från olika hamnar

22 700 Ryska resenärer via den östra gränsen (februari)

Totalt 22 700 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 5 900 (-90,3 %)
  • Nuijamaa: 6 500 (-94,0 %)
  • Imatra: 3 100 (-93,7 %)
  • Niirala: 4 400 (-79,3 %)
  • Vartius: 1 600 (-79,8 %)
  • Kuusamo: 103 (-83,1 %)
  • Salla: 33 (-98,9 %)
  • Raja-Jooseppi: 17 (-99,3 %)

Ryska visumansökningar minskade med 97 procent

Det gjordes totalt 940 visumansökningar till Finland av ryssar. 38,0 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 300 € 119,1 % 240 € 83,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 165 € 219,5 % 112 € 104,4 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

94 inkvarteringsanläggningar (+13)
83 lägenheter (+10)
177 rum (+25)

Lägenhetsbeläggning 55,7 % (+17)
Osålda lägenheter 37

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kotka + nyckelord"

Google söker efter "kotka" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,68/10 (-0,4).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka
040 190 2500 , info@cursor.fi , cursor.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående