Kotka
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2022

Kotka: Turismen i ett nötskal

ikon: star 8 700
14 %
ikon: finland 7 700
9 %
ikon: foreign 1 000
84 %
ikon: star 5 000
3 %
ikon: finland 4 500
7 %
ikon: foreign 440
70 %
Genomsnittliga priser:
Natt
77,70 €
7,10 €
Rum
113,70 €
5,40 €
RevPAR
52,50 €
15,80 €
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 410
0 %
ikon: bed 930
1 %
ikon: room 46 %
36 %
ikon: bed 29 %
18 %
ikon: temperatur 8,9 °C
1,9 °C
ikon: nederbörd 1 mm
66 mm

Registrerade gästnätter ökade med 14 procent

Under oktober 2022 upptecknades 8 700 registrerade gästnätter i Kotka (+14,1 %), var av 7 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med nio procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 84 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 14 procent i jämförelse med oktober förra året.

4 600 nights (-2,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 100 nights (+41,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 90 000 registrerade gästnätter (+1,7 %) för inhemska besökare och 9 400 (+87,0 %) för utländska besökare i Kotka, de vill säga sammanlagt 99 500 (+6,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+0,7 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (-6,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 305 000 nätter (+52,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kotka av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,5 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,6 % och utländska gästnätter 0,3 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

5 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,2 procent inhemska och 8,8 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kotka i genomsnitt 1,7 nätter (+0,25) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,18).

De inhemska dagsbesöken låg på 123 000

I oktober 2022 registrerades 123 000 inhemska dagsbesök i Kotka (-7,1 %). Registrerade nätter utav de inhemska besökarna motsvarade 25 300 (-3,2 %).

Mellan januari och oktober registrerades 1,3 miljoner inhemska dagsbesök i Kotka (-6,1 %). Registrerade nätter av inhemska besökare var lika med 320 000 (-1,3 %).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Antal besökare per attraktion

Färjeankomster från olika hamnar

30 600 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 30 600 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 16 400 (+39,5 %)
  • Nuijamaa: 5 600 (-54,8 %)
  • Imatra: 2 500 (-16,0 %)
  • Niirala: 4 200 (-48,5 %)
  • Vartius: 1 500 (-44,6 %)
  • Kuusamo: 20 (-61,5 %)
  • Salla: 220 (+4,8 %)
  • Raja-Jooseppi: 91 (+15,2 %)

Ryska visumansökningar ökade med 330 procent (juni)

Det gjordes totalt 12 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 81,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 844 000 euro

Total försäljning av inkvartering under oktober var 844 000 euro (+236 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 20,1 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 674 000 euro (+137 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 169 000 euro (+98 900).

Totalt försäljningen för januari-oktober var 8,3 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 1,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2022
Antal
Förändring jan-Oktober 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 165 € 34,3 % 132 € -20,0 %
Adr (Registrerade) 114 € 5,0 % 117 € 5,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 78 € 10,0 % 72 € 14,2 %
Revpar (Icke-Registrerade) 78 € 58,5 % 64 € -21,8 %
Revpar (Registrerade) 53 € 43,1 % 53 € 32,8 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
410 rum (-2)
930 bäddar (+7)

Rumsbeläggning 46,2 % (+12)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 28,5 % (+4,3)

Airbnb och Vrbo

105 inkvarteringsanläggningar (+22)
91 lägenheter (+21)
193 rum (+42)

Lägenhetsbeläggning 47,0 % (+7,2)
Osålda lägenheter 48

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,86/10 (-0,08).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Elisa, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka
040 190 2500 , info@cursor.fi , cursor.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående